Siirry suoraan sisältöön

MaatalouskonetekniikkaLaajuus (4 op)

Tunnus: KC00CC21

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan,
- selittää tärkeimpien maatalouskoneiden rakenteet, toiminta- ja suunnitteluperiaatteet
- esitellä maatalouskoneiden tekniikkaan liittyvät erityispiirteet
- etsiä opintojaksoon liittyvää uusinta tietoa

Sisältö

Traktorien
- rakenne,
- ominaisuudet,
- moottorit,
- ohjauslaitteet,
- voimansiirto,
- jarrut,
- renkaat,
- työkoneiden kytkentä sekä
- hydrauliikka.

Leikkuupuimurien
- leikkuu- ja puintikoneistot,
- seulat ja kuljettimet,
- voimansiirto ja
- elektroniikan hyödyntäminen.

Maanmuokkauskoneet, kylvö- ja lannoitteenlevitinkoneet, kasvinsuojeluruiskut, heinä- ja rehuntekokoneet

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa keskeiset osaamistavoitteissa esitetyt asiat ja osaa hyödyntää niitä opintojakson alaan liittyvissä työtehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat kattavasti ja osaa yhdistellä niitä analysoiden toisiinsa. Opiskelijan toiminta osoittaa kokonaisuuksien hallintaa ja hän osaa toimia opintojakson alaan liittyvissä työtehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat syvällisesti ja osaa yhdistellä niitä monipuolisesti toisiinsa sekä perustella ja arvioida toimintaansa ja päätelmiään. Opiskelija osaa soveltaa tietoja ja löytää ratkaisuja uusissa tilanteissa.

Oppimateriaalit

- Alan kirjallisuus ja julkaisut sekä
- opettajan materiaali

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.10.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Hannu Ylinen
Opiskelijaryhmät
 • AUTO20
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan,
- selittää tärkeimpien maatalouskoneiden rakenteet, toiminta- ja suunnitteluperiaatteet
- esitellä maatalouskoneiden tekniikkaan liittyvät erityispiirteet
- etsiä opintojaksoon liittyvää uusinta tietoa

Sisältö

Traktorien
- rakenne,
- ominaisuudet,
- moottorit,
- ohjauslaitteet,
- voimansiirto,
- jarrut,
- renkaat,
- työkoneiden kytkentä sekä
- hydrauliikka.

Leikkuupuimurien
- leikkuu- ja puintikoneistot,
- seulat ja kuljettimet,
- voimansiirto ja
- elektroniikan hyödyntäminen.

Maanmuokkauskoneet, kylvö- ja lannoitteenlevitinkoneet, kasvinsuojeluruiskut, heinä- ja rehuntekokoneet

Oppimateriaalit

- Alan kirjallisuus ja julkaisut sekä
- opettajan materiaali

Opetusmenetelmät

- Luennot,
- harjoitukset,
- tiedonhaku
- ryhmätyöt
- itsenäinen työskentely
- opintomatka

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa keskeiset osaamistavoitteissa esitetyt asiat ja osaa hyödyntää niitä opintojakson alaan liittyvissä työtehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat kattavasti ja osaa yhdistellä niitä analysoiden toisiinsa. Opiskelijan toiminta osoittaa kokonaisuuksien hallintaa ja hän osaa toimia opintojakson alaan liittyvissä työtehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat syvällisesti ja osaa yhdistellä niitä monipuolisesti toisiinsa sekä perustella ja arvioida toimintaansa ja päätelmiään. Opiskelija osaa soveltaa tietoja ja löytää ratkaisuja uusissa tilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja harjoitukset: 70/30

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Hannu Ylinen
Opiskelijaryhmät
 • AUTO19
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan,
- selittää tärkeimpien maatalouskoneiden rakenteet, toiminta- ja suunnitteluperiaatteet
- esitellä maatalouskoneiden tekniikkaan liittyvät erityispiirteet
- etsiä opintojaksoon liittyvää uusinta tietoa

Sisältö

Traktorien
- rakenne,
- ominaisuudet,
- moottorit,
- ohjauslaitteet,
- voimansiirto,
- jarrut,
- renkaat,
- työkoneiden kytkentä sekä
- hydrauliikka.

Leikkuupuimurien
- leikkuu- ja puintikoneistot,
- seulat ja kuljettimet,
- voimansiirto ja
- elektroniikan hyödyntäminen.

Maanmuokkauskoneet, kylvö- ja lannoitteenlevitinkoneet, kasvinsuojeluruiskut, heinä- ja rehuntekokoneet

Oppimateriaalit

- Alan kirjallisuus ja julkaisut sekä
- opettajan materiaali

Opetusmenetelmät

- Luennot,
- harjoitukset,
- tiedonhaku
- ryhmätyöt
- itsenäinen työskentely
- opintomatka

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa keskeiset osaamistavoitteissa esitetyt asiat ja osaa hyödyntää niitä opintojakson alaan liittyvissä työtehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat kattavasti ja osaa yhdistellä niitä analysoiden toisiinsa. Opiskelijan toiminta osoittaa kokonaisuuksien hallintaa ja hän osaa toimia opintojakson alaan liittyvissä työtehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat syvällisesti ja osaa yhdistellä niitä monipuolisesti toisiinsa sekä perustella ja arvioida toimintaansa ja päätelmiään. Opiskelija osaa soveltaa tietoja ja löytää ratkaisuja uusissa tilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja harjoitukset: 70/30

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.