Siirry suoraan sisältöön

TuotantojärjestelmätLaajuus (3 op)

Tunnus: KC00CC27

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa konepajateollisuusyritysten erilaisia tuotantomenetelmiä
- ymmärtää joustavan valmistuksen periaatteita ja merkityksen
- osaa eri menetelmien merkityksen tuotantotoiminnalle
- osaa valita ja soveltaa eri tuotantomenetelmiä käytännössä
- ymmärtää valmistuskustannusten syntymisen ja niiden vaikutuksen tuotantojärjestelmässä

Sisältö

- konepajatuotanto
- valmistusvirta
- kokoonpano
- automaatio
- työvälinejärjestelmät
- valmistuskustannukset
- ohjaus ja ohjattavuus
- tietojärjestelmiä

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa tuotantojärjestelmän toimintaa ja osoittaa perehtyneisyyttä niihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa keskeisiä tuotantojärjestelmän toimintaan vaikuttavia tekijöitä, sekä osoittaa niiden merkityksen soveltamisen vaikutusta tuotantoon.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa suunnitella tuotantojärjestelmää ja osoittaa kokonaisuuden toiminnan analysointitaitoa.

Oppimateriaalit

- Kone- ja metallituoteteollisuuden tuotantojärjestelmät. Lapinleimu

- luentomateriaali

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 30.04.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Kimmo Kitinoja
Opiskelijaryhmät
 • KONE21
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa konepajateollisuusyritysten erilaisia tuotantomenetelmiä
- ymmärtää joustavan valmistuksen periaatteita ja merkityksen
- osaa eri menetelmien merkityksen tuotantotoiminnalle
- osaa valita ja soveltaa eri tuotantomenetelmiä käytännössä
- ymmärtää valmistuskustannusten syntymisen ja niiden vaikutuksen tuotantojärjestelmässä

Sisältö

- konepajatuotanto
- valmistusvirta
- kokoonpano
- automaatio
- työvälinejärjestelmät
- valmistuskustannukset
- ohjaus ja ohjattavuus
- tietojärjestelmiä

Oppimateriaalit

Luentomonisteet ja luennolla käsiteltävät asiat
Kone- ja metalliteollisuuden tuotantojärjestelmä, Sanoma Pro Oy

Opetusmenetelmät

Luennot
Ryhmätyöt
Itseopiskelu
Yritysierailut

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 45%
Itseopiskelu ja ryhmätyöt 45%
Yritysvierailut 10%

Sisällön jaksotus

- konepajatuotanto
- valmistusvirta
- kokoonpano
- automaatio
- työvälinejärjestelmät
- valmistuskustannukset
- ohjaus ja ohjattavuus
- tietojärjestelmiä

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa konepajateollisuusyritysten erilaisia tuotantomenetelmiä
- ymmärtää joustavan valmistuksen periaatteita ja merkityksen
- osaa eri menetelmien merkitystä tuotantotoiminnalle ja ympäristökuormitukselle
- osaa valita ja soveltaa eri tuotantomenetelmiä käytännössä
- ymmärtää valmistuskustannusten syntymisen ja niiden vaikutuksen tuotantojärjestelmässä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa tuotantojärjestelmän toimintaa ja osoittaa perehtyneisyyttä niihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa keskeisiä tuotantojärjestelmän toimintaan vaikuttavia tekijöitä, sekä osoittaa niiden merkityksen soveltamisen vaikutusta tuotantoon.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa suunnitella tuotantojärjestelmää ja osoittaa kokonaisuuden toiminnan analysointitaitoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti
Ryhmätyöt
Läsnäolo

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa tuotantojärjestelmän toimintaa ja tyyppejä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa keskeisimpiä tuotantojärjestelmän toimintaan vaikuttavia asioita

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella tuotantojärjestelmää

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 16.10.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Kimmo Kitinoja
Opiskelijaryhmät
 • MKONE20
  Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa konepajateollisuusyritysten erilaisia tuotantomenetelmiä
- ymmärtää joustavan valmistuksen periaatteita ja merkityksen
- osaa eri menetelmien merkityksen tuotantotoiminnalle
- osaa valita ja soveltaa eri tuotantomenetelmiä käytännössä
- ymmärtää valmistuskustannusten syntymisen ja niiden vaikutuksen tuotantojärjestelmässä

Sisältö

- konepajatuotanto
- valmistusvirta
- kokoonpano
- automaatio
- työvälinejärjestelmät
- valmistuskustannukset
- ohjaus ja ohjattavuus
- tietojärjestelmiä

