Siirry suoraan sisältöön

Tuotantotekniikan laboraatiotLaajuus (3 op)

Tunnus: KC00CC33

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa soveltaa tietojaan tuotantojärjestelmiin liittyviin valmistus-, ohjaus- ja kehittämistehtäviin
- osaa valita sopivia tuotantomenetelmiä konepajavalmistukseen
- osaa kehittää konepajateknistä osaamistaan
- osaa ratkaista valmistusteknisiä asioita insinöörimäisenä ryhmätyönä

Sisältö

- kappaleen kiinnitys ja lastuava työstö
- levytyökeskus menetelmät
- särmäyspuristin menetelmät
- hitsausmenetelmät
- FMS-valmistus
- robotiikka konepajassa
- 3D mittakone konepajassa
- muita tärkeitä näkökohtia konepajavalmistuksessa

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa soveltaa konepajan tuotantomenetelmiä ja toimintoja käytäntöön ja osoittaa perehtyneisyyttä niihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa valita konepajakäyttöön parhaiten sopivia tuotantomenetelmiä ja toimintoja, sekä osoittaa niiden soveltamisen vaikutusta tuotantoon.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa suunnitella konepajan toimintaa prosessina ja osoittaa valmistusprosessin toiminnan ja tavoitteiden analysiointitaitoa.

Oppimateriaalit

Luentomateriaali, Valmistustekniikka, NC-tekniikka, Tuotantojärjestelmät

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 14.05.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Juho Yli-Suomu
 • Janne Perälä
Opiskelijaryhmät
 • MKONE20
  Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa soveltaa tietojaan tuotantojärjestelmiin liittyviin valmistus-, ohjaus- ja kehittämistehtäviin
- osaa valita sopivia tuotantomenetelmiä konepajavalmistukseen
- osaa kehittää konepajateknistä osaamistaan
- osaa ratkaista valmistusteknisiä asioita insinöörimäisenä ryhmätyönä

Sisältö

- kappaleen kiinnitys ja lastuava työstö
- levytyökeskus menetelmät
- särmäyspuristin menetelmät
- hitsausmenetelmät
- FMS-valmistus
- robotiikka konepajassa
- 3D mittakone konepajassa
- muita tärkeitä näkökohtia konepajavalmistuksessa

Oppimateriaalit

Aiempien kurssien tiedot ja materiaalit

Opetusmenetelmät

Ryhmätyöt
Itseopiskelu
Ryhmäesitelmät
Yritysierailut

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 10%
Itseopiskelu ja ryhmätyöt 50%
Ryhmäesitelmät 30%
Yritysvierailut 10%

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa soveltaa tietojaan tuotantojärjestelmiin liittyviin valmistus-, ohjaus- ja kehittämistehtäviin
- osaa valita sopivia tuotantomenetelmiä konepajavalmistukseen
- osaa kehittää konepajateknistä osaamistaan
- osaa ratkaista valmistusteknisiä asioita insinöörimäisenä ryhmätyönä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa soveltaa konepajan tuotantomenetelmiä ja toimintoja käytäntöön ja osoittaa perehtyneisyyttä niihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa valita konepajakäyttöön parhaiten sopivia tuotantomenetelmiä ja toimintoja, sekä osoittaa niiden soveltamisen vaikutusta tuotantoon.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa suunnitella konepajan toimintaa prosessina ja osoittaa valmistusprosessin toiminnan ja tavoitteiden analysiointitaitoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa soveltaa tuotantomenetelmiä käytäntöön

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa valita käyttöön parhaiten sopivan tuotantomenetelmän

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ja ottaa käyttöön osan valmistusprosessia

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 16.11.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Juho Yli-Suomu
 • Janne Perälä
Opiskelijaryhmät
 • KONE20
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa soveltaa tietojaan tuotantojärjestelmiin liittyviin valmistus-, ohjaus- ja kehittämistehtäviin
- osaa valita sopivia tuotantomenetelmiä konepajavalmistukseen
- osaa kehittää konepajateknistä osaamistaan
- osaa ratkaista valmistusteknisiä asioita insinöörimäisenä ryhmätyönä

Sisältö

- kappaleen kiinnitys ja lastuava työstö
- levytyökeskus menetelmät
- särmäyspuristin menetelmät
- hitsausmenetelmät
- FMS-valmistus
- robotiikka konepajassa
- 3D mittakone konepajassa
- muita tärkeitä näkökohtia konepajavalmistuksessa

Oppimateriaalit

Aiempien kurssien tiedot ja materiaalit

Opetusmenetelmät

Ryhmätyöt
Itseopiskelu
Ryhmäesitelmät
Yritysierailut

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 10%
Itseopiskelu ja ryhmätyöt 50%
Ryhmäesitelmät 30%
Yritysvierailut 10%

