Siirry suoraan sisältöön

Materiaalitekniikka 2Laajuus (4 op)

Tunnus: 8C00CC65

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa metallien tutkimustekniikkaan liittyvät ainetta rikkomattomat ja ainetta rikkovat tarkastus- ja tutkimusmenetelmät
- osaa ohutlevyn muovauksen periaatteet
- osaa teräksen pinnoittamismenetelmiä
- osaa tunnistaa superplastiset materiaalit
- osaa tunnistaa erilaisia rakenneteräksiä

Sisältö

- metallien muovaus
- ohutlevyn muovauksen suunnittelu
- metallien tutkiminen, vaurioanalyysi
- teräksen karkenevuus
- alumiiniseokset
- teräslaatuja, pinnoittaminen
- superplastiset ominaisuudet ja materiaalit
- materiaalistandardit
- korroosio
- auton korin rakennemateriaalit

Esitietovaatimukset

Materiaalitekniikka 1, Muovien teknologia

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa metallimateriaalien ominaisuuksia ja niiden käyttömahdollisuuksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa materiaaliominaisuuksien vaikutuksen niiden käyttömahdollisuuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa soveltaa valmistuksen ja tuotteen käytön vaatimuksia materiaaliominaisuuksiin.

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

12.02.2024 - 14.04.2024

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Jussi Yli-Hukkala
Opiskelijaryhmät
 • MKONE21
  Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa metallien tutkimustekniikkaan liittyvät ainetta rikkomattomat ja ainetta rikkovat tarkastus- ja tutkimusmenetelmät
- osaa ohutlevyn muovauksen periaatteet
- osaa teräksen pinnoittamismenetelmiä
- osaa tunnistaa superplastiset materiaalit
- osaa tunnistaa erilaisia rakenneteräksiä

Sisältö

- metallien muovaus
- ohutlevyn muovauksen suunnittelu
- metallien tutkiminen, vaurioanalyysi
- teräksen karkenevuus
- alumiiniseokset
- teräslaatuja, pinnoittaminen
- superplastiset ominaisuudet ja materiaalit
- materiaalistandardit
- korroosio
- auton korin rakennemateriaalit

Oppimateriaalit

Kurssimateriaali moodlessa, sekä materiaalitoimittajien esitteet

Opetusmenetelmät

Luennot, tuntiharjoitukset, itseopiskelu, ryhmätyöt

Sisällön jaksotus

Opintojakson sisältö, ainetta rikkovat aineenkoetusmenetelmät, lujuus, kovuus, sitkeys
Metallien muovaaminen, parametrit ja tunnusluvut, ohutlevyn muovauksen suunnittelu
Metallin tutkiminen, vaurioanalyysi, lämpökäsittelyn kertaus.
Terästen lämpökäsittelyt, kylmät olosuhteet.
Materiaalistandardit
Superplastinen muovausprosessi,
Suurlujuusterästen työstäminen, ruostumattomat teräkset, korroosio, ruostumattoman teräksen hitsaaminen, työstö, lämpökäsittely
Alumiini
Komposiitit, jäännösjännitys

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa metallimateriaalien ominaisuuksia ja niiden käyttömahdollisuuksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa materiaaliominaisuuksien vaikutuksen niiden käyttömahdollisuuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa soveltaa valmistuksen ja tuotteen käytön vaatimuksia materiaaliominaisuuksiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tuntiharjoitukset

Esitietovaatimukset

Materiaalitekniikka 1, Muovien teknologia

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Jussi Yli-Hukkala
Opiskelijaryhmät
 • KONE20
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa metallien tutkimustekniikkaan liittyvät ainetta rikkomattomat ja ainetta rikkovat tarkastus- ja tutkimusmenetelmät
- osaa ohutlevyn muovauksen periaatteet
- osaa teräksen pinnoittamismenetelmiä
- osaa tunnistaa superplastiset materiaalit
- osaa tunnistaa erilaisia rakenneteräksiä

Sisältö

- metallien muovaus
- ohutlevyn muovauksen suunnittelu
- metallien tutkiminen, vaurioanalyysi
- teräksen karkenevuus
- alumiiniseokset
- teräslaatuja, pinnoittaminen
- superplastiset ominaisuudet ja materiaalit
- materiaalistandardit
- korroosio
- auton korin rakennemateriaalit

