Siirry suoraan sisältöön

Materiaalisuunnittelun laboraatiotLaajuus (4 op)

Tunnus: 8C00CC69

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa suunnitella ja valmistaa tuotteen ottaen huomioon tuotteen sekä sen valmistustekniset vaatimukset
- osaa tunnistaa standardien vaatimukset tuotteelle
- osaa toimia itsenäisesti tutkimusmenetelmän toteuttamisessa

Sisältö

- tuotteen suunnittelu
- piirtäminen
- mitoittaminen
- valmistaminen
- konepajan koneiden itsenäinen käyttäminen
- standardit
- näytteiden tekeminen ja analysointi

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa käyttää nykyaikaisia suunnitteluvälineita tuotteen suunnitteluun ja pystyy käyttämään manuaali koneita osien valmistamiseen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa standardien tuomat vaatimukset valmistettavaan tuotteeseen ja pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan sen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa soveltaa materiaalin ominaisuuksia valmistusmenetelmään, standardeihin ja nykyaikaisten työvälineiden käyttöön.

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 26.02.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Jussi Yli-Hukkala
Opiskelijaryhmät
 • KONE19
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa suunnitella ja valmistaa tuotteen ottaen huomioon tuotteen sekä sen valmistustekniset vaatimukset
- osaa tunnistaa standardien vaatimukset tuotteelle
- osaa toimia itsenäisesti tutkimusmenetelmän toteuttamisessa

Sisältö

- tuotteen suunnittelu
- piirtäminen
- mitoittaminen
- valmistaminen
- konepajan koneiden itsenäinen käyttäminen
- standardit
- näytteiden tekeminen ja analysointi

Oppimateriaalit

Aiemmat materiaalitekniikan kurssit

Opetusmenetelmät

Laboratoriotyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Labratyöt lukujärjestyksen mukaan + raportit itseopiskeluna

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi suoritetaan konelabrassa valmistusteknisellä painotuksella.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa käyttää nykyaikaisia suunnitteluvälineita tuotteen suunnitteluun ja pystyy käyttämään manuaali koneita osien valmistamiseen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa standardien tuomat vaatimukset valmistettavaan tuotteeseen ja pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan sen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa soveltaa materiaalin ominaisuuksia valmistusmenetelmään, standardeihin ja nykyaikaisten työvälineiden käyttöön.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Labraosallistuminen ja raportit

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 26.03.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Jussi Yli-Hukkala
Opiskelijaryhmät
 • MKONE19
  Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa suunnitella ja valmistaa tuotteen ottaen huomioon tuotteen sekä sen valmistustekniset vaatimukset
- osaa tunnistaa standardien vaatimukset tuotteelle
- osaa toimia itsenäisesti tutkimusmenetelmän toteuttamisessa

Sisältö

- tuotteen suunnittelu
- piirtäminen
- mitoittaminen
- valmistaminen
- konepajan koneiden itsenäinen käyttäminen
- standardit
- näytteiden tekeminen ja analysointi

Oppimateriaalit

Aiemmat materiaalitekniikan kurssit

Opetusmenetelmät

Laboratoriotyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Labratyöt lukujärjestyksen mukaan + raportit itseopiskeluna

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi suoritetaan konelabrassa valmistusteknisellä painotuksella.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa käyttää nykyaikaisia suunnitteluvälineita tuotteen suunnitteluun ja pystyy käyttämään manuaali koneita osien valmistamiseen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa standardien tuomat vaatimukset valmistettavaan tuotteeseen ja pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan sen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa soveltaa materiaalin ominaisuuksia valmistusmenetelmään, standardeihin ja nykyaikaisten työvälineiden käyttöön.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Labraosallistuminen ja raportit

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.