Siirry suoraan sisältöön

Sähkötekniikka ja elektroniikkaLaajuus (4 op)

Tunnus: KC00CB87

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa esittää tärkeimmät teoreettisen sähkötekniikan käsitteet ja laskentamenetelmät sekä osaa tulkita sähkön käyttömahdollisuuksista konetekniikan yhteydessä. Opiskelija tunnistaa tärkeimmät elektroniikassa käytettävät komponentit ja hallistsee niiden perusmitoitukseen liittyvät laskentamenetelmät.

Sisältö

Sähkötekniikan perusteet ja laskentamenetelmät. Moottorityyppien perusrakenteet ja ominaisuudet. Elektroniikan peruskomponentit: diodit, transistorit, operaatiovahvistin, niiden toimintaperiaate ja analogiatekniikan peruskytkennät.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): opiskelija osaa perusasiat teoreettisen sähkötekniikan käsitteistä ja laskentamenetelmistä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): opiskelija osaa keskeiset teoreettisen sähkötekniikan käsitteet ja laskentamenetelmät

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):opiskelija osaa tärkeimmät teoreettisen sähkötekniikan käsitteet ja laskentamenetelmät ja osaa soveltaa niitä harjoitustehtävissä

Oppimateriaalit

Luento- ja verkkomateriaali

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

13.02.2023 - 30.04.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Alpo Anttonen
 • Marko Hietamäki
Opiskelijaryhmät
 • MKONE22
  Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa esittää tärkeimmät teoreettisen sähkötekniikan käsitteet ja laskentamenetelmät sekä osaa tulkita sähkön käyttömahdollisuuksista konetekniikan yhteydessä. Opiskelija tunnistaa tärkeimmät elektroniikassa käytettävät komponentit ja hallistsee niiden perusmitoitukseen liittyvät laskentamenetelmät.

Sisältö

Sähkötekniikan perusteet ja laskentamenetelmät. Moottorityyppien perusrakenteet ja ominaisuudet. Elektroniikan peruskomponentit: diodit, transistorit, operaatiovahvistin, niiden toimintaperiaate ja analogiatekniikan peruskytkennät.

Oppimateriaalit

Luento- ja verkkomateriaali, laboratoriomateriaalit

Opetusmenetelmät

Luennot, laboratorioharjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 108 h, josta:
- Luennot: 16 h
- Laboratorio-opetus: 15
- Itsenäinen opiskelu: 77 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): opiskelija osaa perusasiat teoreettisen sähkötekniikan käsitteistä ja laskentamenetelmistä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): opiskelija osaa keskeiset teoreettisen sähkötekniikan käsitteet ja laskentamenetelmät

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):opiskelija osaa tärkeimmät teoreettisen sähkötekniikan käsitteet ja laskentamenetelmät ja osaa soveltaa niitä harjoitustehtävissä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja laboratoriotyöt

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Alpo Anttonen
 • Marko Hietamäki
Opiskelijaryhmät
 • KONE22B
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • KONE22A
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa esittää tärkeimmät teoreettisen sähkötekniikan käsitteet ja laskentamenetelmät sekä osaa tulkita sähkön käyttömahdollisuuksista konetekniikan yhteydessä. Opiskelija tunnistaa tärkeimmät elektroniikassa käytettävät komponentit ja hallistsee niiden perusmitoitukseen liittyvät laskentamenetelmät.

Sisältö

Sähkötekniikan perusteet ja laskentamenetelmät. Moottorityyppien perusrakenteet ja ominaisuudet. Elektroniikan peruskomponentit: diodit, transistorit, operaatiovahvistin, niiden toimintaperiaate ja analogiatekniikan peruskytkennät.

Oppimateriaalit

Luento- ja verkkomateriaali, laboratoriomateriaalit

Opetusmenetelmät

Luennot, laboratorioharjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 108 h, josta:
- Luennot: 32 h
- Laboratorio-opetus: 24
- Itsenäinen opiskelu: 52 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): opiskelija osaa perusasiat teoreettisen sähkötekniikan käsitteistä ja laskentamenetelmistä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): opiskelija osaa keskeiset teoreettisen sähkötekniikan käsitteet ja laskentamenetelmät

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):opiskelija osaa tärkeimmät teoreettisen sähkötekniikan käsitteet ja laskentamenetelmät ja osaa soveltaa niitä harjoitustehtävissä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja laboratoriotyöt

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 08.05.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Alpo Anttonen
 • Marko Hietamäki
Opiskelijaryhmät
 • KONE21A
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • KONE21B
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa esittää tärkeimmät teoreettisen sähkötekniikan käsitteet ja laskentamenetelmät sekä osaa tulkita sähkön käyttömahdollisuuksista konetekniikan yhteydessä. Opiskelija tunnistaa tärkeimmät elektroniikassa käytettävät komponentit ja hallistsee niiden perusmitoitukseen liittyvät laskentamenetelmät.

Sisältö

Sähkötekniikan perusteet ja laskentamenetelmät. Moottorityyppien perusrakenteet ja ominaisuudet. Elektroniikan peruskomponentit: diodit, transistorit, operaatiovahvistin, niiden toimintaperiaate ja analogiatekniikan peruskytkennät.

