Siirry suoraan sisältöön

AjoneuvolaitLaajuus (2 op)

Tunnus: KC00CB93

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan,
- käyttää autoalaa koskevaa lainsäädäntö materiaalia ja osaa soveltaa sitä käytäntöön
- erottaa autoalaa koskevien direktiivien, lakien ja asetusten eron ja soveltaa näitä käytäntöön
- etsiä aihealuetta koskevaa uusinta tietoa.

Sisältö

- Direktiivi, laki, asetus ja ohje.
- Ajoneuvolaki, asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista, asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä, rakennemuutokset ja auton kokoaminen osista
- Asennus- ja korjausluvat
- Työsuojelulainsäädäntö
- Moottoriajoneuvojen korjausehdot
- Kuluttajansuoja autoalalla

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa nimetä ja esittää osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden keskeiset kohdat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet kattavasti ja osaa yhdistellä sekä esitellä niitä. Opiskelijan toiminta osoittaa kokonaisuuksien hallintaa ja hän osaa selittää opintojakson sisältöön kuuluvat asiat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat laaja-alaisesti ja osaa yhdistellä niitä monipuolisesti toisiinsa, sekä perustella ja arvioida toimintaansa ja päätelmiään. Opiskelija osaa soveltaa tietojaa ja tehdä johtopäätöksiä, sekä löytää ratkaisuja uusissa tilanteissa.

Oppimateriaalit

- Tieliikenne, lakikokoelmat
- Finlex, EUR-lex ja Edilex
- Opettajan kurssilla ilmoittama materiaali

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 30.04.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Ari Saunamäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTO21
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan,
- käyttää autoalaa koskevaa lainsäädäntö materiaalia ja osaa soveltaa sitä käytäntöön
- erottaa autoalaa koskevien direktiivien, lakien ja asetusten eron ja soveltaa näitä käytäntöön
- etsiä aihealuetta koskevaa uusinta tietoa.

Sisältö

- Direktiivi, laki, asetus ja ohje.
- Ajoneuvolaki, asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista, asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä, rakennemuutokset ja auton kokoaminen osista
- Asennus- ja korjausluvat
- Työsuojelulainsäädäntö
- Moottoriajoneuvojen korjausehdot
- Kuluttajansuoja autoalalla

Aika ja paikka

- Tieliikenne: lakikokoelmat
- Finlex, EUR-lex ja Edilex
- Opettajan kurssilla ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

- Luennot,
- harjoitukset,
- tiedonhaku,
- ryhmätyöt ja
- itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa nimetä ja esittää osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden keskeiset kohdat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet kattavasti ja osaa yhdistellä sekä esitellä niitä. Opiskelijan toiminta osoittaa kokonaisuuksien hallintaa ja hän osaa selittää opintojakson sisältöön kuuluvat asiat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat laaja-alaisesti ja osaa yhdistellä niitä monipuolisesti toisiinsa, sekä perustella ja arvioida toimintaansa ja päätelmiään. Opiskelija osaa soveltaa tietojaa ja tehdä johtopäätöksiä, sekä löytää ratkaisuja uusissa tilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti/muu tapa ja harjoitukset.
Läsnäolo (min 50%) ja tuntiaktiivisuus vaikuttavat arvosanaan.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

07.02.2022 - 20.03.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 08.05.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Ari Saunamäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTO20
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan,
- käyttää autoalaa koskevaa lainsäädäntö materiaalia ja osaa soveltaa sitä käytäntöön
- erottaa autoalaa koskevien direktiivien, lakien ja asetusten eron ja soveltaa näitä käytäntöön
- etsiä aihealuetta koskevaa uusinta tietoa.

Sisältö

- Direktiivi, laki, asetus ja ohje.
- Ajoneuvolaki, asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista, asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä, rakennemuutokset ja auton kokoaminen osista
- Asennus- ja korjausluvat
- Työsuojelulainsäädäntö
- Moottoriajoneuvojen korjausehdot
- Kuluttajansuoja autoalalla

Aika ja paikka

- Tieliikenne: lakikokoelmat
- Finlex, EUR-lex ja Edilex
- Opettajan kurssilla ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

- Luennot,
- harjoitukset,
- tiedonhaku,
- ryhmätyöt ja
- itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa nimetä ja esittää osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden keskeiset kohdat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet kattavasti ja osaa yhdistellä sekä esitellä niitä. Opiskelijan toiminta osoittaa kokonaisuuksien hallintaa ja hän osaa selittää opintojakson sisältöön kuuluvat asiat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat laaja-alaisesti ja osaa yhdistellä niitä monipuolisesti toisiinsa, sekä perustella ja arvioida toimintaansa ja päätelmiään. Opiskelija osaa soveltaa tietojaa ja tehdä johtopäätöksiä, sekä löytää ratkaisuja uusissa tilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti/muu tapa ja harjoitukset.
Läsnäolo (min 50%) ja tuntiaktiivisuus vaikuttavat arvosanaan.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

08.02.2021 - 28.03.2021

Ajoitus

08.03.2021 - 02.05.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Tekniikka, Seinäjoki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Ari Saunamäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTO19
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan,
- käyttää autoalaa koskevaa lainsäädäntö materiaalia ja osaa soveltaa sitä käytäntöön
- erottaa autoalaa koskevien direktiivien, lakien ja asetusten eron ja soveltaa näitä käytäntöön
- etsiä aihealuetta koskevaa uusinta tietoa.

Sisältö

- Direktiivi, laki, asetus ja ohje.
- Ajoneuvolaki, asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista, asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä, rakennemuutokset ja auton kokoaminen osista
- Asennus- ja korjausluvat
- Työsuojelulainsäädäntö
- Moottoriajoneuvojen korjausehdot
- Kuluttajansuoja autoalalla

Aika ja paikka

- Tieliikenne: lakikokoelmat
- Finlex, EUR-lex ja Edilex
- Opettajan kurssilla ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

- Luennot,
- harjoitukset,
- tiedonhaku,
- ryhmätyöt ja
- itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa nimetä ja esittää osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden keskeiset kohdat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet kattavasti ja osaa yhdistellä sekä esitellä niitä. Opiskelijan toiminta osoittaa kokonaisuuksien hallintaa ja hän osaa selittää opintojakson sisältöön kuuluvat asiat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat laaja-alaisesti ja osaa yhdistellä niitä monipuolisesti toisiinsa, sekä perustella ja arvioida toimintaansa ja päätelmiään. Opiskelija osaa soveltaa tietojaa ja tehdä johtopäätöksiä, sekä löytää ratkaisuja uusissa tilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti/muu tapa ja harjoitukset.
Läsnäolo (min 50%) ja tuntiaktiivisuus vaikuttavat arvosanaan.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.