Oppimateriaalit

Luentomonisteet ja luennolla käsiteltävät asiat
Kone- ja metalliteollisuuden tuotantojärjestelmä, Sanoma Pro Oy

Opetusmenetelmät

Luennot
Ryhmätyöt
Itseopiskelu
Yritysierailut

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 45%
Itseopiskelu ja ryhmätyöt 45%
Yritysvierailut 10%

Sisällön jaksotus

- konepajatuotanto
- valmistusvirta
- kokoonpano
- automaatio
- työvälinejärjestelmät
- valmistuskustannukset
- ohjaus ja ohjattavuus
- tietojärjestelmiä

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa konepajateollisuusyritysten erilaisia tuotantomenetelmiä
- ymmärtää joustavan valmistuksen periaatteita ja merkityksen
- osaa eri menetelmien merkitystä tuotantotoiminnalle ja ympäristökuormitukselle
- osaa valita ja soveltaa eri tuotantomenetelmiä käytännössä
- ymmärtää valmistuskustannusten syntymisen ja niiden vaikutuksen tuotantojärjestelmässä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa tuotantojärjestelmän toimintaa ja osoittaa perehtyneisyyttä niihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa keskeisiä tuotantojärjestelmän toimintaan vaikuttavia tekijöitä, sekä osoittaa niiden merkityksen soveltamisen vaikutusta tuotantoon.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa suunnitella tuotantojärjestelmää ja osoittaa kokonaisuuden toiminnan analysointitaitoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti
Ryhmätyöt
Läsnäolo

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa tuotantojärjestelmän toimintaa ja tyyppejä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa keskeisimpiä tuotantojärjestelmän toimintaan vaikuttavia asioita

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella tuotantojärjestelmää

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

07.02.2022 - 20.03.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 08.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Kimmo Kitinoja
Opiskelijaryhmät
 • KONE20
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa konepajateollisuusyritysten erilaisia tuotantomenetelmiä
- ymmärtää joustavan valmistuksen periaatteita ja merkityksen
- osaa eri menetelmien merkityksen tuotantotoiminnalle
- osaa valita ja soveltaa eri tuotantomenetelmiä käytännössä
- ymmärtää valmistuskustannusten syntymisen ja niiden vaikutuksen tuotantojärjestelmässä

Sisältö

- konepajatuotanto
- valmistusvirta
- kokoonpano
- automaatio
- työvälinejärjestelmät
- valmistuskustannukset
- ohjaus ja ohjattavuus
- tietojärjestelmiä

Oppimateriaalit

Luentomonisteet ja luennolla käsiteltävät asiat
Kone- ja metalliteollisuuden tuotantojärjestelmä, Sanoma Pro Oy

Opetusmenetelmät

Luennot
Ryhmätyöt
Itseopiskelu
Yritysierailut

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 45%
Itseopiskelu ja ryhmätyöt 45%
Yritysvierailut 10%

Sisällön jaksotus

- konepajatuotanto
- valmistusvirta
- kokoonpano
- automaatio
- työvälinejärjestelmät
- valmistuskustannukset
- ohjaus ja ohjattavuus
- tietojärjestelmiä

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa konepajateollisuusyritysten erilaisia tuotantomenetelmiä
- ymmärtää joustavan valmistuksen periaatteita ja merkityksen
- osaa eri menetelmien merkitystä tuotantotoiminnalle ja ympäristökuormitukselle
- osaa valita ja soveltaa eri tuotantomenetelmiä käytännössä
- ymmärtää valmistuskustannusten syntymisen ja niiden vaikutuksen tuotantojärjestelmässä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa tuotantojärjestelmän toimintaa ja osoittaa perehtyneisyyttä niihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa keskeisiä tuotantojärjestelmän toimintaan vaikuttavia tekijöitä, sekä osoittaa niiden merkityksen soveltamisen vaikutusta tuotantoon.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa suunnitella tuotantojärjestelmää ja osoittaa kokonaisuuden toiminnan analysointitaitoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti
Ryhmätyöt
Läsnäolo

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa tuotantojärjestelmän toimintaa ja tyyppejä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa keskeisimpiä tuotantojärjestelmän toimintaan vaikuttavia asioita

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella tuotantojärjestelmää

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

16.07.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

16.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Kimmo Kitinoja
Opiskelijaryhmät
 • MKONE19
  Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa konepajateollisuusyritysten erilaisia tuotantomenetelmiä
- ymmärtää joustavan valmistuksen periaatteita ja merkityksen
- osaa eri menetelmien merkityksen tuotantotoiminnalle
- osaa valita ja soveltaa eri tuotantomenetelmiä käytännössä
- ymmärtää valmistuskustannusten syntymisen ja niiden vaikutuksen tuotantojärjestelmässä

