Siirry suoraan sisältöön

HitsaustekniikkaLaajuus (4 op)

Tunnus: KC00CC41

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- tuntee perustiedot tavallisimpien metallien hitsattavuudesta
- osaa soveltaa erilaisia hitsausmenetelmiä
- osaa suunnitella hitsauksen mekanisointia ja automatisointia
- ymmärtää laadun hallinnan merkityksen hitsauksessa

Sisältö

- hitsausmenetelmät
- hitsattavuus
- muodonmuutokset
- hitsausvirheet
- hitsausliitoksen suunnittelu
- laadunhallinta
- kustannukset

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa yleisimpiä hitsausmenetelmiä ja niiden käyttötarkoituksia sekä hitsattavia materiaaleja

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa valita olosuhteisiin parhaiten sopivan hitsausmenetelmän

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa suunnitella hitsausprosessia ja automaatiota hitsaukseen

Oppimateriaalit

- Hitsaustekniikat ja teräsrakenteet


- luentomateriaali

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.10.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Kimmo Kitinoja
 • Janne Perälä
Opiskelijaryhmät
 • KONE21
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- tuntee perustiedot tavallisimpien metallien hitsattavuudesta
- osaa soveltaa erilaisia hitsausmenetelmiä
- osaa suunnitella hitsauksen mekanisointia ja automatisointia
- ymmärtää laadun hallinnan merkityksen hitsauksessa

Sisältö

- hitsausmenetelmät
- hitsattavuus
- muodonmuutokset
- hitsausvirheet
- hitsausliitoksen suunnittelu
- laadunhallinta
- kustannukset

Oppimateriaalit

Luentomonisteet ja luennolla käsiteltävät asiat
Hitsaustekniikat ja teräsrakenteet, Pertti Lepola ja Matti Makkonen

Opetusmenetelmät

Luennot
Ryhmätyöt
Itseopiskelu
Yritysierailut

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 45%
Itseopiskelu ja ryhmätyöt 45%
Yritysvierailut 10%

Sisällön jaksotus

Hitsausmenetelmät
Hitsattavuus
Muodonmuutokset
Hitsausvirheet
Hitsausliitoksen suunnittelua
Kustannukset
Mekanisointi ja automatisointi
Robotisointi

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- tuntee perustiedot tavallisimpien metallien hitsattavuudesta
- osaa soveltaa erilaisia hitsausmenetelmiä
- osaa suunnitella hitsauksen mekanisointia ja automatisointia
- ymmärtää laadun hallinnan merkityksen hitsauksessa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa yleisimpiä hitsausmenetelmiä ja niiden käyttötarkoituksia sekä hitsattavia materiaaleja

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa valita olosuhteisiin parhaiten sopivan hitsausmenetelmän

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa suunnitella hitsausprosessia ja automaatiota hitsaukseen

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti
Ryhmätyöt
Läsnäolo

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa yleisimpiä hitsausmenetelmiä ja niiden käyttötarkoituksia sekä hitsattavia materiaaleja

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa valita olosuhteisiin parhaiten sopivan hitsausmenetelmän

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella hitsausprosessia ja automaatiota hitsaukseen

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 27.11.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Janne Perälä
 • Kimmo Kitinoja
Opiskelijaryhmät
 • MKONE20
  Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- tuntee perustiedot tavallisimpien metallien hitsattavuudesta
- osaa soveltaa erilaisia hitsausmenetelmiä
- osaa suunnitella hitsauksen mekanisointia ja automatisointia
- ymmärtää laadun hallinnan merkityksen hitsauksessa

Sisältö

- hitsausmenetelmät
- hitsattavuus
- muodonmuutokset
- hitsausvirheet
- hitsausliitoksen suunnittelu
- laadunhallinta
- kustannukset

Oppimateriaalit

Luentomonisteet ja luennolla käsiteltävät asiat
Hitsaustekniikat ja teräsrakenteet, Pertti Lepola ja Matti Makkonen

