Siirry suoraan sisältöön

Auto- ja konetekniikan perusteetLaajuus (3 op)

Tunnus: 8C00CB91

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- Osaa tunnistaa laboratoriotyöskentelyn turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
- Osaa tunnistaa konelaboratorion perustyökalut ja niihin liittyvät käsitteet
- Osaa tunnistaa auto- ja työkonetekniikkaan liittyviä peruskäsitteitä

Sisältö

- Yleinen työturvallisuus auto- ja konetekniikan laboratorioissa.
- Konelaboratorion peruskoneiden käyttö
- CAM-ohjelmoinnin perusteet
- Autotekniikan perusteet
- Työkonetekniikan perusteet

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1 Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet.
Taso 3 Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet hyvin.
Taso 5; Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat ja soveltaa niitä käytäntöön

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija hallitsee osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet, laboratoriotyöskentelyn turvallisuusnäkökohdat ja osallistuu laboratoriotunneille sovitusti

Hylätty
Opiskelija ei hallitse peruskäsitteitä, laboratoriotyöskentelyn turvallisuutta ja/tai ei osallistu laboratoriotunneille aktiivisesti

Oppimateriaalit

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Roni Kuru
 • Janne Perälä
Opiskelijaryhmät
 • KONE23A
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- Osaa tunnistaa laboratoriotyöskentelyn turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
- Osaa tunnistaa konelaboratorion perustyökalut ja niihin liittyvät käsitteet
- Osaa tunnistaa auto- ja työkonetekniikkaan liittyviä peruskäsitteitä

Sisältö

- Yleinen työturvallisuus auto- ja konetekniikan laboratorioissa.
- Konelaboratorion peruskoneiden käyttö
- CAM-ohjelmoinnin perusteet
- Autotekniikan perusteet
- Työkonetekniikan perusteet

Oppimateriaalit

Autoteknillinen taskukirja, 6.painos ISBN 951-9155-17-1
Koneistustekniikat, Keijo Maaranen ISBN978-951-0-27156-8
Moodlessa jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Kurssi koostuu käytännön harjoituksista auto- ja työkonetekniikan sekä konetekniikan laboratorioissa. Lisäksi kurssiin sisältyy ryhmätyö, joka palautetaan ja esitetään kurssin lopuksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1 Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet.
Taso 3 Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet hyvin.
Taso 5; Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat ja soveltaa niitä käytäntöön

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija hallitsee osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet, laboratoriotyöskentelyn turvallisuusnäkökohdat ja osallistuu laboratoriotunneille sovitusti

Hylätty
Opiskelija ei hallitse peruskäsitteitä, laboratoriotyöskentelyn turvallisuutta ja/tai ei osallistu laboratoriotunneille aktiivisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty / Hylätty
Hyväksytty
Opiskelija hallitsee osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet, laboratoriotyöskentelyn turvallisuusnäkökohdat ja osallistuu laboratoriotunneille sovitusti. Opiskelija osaa tunnistaa ajoneuvotekniikan perusrakenteet sekä konetekniikan perustyökalut. Opiskelija osaa vertailla eri ajoneuvoteknisiä ratkaisuja sekä konetekniikan eri valmistusmenetelmiä.Opiskelija osallistuu ryhmätyön tekoon.
Hylätty
Opiskelija ei hallitse peruskäsitteitä, laboratoriotyöskentelyn turvallisuutta ja/tai ei osallistu laboratoriotunneille aktiivisesti. Opiskelija ei osaa tunnistaa ajoneuvotekniikan perusrakenteita tai konetekniikan perustyökaluja. Opiskelija ei osallistu ryhmätyön tekoon.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Roni Kuru
 • Janne Perälä
Opiskelijaryhmät
 • KONE23B
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- Osaa tunnistaa laboratoriotyöskentelyn turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
- Osaa tunnistaa konelaboratorion perustyökalut ja niihin liittyvät käsitteet
- Osaa tunnistaa auto- ja työkonetekniikkaan liittyviä peruskäsitteitä

Sisältö

- Yleinen työturvallisuus auto- ja konetekniikan laboratorioissa.
- Konelaboratorion peruskoneiden käyttö
- CAM-ohjelmoinnin perusteet
- Autotekniikan perusteet
- Työkonetekniikan perusteet

Oppimateriaalit

Autoteknillinen taskukirja, 6.painos ISBN 951-9155-17-1
Koneistustekniikat, Keijo Maaranen ISBN978-951-0-27156-8
Moodlessa jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Kurssi koostuu käytännön harjoituksista auto- ja työkonetekniikan sekä konetekniikan laboratorioissa. Lisäksi kurssiin sisältyy ryhmätyö, joka palautetaan ja esitetään kurssin lopuksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1 Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet.
Taso 3 Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet hyvin.
Taso 5; Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat ja soveltaa niitä käytäntöön

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija hallitsee osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet, laboratoriotyöskentelyn turvallisuusnäkökohdat ja osallistuu laboratoriotunneille sovitusti

