Siirry suoraan sisältöön

ValmistustekniikkaLaajuus (5 op)

Tunnus: KC00CB77

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa valmistustekniikan perusteita
- tietää konepajassa käytettäviä koneita ja työvälineitä
- osaa valita käyttöön konepajaan sopivia valmistusmenetelmiä

Sisältö

- metallin valmistus
- hitsausmenetelmät
- valaminen
- jauhemetallurgia
- muovaavat työstömenetelmät
- ainetta irrottavat työstömenetelmät
- levyntyöstö
- pinnoittaminen
- laatu ja mittaaminen

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1 - 2: Opiskelija osaa konepajan valmistusmenetelmiä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3 - 4: Opiskelija osaa valita käyttöön sopivia valmistusmenetelmiä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa suunnitella osan valmistusmenetelmää

Oppimateriaalit

- Valmistustekniikka. Ihalainen

- luentomateriaali

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Juho Yli-Suomu
 • Janne Perälä
Opiskelijaryhmät
 • KONE22B
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa valmistustekniikan perusteita
- tietää konepajassa käytettäviä koneita ja työvälineitä
- osaa valita käyttöön konepajaan sopivia valmistusmenetelmiä

Sisältö

- metallin valmistus
- hitsausmenetelmät
- valaminen
- jauhemetallurgia
- muovaavat työstömenetelmät
- ainetta irrottavat työstömenetelmät
- levyntyöstö
- pinnoittaminen
- laatu ja mittaaminen

Oppimateriaalit

Luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt. laboratoriot/tutkielma
Itseopiskelu.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Oman työpaikan valmistusta voi hyödyntää osana kurssia

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laboratorio osallistumisen voi korvata työpakalla tehtävällä tutkielmalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot, ryhmätyöt ja tentti
Itseopiskelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1 - 2: Opiskelija osaa konepajan valmistusmenetelmiä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3 - 4: Opiskelija osaa valita käyttöön sopivia valmistusmenetelmiä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa suunnitella osan valmistusmenetelmää

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätyöt, labraosallistuminen/tutkielma, tentti.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Juho Yli-Suomu
 • Janne Perälä
Opiskelijaryhmät
 • KONE22A
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa valmistustekniikan perusteita
- tietää konepajassa käytettäviä koneita ja työvälineitä
- osaa valita käyttöön konepajaan sopivia valmistusmenetelmiä

Sisältö

- metallin valmistus
- hitsausmenetelmät
- valaminen
- jauhemetallurgia
- muovaavat työstömenetelmät
- ainetta irrottavat työstömenetelmät
- levyntyöstö
- pinnoittaminen
- laatu ja mittaaminen

Oppimateriaalit

Luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt. laboratoriot/tutkielma
Itseopiskelu.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Oman työpaikan valmistusta voi hyödyntää osana kurssia

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laboratorio osallistumisen voi korvata työpakalla tehtävällä tutkielmalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot, ryhmätyöt ja tentti
Itseopiskelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1 - 2: Opiskelija osaa konepajan valmistusmenetelmiä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3 - 4: Opiskelija osaa valita käyttöön sopivia valmistusmenetelmiä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa suunnitella osan valmistusmenetelmää

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätyöt, labraosallistuminen/tutkielma, tentti.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 30.11.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 26.02.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Juho Yli-Suomu
Opiskelijaryhmät
 • MKONE22
  Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa valmistustekniikan perusteita
- tietää konepajassa käytettäviä koneita ja työvälineitä
- osaa valita käyttöön konepajaan sopivia valmistusmenetelmiä

Sisältö

- metallin valmistus
- hitsausmenetelmät
- valaminen
- jauhemetallurgia
- muovaavat työstömenetelmät
- ainetta irrottavat työstömenetelmät
- levyntyöstö
- pinnoittaminen
- laatu ja mittaaminen

Oppimateriaalit

Luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt. laboratoriot/tutkielma
Itseopiskelu.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Oman työpaikan valmistusta voi hyödyntää osana kurssia

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laboratorio osallistumisen voi korvata työpakalla tehtävällä tutkielmalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot, ryhmätyöt ja tentti
Itseopiskelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1 - 2: Opiskelija osaa konepajan valmistusmenetelmiä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3 - 4: Opiskelija osaa valita käyttöön sopivia valmistusmenetelmiä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa suunnitella osan valmistusmenetelmää

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätyöt, labraosallistuminen/tutkielma, tentti.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

07.02.2022 - 20.03.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 08.05.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Juho Yli-Suomu
 • Niko Vuorela
Opiskelijaryhmät
 • KONE21A
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • KONE21B
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa valmistustekniikan perusteita
- tietää konepajassa käytettäviä koneita ja työvälineitä
- osaa valita käyttöön konepajaan sopivia valmistusmenetelmiä

Sisältö

- metallin valmistus
- hitsausmenetelmät
- valaminen
- jauhemetallurgia
- muovaavat työstömenetelmät
- ainetta irrottavat työstömenetelmät
- levyntyöstö
- pinnoittaminen
- laatu ja mittaaminen

Oppimateriaalit

Luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt. laboratoriot/tutkielma
Itseopiskelu.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Oman työpaikan valmistusta voi hyödyntää osana kurssia

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laboratorio osallistumisen voi korvata työpakalla tehtävällä tutkielmalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot, ryhmätyöt ja tentti
Itseopiskelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1 - 2: Opiskelija osaa konepajan valmistusmenetelmiä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3 - 4: Opiskelija osaa valita käyttöön sopivia valmistusmenetelmiä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa suunnitella osan valmistusmenetelmää