Oppimateriaalit

Kurssimateriaali moodlessa, sekä materiaalitoimittajien esitteet

Opetusmenetelmät

Luennot, tuntiharjoitukset, itseopiskelu, ryhmätyöt

Sisällön jaksotus

Opintojakson sisältö, ainetta rikkovat aineenkoetusmenetelmät, lujuus, kovuus, sitkeys
Metallien muovaaminen, parametrit ja tunnusluvut, ohutlevyn muovauksen suunnittelu
Metallin tutkiminen, vaurioanalyysi, lämpökäsittelyn kertaus.
Terästen lämpökäsittelyt, kylmät olosuhteet.
Materiaalistandardit
Superplastinen muovausprosessi,
Suurlujuusterästen työstäminen, ruostumattomat teräkset, korroosio, ruostumattoman teräksen hitsaaminen, työstö, lämpökäsittely
Alumiini
Komposiitit, jäännösjännitys

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa metallimateriaalien ominaisuuksia ja niiden käyttömahdollisuuksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa materiaaliominaisuuksien vaikutuksen niiden käyttömahdollisuuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa soveltaa valmistuksen ja tuotteen käytön vaatimuksia materiaaliominaisuuksiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tuntiharjoitukset

Esitietovaatimukset

Materiaalitekniikka 1, Muovien teknologia

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 07.05.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Jussi Yli-Hukkala
Opiskelijaryhmät
 • MKONE20
  Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa metallien tutkimustekniikkaan liittyvät ainetta rikkomattomat ja ainetta rikkovat tarkastus- ja tutkimusmenetelmät
- osaa ohutlevyn muovauksen periaatteet
- osaa teräksen pinnoittamismenetelmiä
- osaa tunnistaa superplastiset materiaalit
- osaa tunnistaa erilaisia rakenneteräksiä

Sisältö

- metallien muovaus
- ohutlevyn muovauksen suunnittelu
- metallien tutkiminen, vaurioanalyysi
- teräksen karkenevuus
- alumiiniseokset
- teräslaatuja, pinnoittaminen
- superplastiset ominaisuudet ja materiaalit
- materiaalistandardit
- korroosio
- auton korin rakennemateriaalit

Oppimateriaalit

Kurssimateriaali moodlessa, sekä materiaalitoimittajien esitteet

Opetusmenetelmät

Luennot, tuntiharjoitukset, itseopiskelu, ryhmätyöt

Sisällön jaksotus

Opintojakson sisältö, ainetta rikkovat aineenkoetusmenetelmät, lujuus, kovuus, sitkeys
Metallien muovaaminen, parametrit ja tunnusluvut, ohutlevyn muovauksen suunnittelu
Metallin tutkiminen, vaurioanalyysi, lämpökäsittelyn kertausta, esimerkki vetokappaleesta
Terästen lämpökäsittelyt, kylmät olosuhteet.
Materiaalistandardit
Superplastinen muovausprosessi,
Suurlujuusterästen työstäminen, ruostumattomat teräkset, korroosio, ruostumattoman teräksen hitsaaminen, työstö, lämpökäsittely
Alumiini
Ultraäänitarkastelun teoria
Komposiitit, jäännösjännitys

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa metallimateriaalien ominaisuuksia ja niiden käyttömahdollisuuksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa materiaaliominaisuuksien vaikutuksen niiden käyttömahdollisuuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa soveltaa valmistuksen ja tuotteen käytön vaatimuksia materiaaliominaisuuksiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tuntiharjoitukset

Esitietovaatimukset

Materiaalitekniikka 1, Muovien teknologia

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Jussi Yli-Hukkala
Opiskelijaryhmät
 • KONE19
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa metallien tutkimustekniikkaan liittyvät ainetta rikkomattomat ja ainetta rikkovat tarkastus- ja tutkimusmenetelmät
- osaa ohutlevyn muovauksen periaatteet
- osaa teräksen pinnoittamismenetelmiä
- osaa tunnistaa superplastiset materiaalit
- osaa tunnistaa erilaisia rakenneteräksiä

Sisältö

- metallien muovaus
- ohutlevyn muovauksen suunnittelu
- metallien tutkiminen, vaurioanalyysi
- teräksen karkenevuus
- alumiiniseokset
- teräslaatuja, pinnoittaminen
- superplastiset ominaisuudet ja materiaalit
- materiaalistandardit
- korroosio
- auton korin rakennemateriaalit