Hylätty
Opiskelija ei hallitse peruskäsitteitä, laboratoriotyöskentelyn turvallisuutta ja/tai ei osallistu laboratoriotunneille aktiivisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty / Hylätty
Hyväksytty
Opiskelija hallitsee osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet, laboratoriotyöskentelyn turvallisuusnäkökohdat ja osallistuu laboratoriotunneille sovitusti. Opiskelija osaa tunnistaa ajoneuvotekniikan perusrakenteet sekä konetekniikan perustyökalut. Opiskelija osaa vertailla eri ajoneuvoteknisiä ratkaisuja sekä konetekniikan eri valmistusmenetelmiä.Opiskelija osallistuu ryhmätyön tekoon.
Hylätty
Opiskelija ei hallitse peruskäsitteitä, laboratoriotyöskentelyn turvallisuutta ja/tai ei osallistu laboratoriotunneille aktiivisesti. Opiskelija ei osaa tunnistaa ajoneuvotekniikan perusrakenteita tai konetekniikan perustyökaluja. Opiskelija ei osallistu ryhmätyön tekoon.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.10.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Roni Kuru
 • Janne Perälä
Opiskelijaryhmät
 • KONE22B
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- Osaa tunnistaa laboratoriotyöskentelyn turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
- Osaa tunnistaa konelaboratorion perustyökalut ja niihin liittyvät käsitteet
- Osaa tunnistaa auto- ja työkonetekniikkaan liittyviä peruskäsitteitä

Sisältö

- Yleinen työturvallisuus auto- ja konetekniikan laboratorioissa.
- Konelaboratorion peruskoneiden käyttö
- CAM-ohjelmoinnin perusteet
- Autotekniikan perusteet
- Työkonetekniikan perusteet

Oppimateriaalit

Autoteknillinen taskukirja, 6.painos ISBN 951-9155-17-1
Koneistustekniikat, Keijo Maaranen ISBN978-951-0-27156-8
Moodlessa jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Kurssi koostuu käytännön harjoituksista auto- ja työkonetekniikan sekä konetekniikan laboratorioissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1 Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet.
Taso 3 Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet hyvin.
Taso 5; Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat ja soveltaa niitä käytäntöön

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija hallitsee osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet, laboratoriotyöskentelyn turvallisuusnäkökohdat ja osallistuu laboratoriotunneille sovitusti

Hylätty
Opiskelija ei hallitse peruskäsitteitä, laboratoriotyöskentelyn turvallisuutta ja/tai ei osallistu laboratoriotunneille aktiivisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty / Hylätty
Hyväksytty
Opiskelija hallitsee osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet, laboratoriotyöskentelyn turvallisuusnäkökohdat ja osallistuu laboratoriotunneille sovitusti. Opiskelija osaa tunnistaa ajoneuvotekniikan perusrakenteet sekä konetekniikan perustyökalut. Opiskelija osaa vertailla eri ajoneuvoteknisiä ratkaisuja sekä konetekniikan eri valmistusmenetelmiä.
Hylätty
Opiskelija ei hallitse peruskäsitteitä, laboratoriotyöskentelyn turvallisuutta ja/tai ei osallistu laboratoriotunneille aktiivisesti. Opiskelija ei osaa tunnistaa ajoneuvotekniikan perusrakenteita tai konetekniikan perustyökaluja.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.10.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Roni Kuru
 • Janne Perälä
Opiskelijaryhmät
 • KONE22A
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- Osaa tunnistaa laboratoriotyöskentelyn turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
- Osaa tunnistaa konelaboratorion perustyökalut ja niihin liittyvät käsitteet
- Osaa tunnistaa auto- ja työkonetekniikkaan liittyviä peruskäsitteitä

Sisältö

- Yleinen työturvallisuus auto- ja konetekniikan laboratorioissa.
- Konelaboratorion peruskoneiden käyttö
- CAM-ohjelmoinnin perusteet
- Autotekniikan perusteet
- Työkonetekniikan perusteet

Oppimateriaalit

Autoteknillinen taskukirja, 6.painos ISBN 951-9155-17-1
Koneistustekniikat, Keijo Maaranen ISBN978-951-0-27156-8
Moodlessa jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Kurssi koostuu käytännön harjoituksista auto- ja työkonetekniikan sekä konetekniikan laboratorioissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1 Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet.
Taso 3 Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet hyvin.
Taso 5; Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat ja soveltaa niitä käytäntöön

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija hallitsee osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet, laboratoriotyöskentelyn turvallisuusnäkökohdat ja osallistuu laboratoriotunneille sovitusti