Opetusmenetelmät

Luennot
Ryhmätyöt
Itseopiskelu
Yritysierailut

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 45%
Itseopiskelu ja ryhmätyöt 45%
Yritysvierailut 10%

Sisällön jaksotus

Hitsausmenetelmät
Hitsattavuus
Muodonmuutokset
Hitsausvirheet
Hitsausliitoksen suunnittelua
Kustannukset
Mekanisointi ja automatisointi
Robotisointi

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- tuntee perustiedot tavallisimpien metallien hitsattavuudesta
- osaa soveltaa erilaisia hitsausmenetelmiä
- osaa suunnitella hitsauksen mekanisointia ja automatisointia
- ymmärtää laadun hallinnan merkityksen hitsauksessa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa yleisimpiä hitsausmenetelmiä ja niiden käyttötarkoituksia sekä hitsattavia materiaaleja

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa valita olosuhteisiin parhaiten sopivan hitsausmenetelmän

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa suunnitella hitsausprosessia ja automaatiota hitsaukseen

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti
Ryhmätyöt
Läsnäolo

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa yleisimpiä hitsausmenetelmiä ja niiden käyttötarkoituksia sekä hitsattavia materiaaleja

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa valita olosuhteisiin parhaiten sopivan hitsausmenetelmän

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella hitsausprosessia ja automaatiota hitsaukseen

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Juho Yli-Suomu
 • Kimmo Kitinoja
Opiskelijaryhmät
 • KONE20
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- tuntee perustiedot tavallisimpien metallien hitsattavuudesta
- osaa soveltaa erilaisia hitsausmenetelmiä
- osaa suunnitella hitsauksen mekanisointia ja automatisointia
- ymmärtää laadun hallinnan merkityksen hitsauksessa

Sisältö

- hitsausmenetelmät
- hitsattavuus
- muodonmuutokset
- hitsausvirheet
- hitsausliitoksen suunnittelu
- laadunhallinta
- kustannukset

Oppimateriaalit

Luentomonisteet ja luennolla käsiteltävät asiat
Hitsaustekniikat ja teräsrakenteet, Pertti Lepola ja Matti Makkonen

Opetusmenetelmät

Luennot
Ryhmätyöt
Itseopiskelu
Yritysierailut

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 45%
Itseopiskelu ja ryhmätyöt 45%
Yritysvierailut 10%

Sisällön jaksotus

Hitsausmenetelmät
Hitsattavuus
Muodonmuutokset
Hitsausvirheet
Hitsausliitoksen suunnittelua
Kustannukset
Mekanisointi ja automatisointi
Robotisointi

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- tuntee perustiedot tavallisimpien metallien hitsattavuudesta
- osaa soveltaa erilaisia hitsausmenetelmiä
- osaa suunnitella hitsauksen mekanisointia ja automatisointia
- ymmärtää laadun hallinnan merkityksen hitsauksessa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa yleisimpiä hitsausmenetelmiä ja niiden käyttötarkoituksia sekä hitsattavia materiaaleja

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa valita olosuhteisiin parhaiten sopivan hitsausmenetelmän

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa suunnitella hitsausprosessia ja automaatiota hitsaukseen

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti
Ryhmätyöt
Läsnäolo

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa yleisimpiä hitsausmenetelmiä ja niiden käyttötarkoituksia sekä hitsattavia materiaaleja

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa valita olosuhteisiin parhaiten sopivan hitsausmenetelmän

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella hitsausprosessia ja automaatiota hitsaukseen

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

16.07.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

16.08.2021 - 19.12.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Juho Yli-Suomu
 • Kimmo Kitinoja
Opiskelijaryhmät
 • MKONE19
  Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- tuntee perustiedot tavallisimpien metallien hitsattavuudesta
- osaa soveltaa erilaisia hitsausmenetelmiä
- osaa suunnitella hitsauksen mekanisointia ja automatisointia
- ymmärtää laadun hallinnan merkityksen hitsauksessa

