Siirry suoraan sisältöön

Materiaalien valintaLaajuus (4 op)

Tunnus: 8C00CC67

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa tunnistaa materiaalien valintaan liittyvät periaatteet
- osaa suorittaa materiaalin valintaprosessin

Sisältö

- yleisiä periaatteita
- valintaprosessi
- rasitustyypit
- valintakartat
- taloudellisten seikkojen huomioiminen

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa tunnistaa materiaalinvalintaan liittyvät vaatimukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa suorittaa materiaalinvalintaprosessin ja osaa perustella valintansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa suorittaa materiaalinvalintaprosessin hyvin ja pystyy soveltamaan tuotteen käyttöympäristön ja valmistustekniikan vaatimukset huomioiden valintaprosessin vaihtoehdot.

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Jussi Yli-Hukkala
Opiskelijaryhmät
 • KONE19
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa tunnistaa materiaalien valintaan liittyvät periaatteet
- osaa suorittaa materiaalin valintaprosessin

Sisältö

- yleisiä periaatteita
- valintaprosessi
- rasitustyypit
- valintakartat
- taloudellisten seikkojen huomioiminen

Oppimateriaalit

Luentomateriaali, moodlessa

Opetusmenetelmät

Luennot, tuntiharjoitukset ja palautettavat harjoitustehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

50% luennot ja 50% itsenäinen työskentely

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutuksen työkalut:
Excel/mathcad laskennnat ja cad mallintaminen ja fem analyysit

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa tunnistaa materiaalinvalintaan liittyvät vaatimukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa suorittaa materiaalinvalintaprosessin ja osaa perustella valintansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa suorittaa materiaalinvalintaprosessin hyvin ja pystyy soveltamaan tuotteen käyttöympäristön ja valmistustekniikan vaatimukset huomioiden valintaprosessin vaihtoehdot.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt ja tuntiaktiivisuus

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Jussi Yli-Hukkala
Opiskelijaryhmät
 • MKONE19
  Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa tunnistaa materiaalien valintaan liittyvät periaatteet
- osaa suorittaa materiaalin valintaprosessin

Sisältö

- yleisiä periaatteita
- valintaprosessi
- rasitustyypit
- valintakartat
- taloudellisten seikkojen huomioiminen

Oppimateriaalit

Luentomateriaali, moodlessa

Opetusmenetelmät

Luennot, tuntiharjoitukset ja palautettavat harjoitustehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

50% luennot ja 50% itsenäinen työskentely

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutuksen työkalut:
Excel/mathcad laskennnat ja cad mallintaminen ja fem analyysit

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa tunnistaa materiaalinvalintaan liittyvät vaatimukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa suorittaa materiaalinvalintaprosessin ja osaa perustella valintansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa suorittaa materiaalinvalintaprosessin hyvin ja pystyy soveltamaan tuotteen käyttöympäristön ja valmistustekniikan vaatimukset huomioiden valintaprosessin vaihtoehdot.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt ja tuntiaktiivisuus

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.