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa soveltaa tietojaan tuotantojärjestelmiin liittyviin valmistus-, ohjaus- ja kehittämistehtäviin
- osaa valita sopivia tuotantomenetelmiä konepajavalmistukseen
- osaa kehittää konepajateknistä osaamistaan
- osaa ratkaista valmistusteknisiä asioita insinöörimäisenä ryhmätyönä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa soveltaa konepajan tuotantomenetelmiä ja toimintoja käytäntöön ja osoittaa perehtyneisyyttä niihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa valita konepajakäyttöön parhaiten sopivia tuotantomenetelmiä ja toimintoja, sekä osoittaa niiden soveltamisen vaikutusta tuotantoon.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa suunnitella konepajan toimintaa prosessina ja osoittaa valmistusprosessin toiminnan ja tavoitteiden analysiointitaitoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa soveltaa tuotantomenetelmiä käytäntöön

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa valita käyttöön parhaiten sopivan tuotantomenetelmän

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ja ottaa käyttöön osan valmistusprosessia

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

07.02.2022 - 27.03.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 15.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Juho Yli-Suomu
 • Niko Vuorela
 • Kimmo Kitinoja
Opiskelijaryhmät
 • MKONE19
  Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa soveltaa tietojaan tuotantojärjestelmiin liittyviin valmistus-, ohjaus- ja kehittämistehtäviin
- osaa valita sopivia tuotantomenetelmiä konepajavalmistukseen
- osaa kehittää konepajateknistä osaamistaan
- osaa ratkaista valmistusteknisiä asioita insinöörimäisenä ryhmätyönä

Sisältö

- kappaleen kiinnitys ja lastuava työstö
- levytyökeskus menetelmät
- särmäyspuristin menetelmät
- hitsausmenetelmät
- FMS-valmistus
- robotiikka konepajassa
- 3D mittakone konepajassa
- muita tärkeitä näkökohtia konepajavalmistuksessa

Oppimateriaalit

Aiempien kurssien tiedot ja materiaalit

Opetusmenetelmät

Ryhmätyöt
Itseopiskelu
Ryhmäesitelmät
Yritysierailut

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 10%
Itseopiskelu ja ryhmätyöt 50%
Ryhmäesitelmät 30%
Yritysvierailut 10%

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa soveltaa tietojaan tuotantojärjestelmiin liittyviin valmistus-, ohjaus- ja kehittämistehtäviin
- osaa valita sopivia tuotantomenetelmiä konepajavalmistukseen
- osaa kehittää konepajateknistä osaamistaan
- osaa ratkaista valmistusteknisiä asioita insinöörimäisenä ryhmätyönä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa soveltaa konepajan tuotantomenetelmiä ja toimintoja käytäntöön ja osoittaa perehtyneisyyttä niihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa valita konepajakäyttöön parhaiten sopivia tuotantomenetelmiä ja toimintoja, sekä osoittaa niiden soveltamisen vaikutusta tuotantoon.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa suunnitella konepajan toimintaa prosessina ja osoittaa valmistusprosessin toiminnan ja tavoitteiden analysiointitaitoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa soveltaa tuotantomenetelmiä käytäntöön

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa valita käyttöön parhaiten sopivan tuotantomenetelmän

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ja ottaa käyttöön osan valmistusprosessia

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

25.09.2021 - 07.11.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 19.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Juho Yli-Suomu
 • Kimmo Kitinoja
Opiskelijaryhmät
 • KONE19
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa soveltaa tietojaan tuotantojärjestelmiin liittyviin valmistus-, ohjaus- ja kehittämistehtäviin
- osaa valita sopivia tuotantomenetelmiä konepajavalmistukseen
- osaa kehittää konepajateknistä osaamistaan
- osaa ratkaista valmistusteknisiä asioita insinöörimäisenä ryhmätyönä

Sisältö

- kappaleen kiinnitys ja lastuava työstö
- levytyökeskus menetelmät
- särmäyspuristin menetelmät
- hitsausmenetelmät
- FMS-valmistus
- robotiikka konepajassa
- 3D mittakone konepajassa
- muita tärkeitä näkökohtia konepajavalmistuksessa

Oppimateriaalit

Aiempien kurssien tiedot ja materiaalit

Opetusmenetelmät

Ryhmätyöt
Itseopiskelu
Ryhmäesitelmät
Yritysierailut

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 10%
Itseopiskelu ja ryhmätyöt 50%
Ryhmäesitelmät 30%
Yritysvierailut 10%

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa soveltaa tietojaan tuotantojärjestelmiin liittyviin valmistus-, ohjaus- ja kehittämistehtäviin
- osaa valita sopivia tuotantomenetelmiä konepajavalmistukseen
- osaa kehittää konepajateknistä osaamistaan
- osaa ratkaista valmistusteknisiä asioita insinöörimäisenä ryhmätyönä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa soveltaa konepajan tuotantomenetelmiä ja toimintoja käytäntöön ja osoittaa perehtyneisyyttä niihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa valita konepajakäyttöön parhaiten sopivia tuotantomenetelmiä ja toimintoja, sekä osoittaa niiden soveltamisen vaikutusta tuotantoon.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa suunnitella konepajan toimintaa prosessina ja osoittaa valmistusprosessin toiminnan ja tavoitteiden analysiointitaitoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa soveltaa tuotantomenetelmiä käytäntöön

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa valita käyttöön parhaiten sopivan tuotantomenetelmän

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ja ottaa käyttöön osan valmistusprosessia

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.