Sisältö

- konepajatuotanto
- valmistusvirta
- kokoonpano
- automaatio
- työvälinejärjestelmät
- valmistuskustannukset
- ohjaus ja ohjattavuus
- tietojärjestelmiä

Oppimateriaalit

Luentomonisteet ja luennolla käsiteltävät asiat
Kone- ja metalliteollisuuden tuotantojärjestelmä, Sanoma Pro Oy

Opetusmenetelmät

Luennot
Ryhmätyöt
Itseopiskelu
Yritysierailut

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 45%
Itseopiskelu ja ryhmätyöt 45%
Yritysvierailut 10%

Sisällön jaksotus

- konepajatuotanto
- valmistusvirta
- kokoonpano
- automaatio
- työvälinejärjestelmät
- valmistuskustannukset
- ohjaus ja ohjattavuus
- tietojärjestelmiä

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa konepajateollisuusyritysten erilaisia tuotantomenetelmiä
- ymmärtää joustavan valmistuksen periaatteita ja merkityksen
- osaa eri menetelmien merkitystä tuotantotoiminnalle ja ympäristökuormitukselle
- osaa valita ja soveltaa eri tuotantomenetelmiä käytännössä
- ymmärtää valmistuskustannusten syntymisen ja niiden vaikutuksen tuotantojärjestelmässä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa tuotantojärjestelmän toimintaa ja osoittaa perehtyneisyyttä niihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa keskeisiä tuotantojärjestelmän toimintaan vaikuttavia tekijöitä, sekä osoittaa niiden merkityksen soveltamisen vaikutusta tuotantoon.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa suunnitella tuotantojärjestelmää ja osoittaa kokonaisuuden toiminnan analysointitaitoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti
Ryhmätyöt
Läsnäolo

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa tuotantojärjestelmän toimintaa ja tyyppejä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa keskeisimpiä tuotantojärjestelmän toimintaan vaikuttavia asioita

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella tuotantojärjestelmää

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

08.02.2021 - 21.03.2021

Ajoitus

08.03.2021 - 02.05.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Kimmo Kitinoja
Opiskelijaryhmät
 • KONE19
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa konepajateollisuusyritysten erilaisia tuotantomenetelmiä
- ymmärtää joustavan valmistuksen periaatteita ja merkityksen
- osaa eri menetelmien merkityksen tuotantotoiminnalle
- osaa valita ja soveltaa eri tuotantomenetelmiä käytännössä
- ymmärtää valmistuskustannusten syntymisen ja niiden vaikutuksen tuotantojärjestelmässä

Sisältö

- konepajatuotanto
- valmistusvirta
- kokoonpano
- automaatio
- työvälinejärjestelmät
- valmistuskustannukset
- ohjaus ja ohjattavuus
- tietojärjestelmiä

Oppimateriaalit

Luentomonisteet ja luennolla käsiteltävät asiat
Kone- ja metalliteollisuuden tuotantojärjestelmä, Sanoma Pro Oy

Opetusmenetelmät

Luennot
Ryhmätyöt
Itseopiskelu
Yritysierailut

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 45%
Itseopiskelu ja ryhmätyöt 45%
Yritysvierailut 10%

Sisällön jaksotus

- konepajatuotanto
- valmistusvirta
- kokoonpano
- automaatio
- työvälinejärjestelmät
- valmistuskustannukset
- ohjaus ja ohjattavuus
- tietojärjestelmiä

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa konepajateollisuusyritysten erilaisia tuotantomenetelmiä
- ymmärtää joustavan valmistuksen periaatteita ja merkityksen
- osaa eri menetelmien merkitystä tuotantotoiminnalle ja ympäristökuormitukselle
- osaa valita ja soveltaa eri tuotantomenetelmiä käytännössä
- ymmärtää valmistuskustannusten syntymisen ja niiden vaikutuksen tuotantojärjestelmässä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa tuotantojärjestelmän toimintaa ja osoittaa perehtyneisyyttä niihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa keskeisiä tuotantojärjestelmän toimintaan vaikuttavia tekijöitä, sekä osoittaa niiden merkityksen soveltamisen vaikutusta tuotantoon.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa suunnitella tuotantojärjestelmää ja osoittaa kokonaisuuden toiminnan analysointitaitoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti
Ryhmätyöt
Läsnäolo

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa tuotantojärjestelmän toimintaa ja tyyppejä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa keskeisimpiä tuotantojärjestelmän toimintaan vaikuttavia asioita

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella tuotantojärjestelmää

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.