Siirry suoraan sisältöön

Koneiden simulointiLaajuus (4 op)

Tunnus: 8C00CC61

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa rakenteiden laskentamallien tekemisen periaatteet
- osaa FEM-ohjelmiston käytön koneiden ja rakenteiden mekaanisen toiminnan staattisessa ja dynaamisessa simuloinnissa

Lisäksi opiskelija vahvistaa suunnittelu- sekä koneturvallisuusosaamistaan.

Sisältö

- esikäsittelijä, ratkaisija, jälikäsittelijä
- tiedonsiirto CAD-ohjelmistosta
- elementtityypit
- materiaalimallit
- staattinen ja dynaaminen analyysi

Esitietovaatimukset

Lujuusoppi 1, Matriisialgebra, Elementtimenetelmät, Värähtelymekaniikka

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet ja kykenee hyödyntämään niitä työssään

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet hyvin ja osaa myös hahmottaa yhteyksiä opittujen asioiden välillä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat kiitettävästi ja osaa arvioida ja perustella opintojakson sisältöä

Oppimateriaalit

Luentomateriaali

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 26.02.2023

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Pasi Junell
Opiskelijaryhmät
 • KONE19
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • AUTO19
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • MKONE19
  Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa rakenteiden laskentamallien tekemisen periaatteet
- osaa FEM-ohjelmiston käytön koneiden ja rakenteiden mekaanisen toiminnan staattisessa ja dynaamisessa simuloinnissa

Lisäksi opiskelija vahvistaa suunnittelu- sekä koneturvallisuusosaamistaan.

Sisältö

- esikäsittelijä, ratkaisija, jälikäsittelijä
- tiedonsiirto CAD-ohjelmistosta
- elementtityypit
- materiaalimallit
- staattinen ja dynaaminen analyysi

Oppimateriaalit

Luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Harjoitukset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssi järjestetään tilanteesta riippuen Teams:in kautta tarjoten etäosallistumismahdollisuus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoitukset, joista suurin osa itseopiskeluna.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet ja kykenee hyödyntämään niitä työssään

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet hyvin ja osaa myös hahmottaa yhteyksiä opittujen asioiden välillä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat kiitettävästi ja osaa arvioida ja perustella opintojakson sisältöä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitukset

Esitietovaatimukset

Lujuusoppi 1, Matriisialgebra, Elementtimenetelmät, Värähtelymekaniikka