Siirry suoraan sisältöön

HyötyajoneuvotLaajuus (4 op)

Tunnus: KC00CC19

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan,
- selittää raskaan ajoneuvokaluston tekniikan perusteet
- selittää mitoitukseen ja rakennetekniikkaan liittyvät käsitteet
- esitellä raskaankaluston tekniikkaan liittyvät erityispiirteet
- selittää raskaankaluston jarruihin ja jousitukseen liittyvien komponenttien toiminnan ja järjestelmien toiminnan
- etsiä opintojaksoon liittyvää uusinta tietoa

Sisältö

- Raskaan ajoneuvokaluston koriteknillinen rakentaminen ja huolto.
- Mitoitusmääräykset, paino- ja mitoituslaskelmat,
- korirakenteet ja rakenneosat,
- ajoneuvokaluston suunnittelu ja valinta,
- paineilmajarrujärjestelmät,
- teli- ja voimansiirtorakenteet,
- napavälitykset,
- jarrusovitus,
- ajohidastimet ja
- elektroniikan erityispiirteet.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa keskeiset osaamistavoitteissa esitetyt asiat ja osaa hyödyntää niitä opintojakson alaan liittyvissä työtehtävissä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat kattavasti ja osaa yhdistellä niitä analysoiden toisiinsa. Opiskelijan toiminta osoittaa kokonaisuuksien hallintaa ja hän osaa toimia opintojakson alaan liittyvissä työtehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat syvällisesti ja osaa yhdistellä niitä monipuolisesti toisiinsa sekä perustella ja arvioida toimintaansa ja päätelmiään. Opiskelija osaa soveltaa tietoja ja löytää ratkaisuja uusissa tilanteissa.

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 04.11.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 26.02.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
  • Suomi
Tutkinto-ohjelma
  • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
  • Hannu Ylinen
Opiskelijaryhmät
  • AUTO19
    Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan,
- selittää raskaan ajoneuvokaluston tekniikan perusteet
- selittää mitoitukseen ja rakennetekniikkaan liittyvät käsitteet
- esitellä raskaankaluston tekniikkaan liittyvät erityispiirteet
- selittää raskaankaluston jarruihin ja jousitukseen liittyvien komponenttien toiminnan ja järjestelmien toiminnan
- etsiä opintojaksoon liittyvää uusinta tietoa

Sisältö

- Raskaan ajoneuvokaluston koriteknillinen rakentaminen ja huolto.
- Mitoitusmääräykset, paino- ja mitoituslaskelmat,
- korirakenteet ja rakenneosat,
- ajoneuvokaluston suunnittelu ja valinta,
- paineilmajarrujärjestelmät,
- teli- ja voimansiirtorakenteet,
- napavälitykset,
- jarrusovitus,
- ajohidastimet ja
- elektroniikan erityispiirteet.

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali

Opetusmenetelmät

- Luennot,
- harjoitukset,
- tiedonhaku,
- ryhmätyöt
- itsenäinen työskentely
- opintomatka

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa keskeiset osaamistavoitteissa esitetyt asiat ja osaa hyödyntää niitä opintojakson alaan liittyvissä työtehtävissä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat kattavasti ja osaa yhdistellä niitä analysoiden toisiinsa. Opiskelijan toiminta osoittaa kokonaisuuksien hallintaa ja hän osaa toimia opintojakson alaan liittyvissä työtehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat syvällisesti ja osaa yhdistellä niitä monipuolisesti toisiinsa sekä perustella ja arvioida toimintaansa ja päätelmiään. Opiskelija osaa soveltaa tietoja ja löytää ratkaisuja uusissa tilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja harjoitukset: 70/30

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.