Oppimateriaalit

Luento- ja verkkomateriaali, laboratoriomateriaalit

Opetusmenetelmät

Luennot, laboratorioharjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 108 h, josta:
- Luennot: 16 h
- Laboratorio-opetus: 15
- Itsenäinen opiskelu: 77 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): opiskelija osaa perusasiat teoreettisen sähkötekniikan käsitteistä ja laskentamenetelmistä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): opiskelija osaa keskeiset teoreettisen sähkötekniikan käsitteet ja laskentamenetelmät

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):opiskelija osaa tärkeimmät teoreettisen sähkötekniikan käsitteet ja laskentamenetelmät ja osaa soveltaa niitä harjoitustehtävissä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson lopussa on tentti. Laboratorioharjoituksiin osallistuminen pakollista.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 13.03.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 08.05.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Alpo Anttonen
 • Marko Hietamäki
Opiskelijaryhmät
 • MKONE21
  Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa esittää tärkeimmät teoreettisen sähkötekniikan käsitteet ja laskentamenetelmät sekä osaa tulkita sähkön käyttömahdollisuuksista konetekniikan yhteydessä. Opiskelija tunnistaa tärkeimmät elektroniikassa käytettävät komponentit ja hallistsee niiden perusmitoitukseen liittyvät laskentamenetelmät.

Sisältö

Sähkötekniikan perusteet ja laskentamenetelmät. Moottorityyppien perusrakenteet ja ominaisuudet. Elektroniikan peruskomponentit: diodit, transistorit, operaatiovahvistin, niiden toimintaperiaate ja analogiatekniikan peruskytkennät.

Oppimateriaalit

Luento- ja verkkomateriaali, laboratoriomateriaalit

Opetusmenetelmät

Luennot, laboratorioharjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 108 h, josta:
- Luennot: 16 h
- Laboratorio-opetus: 15
- Itsenäinen opiskelu: 77 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): opiskelija osaa perusasiat teoreettisen sähkötekniikan käsitteistä ja laskentamenetelmistä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): opiskelija osaa keskeiset teoreettisen sähkötekniikan käsitteet ja laskentamenetelmät

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):opiskelija osaa tärkeimmät teoreettisen sähkötekniikan käsitteet ja laskentamenetelmät ja osaa soveltaa niitä harjoitustehtävissä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson lopussa on tentti. Laboratorioharjoituksiin osallistuminen pakollista.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

04.12.2020 - 07.03.2021

Ajoitus

04.01.2021 - 16.05.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Tekniikka, Seinäjoki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Alpo Anttonen
 • Marko Hietamäki
Opiskelijaryhmät
 • MKONE20
  Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa esittää tärkeimmät teoreettisen sähkötekniikan käsitteet ja laskentamenetelmät sekä osaa tulkita sähkön käyttömahdollisuuksista konetekniikan yhteydessä. Opiskelija tunnistaa tärkeimmät elektroniikassa käytettävät komponentit ja hallistsee niiden perusmitoitukseen liittyvät laskentamenetelmät.

Sisältö

Sähkötekniikan perusteet ja laskentamenetelmät. Moottorityyppien perusrakenteet ja ominaisuudet. Elektroniikan peruskomponentit: diodit, transistorit, operaatiovahvistin, niiden toimintaperiaate ja analogiatekniikan peruskytkennät.

Oppimateriaalit

Luento- ja verkkomateriaali, laboratoriomateriaalit

Opetusmenetelmät

Luennot, laboratorioharjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 108 h, josta:
- Luennot: 16 h
- Laboratorio-opetus: 15
- Itsenäinen opiskelu: 77 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): opiskelija osaa perusasiat teoreettisen sähkötekniikan käsitteistä ja laskentamenetelmistä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): opiskelija osaa keskeiset teoreettisen sähkötekniikan käsitteet ja laskentamenetelmät

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):opiskelija osaa tärkeimmät teoreettisen sähkötekniikan käsitteet ja laskentamenetelmät ja osaa soveltaa niitä harjoitustehtävissä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson lopussa on tentti. Laboratorioharjoituksiin osallistuminen pakollista.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

04.12.2020 - 17.01.2021

Ajoitus

04.01.2021 - 02.05.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Tekniikka, Seinäjoki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Alpo Anttonen
 • Marko Hietamäki
Opiskelijaryhmät
 • KONE20A
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • KONE20B
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa esittää tärkeimmät teoreettisen sähkötekniikan käsitteet ja laskentamenetelmät sekä osaa tulkita sähkön käyttömahdollisuuksista konetekniikan yhteydessä. Opiskelija tunnistaa tärkeimmät elektroniikassa käytettävät komponentit ja hallistsee niiden perusmitoitukseen liittyvät laskentamenetelmät.

Sisältö

Sähkötekniikan perusteet ja laskentamenetelmät. Moottorityyppien perusrakenteet ja ominaisuudet. Elektroniikan peruskomponentit: diodit, transistorit, operaatiovahvistin, niiden toimintaperiaate ja analogiatekniikan peruskytkennät.

Oppimateriaalit

Luento- ja verkkomateriaali, laboratoriomateriaalit

Opetusmenetelmät

Luennot, laboratorioharjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 108 h, josta:
- Luennot: 16 h
- Laboratorio-opetus: 15
- Itsenäinen opiskelu: 77 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): opiskelija osaa perusasiat teoreettisen sähkötekniikan käsitteistä ja laskentamenetelmistä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): opiskelija osaa keskeiset teoreettisen sähkötekniikan käsitteet ja laskentamenetelmät

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):opiskelija osaa tärkeimmät teoreettisen sähkötekniikan käsitteet ja laskentamenetelmät ja osaa soveltaa niitä harjoitustehtävissä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson lopussa on tentti. Laboratorioharjoituksiin osallistuminen pakollista.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.