Sisältö

- hitsausmenetelmät
- hitsattavuus
- muodonmuutokset
- hitsausvirheet
- hitsausliitoksen suunnittelu
- laadunhallinta
- kustannukset

Oppimateriaalit

Luentomonisteet ja luennolla käsiteltävät asiat
Hitsaustekniikat ja teräsrakenteet, Pertti Lepola ja Matti Makkonen

Opetusmenetelmät

Luennot
Ryhmätyöt
Itseopiskelu
Yritysierailut

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 45%
Itseopiskelu ja ryhmätyöt 45%
Yritysvierailut 10%

Sisällön jaksotus

Hitsausmenetelmät
Hitsattavuus
Muodonmuutokset
Hitsausvirheet
Hitsausliitoksen suunnittelua
Kustannukset
Mekanisointi ja automatisointi
Robotisointi

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- tuntee perustiedot tavallisimpien metallien hitsattavuudesta
- osaa soveltaa erilaisia hitsausmenetelmiä
- osaa suunnitella hitsauksen mekanisointia ja automatisointia
- ymmärtää laadun hallinnan merkityksen hitsauksessa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa yleisimpiä hitsausmenetelmiä ja niiden käyttötarkoituksia sekä hitsattavia materiaaleja

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa valita olosuhteisiin parhaiten sopivan hitsausmenetelmän

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa suunnitella hitsausprosessia ja automaatiota hitsaukseen

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti
Ryhmätyöt
Läsnäolo

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa yleisimpiä hitsausmenetelmiä ja niiden käyttötarkoituksia sekä hitsattavia materiaaleja

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa valita olosuhteisiin parhaiten sopivan hitsausmenetelmän

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella hitsausprosessia ja automaatiota hitsaukseen

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

04.12.2020 - 02.05.2021

Ajoitus

04.01.2021 - 13.06.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Avoin amk
Opettaja
 • Jussi Yli-Hukkala
 • Juho Yli-Suomu
Opiskelijaryhmät
 • ROBO20S
  Robotiikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- tuntee perustiedot tavallisimpien metallien hitsattavuudesta
- osaa soveltaa erilaisia hitsausmenetelmiä
- osaa suunnitella hitsauksen mekanisointia ja automatisointia
- ymmärtää laadun hallinnan merkityksen hitsauksessa

Sisältö

- hitsausmenetelmät
- hitsattavuus
- muodonmuutokset
- hitsausvirheet
- hitsausliitoksen suunnittelu
- laadunhallinta
- kustannukset

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa yleisimpiä hitsausmenetelmiä ja niiden käyttötarkoituksia sekä hitsattavia materiaaleja

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa valita olosuhteisiin parhaiten sopivan hitsausmenetelmän

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa suunnitella hitsausprosessia ja automaatiota hitsaukseen

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

24.07.2020 - 06.09.2020

Ajoitus

24.08.2020 - 20.12.2020

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Juho Yli-Suomu
 • Kimmo Kitinoja
Opiskelijaryhmät
 • KONE19
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- tuntee perustiedot tavallisimpien metallien hitsattavuudesta
- osaa soveltaa erilaisia hitsausmenetelmiä
- osaa suunnitella hitsauksen mekanisointia ja automatisointia
- ymmärtää laadun hallinnan merkityksen hitsauksessa

Sisältö

- hitsausmenetelmät
- hitsattavuus
- muodonmuutokset
- hitsausvirheet
- hitsausliitoksen suunnittelu
- laadunhallinta
- kustannukset

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa yleisimpiä hitsausmenetelmiä ja niiden käyttötarkoituksia sekä hitsattavia materiaaleja

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa valita olosuhteisiin parhaiten sopivan hitsausmenetelmän

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa suunnitella hitsausprosessia ja automaatiota hitsaukseen

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.