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätyöt, labraosallistuminen/tutkielma, tentti.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

25.09.2021 - 14.11.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 27.02.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Jussi Yli-Hukkala
 • Juho Yli-Suomu
Ajoitusryhmät
 • Labraryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Labraryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Labrat r1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Labrat r2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • MKONE21
  Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus
Koulutusryhmat
 • Labraryhmä 1
 • Labraryhmä 2
 • Labrat r1
 • Labrat r2

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa valmistustekniikan perusteita
- tietää konepajassa käytettäviä koneita ja työvälineitä
- osaa valita käyttöön konepajaan sopivia valmistusmenetelmiä

Sisältö

- metallin valmistus
- hitsausmenetelmät
- valaminen
- jauhemetallurgia
- muovaavat työstömenetelmät
- ainetta irrottavat työstömenetelmät
- levyntyöstö
- pinnoittaminen
- laatu ja mittaaminen

Oppimateriaalit

Luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt. laboratoriot/tutkielma
Itseopiskelu.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Oman työpaikan valmistusta voi hyödyntää osana kurssia

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laboratorio osallistumisen voi korvata työpakalla tehtävällä tutkielmalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot, ryhmätyöt ja tentti
Itseopiskelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1 - 2: Opiskelija osaa konepajan valmistusmenetelmiä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3 - 4: Opiskelija osaa valita käyttöön sopivia valmistusmenetelmiä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa suunnitella osan valmistusmenetelmää

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätyöt, labraosallistuminen/tutkielma, tentti.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

08.02.2021 - 21.03.2021

Ajoitus

08.03.2021 - 02.05.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Jussi Yli-Hukkala
 • Juho Yli-Suomu
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KONE20A
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • KONE20B
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä A
 • Pienryhmä B

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa valmistustekniikan perusteita
- tietää konepajassa käytettäviä koneita ja työvälineitä
- osaa valita käyttöön konepajaan sopivia valmistusmenetelmiä

Sisältö

- metallin valmistus
- hitsausmenetelmät
- valaminen
- jauhemetallurgia
- muovaavat työstömenetelmät
- ainetta irrottavat työstömenetelmät
- levyntyöstö
- pinnoittaminen
- laatu ja mittaaminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1 - 2: Opiskelija osaa konepajan valmistusmenetelmiä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3 - 4: Opiskelija osaa valita käyttöön sopivia valmistusmenetelmiä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa suunnitella osan valmistusmenetelmää

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

17.07.2020 - 13.12.2020

Ajoitus

17.08.2020 - 28.02.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Jussi Yli-Hukkala
 • Juho Yli-Suomu
Ajoitusryhmät
 • A-ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B-ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • MKONE20
  Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus
Koulutusryhmat
 • A-ryhmä
 • B-ryhmä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa valmistustekniikan perusteita
- tietää konepajassa käytettäviä koneita ja työvälineitä
- osaa valita käyttöön konepajaan sopivia valmistusmenetelmiä

Sisältö

- metallin valmistus
- hitsausmenetelmät
- valaminen
- jauhemetallurgia
- muovaavat työstömenetelmät
- ainetta irrottavat työstömenetelmät
- levyntyöstö
- pinnoittaminen
- laatu ja mittaaminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1 - 2: Opiskelija osaa konepajan valmistusmenetelmiä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3 - 4: Opiskelija osaa valita käyttöön sopivia valmistusmenetelmiä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa suunnitella osan valmistusmenetelmää

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

01.08.2019 - 26.04.2020

Ajoitus

02.03.2020 - 03.05.2020

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Joni Ketola
 • Kimmo Kitinoja
Opiskelijaryhmät
 • KONE19A
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • KONE19B
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa valmistustekniikan perusteita
- tietää konepajassa käytettäviä koneita ja työvälineitä
- osaa valita käyttöön konepajaan sopivia valmistusmenetelmiä

Sisältö

- metallin valmistus
- hitsausmenetelmät
- valaminen
- jauhemetallurgia
- muovaavat työstömenetelmät
- ainetta irrottavat työstömenetelmät
- levyntyöstö
- pinnoittaminen
- laatu ja mittaaminen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1 - 2: Opiskelija osaa konepajan valmistusmenetelmiä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3 - 4: Opiskelija osaa valita käyttöön sopivia valmistusmenetelmiä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa suunnitella osan valmistusmenetelmää

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

01.08.2019 - 03.05.2020

Ajoitus

06.01.2020 - 10.05.2020

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Joni Ketola
 • Kimmo Kitinoja
Opiskelijaryhmät
 • MKONE19
  Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa valmistustekniikan perusteita
- tietää konepajassa käytettäviä koneita ja työvälineitä
- osaa valita käyttöön konepajaan sopivia valmistusmenetelmiä

Sisältö

- metallin valmistus
- hitsausmenetelmät
- valaminen
- jauhemetallurgia
- muovaavat työstömenetelmät
- ainetta irrottavat työstömenetelmät
- levyntyöstö
- pinnoittaminen
- laatu ja mittaaminen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1 - 2: Opiskelija osaa konepajan valmistusmenetelmiä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3 - 4: Opiskelija osaa valita käyttöön sopivia valmistusmenetelmiä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa suunnitella osan valmistusmenetelmää

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.