Hylätty
Opiskelija ei hallitse peruskäsitteitä, laboratoriotyöskentelyn turvallisuutta ja/tai ei osallistu laboratoriotunneille aktiivisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty / Hylätty
Hyväksytty
Opiskelija hallitsee osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet, laboratoriotyöskentelyn turvallisuusnäkökohdat ja osallistuu laboratoriotunneille sovitusti. Opiskelija osaa tunnistaa ajoneuvotekniikan perusrakenteet sekä konetekniikan perustyökalut. Opiskelija osaa vertailla eri ajoneuvoteknisiä ratkaisuja sekä konetekniikan eri valmistusmenetelmiä.
Hylätty
Opiskelija ei hallitse peruskäsitteitä, laboratoriotyöskentelyn turvallisuutta ja/tai ei osallistu laboratoriotunneille aktiivisesti. Opiskelija ei osaa tunnistaa ajoneuvotekniikan perusrakenteita tai konetekniikan perustyökaluja.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Tekniikka, Seinäjoki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Roni Kuru
 • Juho Yli-Suomu
Opiskelijaryhmät
 • KONE21A
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- Osaa tunnistaa laboratoriotyöskentelyn turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
- Osaa tunnistaa konelaboratorion perustyökalut ja niihin liittyvät käsitteet
- Osaa tunnistaa auto- ja työkonetekniikkaan liittyviä peruskäsitteitä

Sisältö

- Yleinen työturvallisuus auto- ja konetekniikan laboratorioissa.
- Konelaboratorion peruskoneiden käyttö
- CAM-ohjelmoinnin perusteet
- Autotekniikan perusteet
- Työkonetekniikan perusteet

Oppimateriaalit

Autoteknillinen taskukirja, 6.painos ISBN 951-9155-17-1
Koneistustekniikat, Keijo Maaranen ISBN978-951-0-27156-8
Moodlessa jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Kurssi koostuu teoriaosuudesta ja käytännön harjoituksista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1 Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet.
Taso 3 Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet hyvin.
Taso 5; Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat ja soveltaa niitä käytäntöön

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija hallitsee osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet, laboratoriotyöskentelyn turvallisuusnäkökohdat ja osallistuu laboratoriotunneille sovitusti

Hylätty
Opiskelija ei hallitse peruskäsitteitä, laboratoriotyöskentelyn turvallisuutta ja/tai ei osallistu laboratoriotunneille aktiivisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty / Hylätty
Hyväksytty
Opiskelija hallitsee osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet, laboratoriotyöskentelyn turvallisuusnäkökohdat ja osallistuu laboratoriotunneille sovitusti. Opiskelija osaa tunnistaa ajoneuvotekniikan perusrakenteet sekä konetekniikan perustyökalut. Opiskelija osaa vertailla eri ajoneuvoteknisiä ratkaisuja sekä konetekniikan eri valmistusmenetelmiä.
Hylätty
Opiskelija ei hallitse peruskäsitteitä, laboratoriotyöskentelyn turvallisuutta ja/tai ei osallistu laboratoriotunneille aktiivisesti. Opiskelija ei osaa tunnistaa ajoneuvotekniikan perusrakenteita tai konetekniikan perustyökaluja.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Tekniikka, Seinäjoki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Roni Kuru
 • Juho Yli-Suomu
Opiskelijaryhmät
 • KONE21B
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- Osaa tunnistaa laboratoriotyöskentelyn turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
- Osaa tunnistaa konelaboratorion perustyökalut ja niihin liittyvät käsitteet
- Osaa tunnistaa auto- ja työkonetekniikkaan liittyviä peruskäsitteitä

Sisältö

- Yleinen työturvallisuus auto- ja konetekniikan laboratorioissa.
- Konelaboratorion peruskoneiden käyttö
- CAM-ohjelmoinnin perusteet
- Autotekniikan perusteet
- Työkonetekniikan perusteet

Oppimateriaalit

Autoteknillinen taskukirja, 6.painos ISBN 951-9155-17-1
Koneistustekniikat, Keijo Maaranen ISBN978-951-0-27156-8
Moodlessa jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Kurssi koostuu teoriaosuudesta ja käytännön harjoituksista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1 Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet.
Taso 3 Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet hyvin.
Taso 5; Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat ja soveltaa niitä käytäntöön

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija hallitsee osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet, laboratoriotyöskentelyn turvallisuusnäkökohdat ja osallistuu laboratoriotunneille sovitusti

Hylätty
Opiskelija ei hallitse peruskäsitteitä, laboratoriotyöskentelyn turvallisuutta ja/tai ei osallistu laboratoriotunneille aktiivisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty / Hylätty
Hyväksytty
Opiskelija hallitsee osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet, laboratoriotyöskentelyn turvallisuusnäkökohdat ja osallistuu laboratoriotunneille sovitusti. Opiskelija osaa tunnistaa ajoneuvotekniikan perusrakenteet sekä konetekniikan perustyökalut. Opiskelija osaa vertailla eri ajoneuvoteknisiä ratkaisuja sekä konetekniikan eri valmistusmenetelmiä.
Hylätty
Opiskelija ei hallitse peruskäsitteitä, laboratoriotyöskentelyn turvallisuutta ja/tai ei osallistu laboratoriotunneille aktiivisesti. Opiskelija ei osaa tunnistaa ajoneuvotekniikan perusrakenteita tai konetekniikan perustyökaluja.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.