Oppimateriaalit

Kurssimateriaali moodlessa, sekä materiaalitoimittajien esitteet

Opetusmenetelmät

Luennot, tuntiharjoitukset, itseopiskelu, ryhmätyöt

Sisällön jaksotus

Opintojakson sisältö, ainetta rikkovat aineenkoetusmenetelmät, lujuus, kovuus, sitkeys
Metallien muovaaminen, parametrit ja tunnusluvut, ohutlevyn muovauksen suunnittelu
Metallin tutkiminen, vaurioanalyysi, lämpökäsittelyn kertausta, esimerkki vetokappaleesta
Terästen lämpökäsittelyt, kylmät olosuhteet.
Materiaalistandardit
Superplastinen muovausprosessi,
Suurlujuusterästen työstäminen, ruostumattomat teräkset, korroosio, ruostumattoman teräksen hitsaaminen, työstö, lämpökäsittely
Alumiini
Ultraäänitarkastelun teoria
Komposiitit, jäännösjännitys

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa metallimateriaalien ominaisuuksia ja niiden käyttömahdollisuuksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa materiaaliominaisuuksien vaikutuksen niiden käyttömahdollisuuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa soveltaa valmistuksen ja tuotteen käytön vaatimuksia materiaaliominaisuuksiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tuntiharjoitukset

Esitietovaatimukset

Materiaalitekniikka 1, Muovien teknologia

Ilmoittautumisaika

07.02.2022 - 20.03.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 11.05.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Jussi Yli-Hukkala
Opiskelijaryhmät
 • MKONE19
  Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa metallien tutkimustekniikkaan liittyvät ainetta rikkomattomat ja ainetta rikkovat tarkastus- ja tutkimusmenetelmät
- osaa ohutlevyn muovauksen periaatteet
- osaa teräksen pinnoittamismenetelmiä
- osaa tunnistaa superplastiset materiaalit
- osaa tunnistaa erilaisia rakenneteräksiä

Sisältö

- metallien muovaus
- ohutlevyn muovauksen suunnittelu
- metallien tutkiminen, vaurioanalyysi
- teräksen karkenevuus
- alumiiniseokset
- teräslaatuja, pinnoittaminen
- superplastiset ominaisuudet ja materiaalit
- materiaalistandardit
- korroosio
- auton korin rakennemateriaalit

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, tuntiharjoitukset, itseopiskelu, ryhmätyöt

Sisällön jaksotus

Opintojakson sisältö, ainetta rikkovat aineenkoetusmenetelmät, lujuus, kovuus, sitkeys
- Metallien muovaaminen, parametrit ja tunnusluvut, ohutlevyn muovauksen suunnittelu
- Metallin tutkiminen, vaurioanalyysi, lämpökäsittelyn kertausta, esimerkki vetokappaleesta
- Terästen lämpökäsittelyt, kylmät olosuhteet.
- Terästen ominaisttksia RR teräkset, materiaalistandardit
- Lujat rr teräkset, pinnoittaminen.
- Taivutuskoe, Ragal Galfan, ohutlevyn ominaisuuksia. Superplastiset ominaisuudet ja materiaalit.
- Superplastinen muovausprosessi, suurlujuusteräkset, autonkori, RR putket
- Ruukkin suurlujuusteräkset
- Suurlujuusterästen työstäminen, ruostumattomat teräkset, korroosio, ruostumattoman teräksen hitsaaminen, työstö, lämpökäsittely, esim käytöstä
- Alumiini
- Alumiini, ultraäänitarkastelun teoria
- Ultraäänitarkastelun teoria, harjoitus
- Komposiitit, jäännösjännitys, kertausta, tehtävien läpikäynti
- Tentti, palaute

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa metallimateriaalien ominaisuuksia ja niiden käyttömahdollisuuksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa materiaaliominaisuuksien vaikutuksen niiden käyttömahdollisuuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa soveltaa valmistuksen ja tuotteen käytön vaatimuksia materiaaliominaisuuksiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja tuntiharjoitukset

Esitietovaatimukset

Materiaalitekniikka 1, Muovien teknologia