Siirry suoraan sisältöön

Materiaalitekniikka 1Laajuus (4 op)

Tunnus: 8C00CB75

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee konstruktiomateriaalit, niiden ominaisuudet, käsittelyn, standardit ja valinnan.

Sisältö

- Materiaalien käyttöominaisuudet ja aineenkoetus
- metallien sisäinen rakenne
- olotilapiirros
- lämpökäsittelyt
- teräkset ja valuraudat
- alumiinit
- muut metalliseokset
- luonnonvarojen kulutus ja materiaalien kierrätys

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1 - 2: Opiskelija tunnistaa peruskonstruktiomateriaalit ja niiden aineenkoestuksen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3 - 4: Opiskellija osaa metallien eri tilan käsittelyä ja niihin liittyvät toimenpiteet sekä näistä saatavat materiaaliominaisuudet

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa soveltaa metallien lämpökäsittelyn vaatimukset, näiden ominaisuuksien tuottamisen ja testaamisen

Oppimateriaalit

Koivisto, Kaarlo ym.: Konetekniikan materiaalioppi

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 26.02.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Jussi Yli-Hukkala
 • Janne Perälä
Vastuuhenkilö

Jussi Yli-Hukkala

Opiskelijaryhmät
 • KONE22B
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • KONE22A
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee konstruktiomateriaalit, niiden ominaisuudet, käsittelyn, standardit ja valinnan.

Sisältö

- Materiaalien käyttöominaisuudet ja aineenkoetus
- metallien sisäinen rakenne
- olotilapiirros
- lämpökäsittelyt
- teräkset ja valuraudat
- alumiinit
- muut metalliseokset
- luonnonvarojen kulutus ja materiaalien kierrätys

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit

Lisämateriaali:
Konetekniikan Materiaalioppi
Koivisto, Kaarlo ; Laitinen, Esko ; Niinimäki, Matti ; Tiainen, Tuomo ; Tiilikka, Pentti ; Tuomikoski, Juho

Opetusmenetelmät

Oppimateriaali julkaistaan moodlessa
Luennot, itseopiskelu ja laboratiotyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 28h ja laboratorio työskentely 4h
Itseopiskelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1 - 2: Opiskelija tunnistaa peruskonstruktiomateriaalit ja niiden aineenkoestuksen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3 - 4: Opiskellija osaa metallien eri tilan käsittelyä ja niihin liittyvät toimenpiteet sekä näistä saatavat materiaaliominaisuudet

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa soveltaa metallien lämpökäsittelyn vaatimukset, näiden ominaisuuksien tuottamisen ja testaamisen

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson lopuksi tentti. Laboratorio osallistuminen pakollista.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 27.11.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Jussi Yli-Hukkala
 • Janne Perälä
Opiskelijaryhmät
 • MKONE21
  Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee konstruktiomateriaalit, niiden ominaisuudet, käsittelyn, standardit ja valinnan.

Sisältö

- Materiaalien käyttöominaisuudet ja aineenkoetus
- metallien sisäinen rakenne
- olotilapiirros
- lämpökäsittelyt
- teräkset ja valuraudat
- alumiinit
- muut metalliseokset
- luonnonvarojen kulutus ja materiaalien kierrätys

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit

Lisämateriaali:
Konetekniikan Materiaalioppi
Koivisto, Kaarlo ; Laitinen, Esko ; Niinimäki, Matti ; Tiainen, Tuomo ; Tiilikka, Pentti ; Tuomikoski, Juho

Opetusmenetelmät

Oppimateriaali julkaistaan moodlessa
Luennot, itseopiskelu ja laboratiotyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 28h ja laboratorio työskentely 4h
Itseopiskelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1 - 2: Opiskelija tunnistaa peruskonstruktiomateriaalit ja niiden aineenkoestuksen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3 - 4: Opiskellija osaa metallien eri tilan käsittelyä ja niihin liittyvät toimenpiteet sekä näistä saatavat materiaaliominaisuudet

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa soveltaa metallien lämpökäsittelyn vaatimukset, näiden ominaisuuksien tuottamisen ja testaamisen

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson lopuksi tentti. Laboratorio osallistuminen pakollista.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 27.02.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Jussi Yli-Hukkala
 • Juho Yli-Suomu
Ajoitusryhmät
 • Labraryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Labraryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KONE21A
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • KONE21B
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
Koulutusryhmat
 • Labraryhmä 1
 • Labraryhmä 2

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee konstruktiomateriaalit, niiden ominaisuudet, käsittelyn, standardit ja valinnan.

Sisältö

- Materiaalien käyttöominaisuudet ja aineenkoetus
- metallien sisäinen rakenne
- olotilapiirros
- lämpökäsittelyt
- teräkset ja valuraudat
- alumiinit
- muut metalliseokset
- luonnonvarojen kulutus ja materiaalien kierrätys

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit

Lisämateriaali:
Konetekniikan Materiaalioppi
Koivisto, Kaarlo ; Laitinen, Esko ; Niinimäki, Matti ; Tiainen, Tuomo ; Tiilikka, Pentti ; Tuomikoski, Juho

Opetusmenetelmät

Oppimateriaali julkaistaan moodlessa
Luennot, itseopiskelu ja laboratiotyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 28h ja laboratorio työskentely 4h
Itseopiskelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1 - 2: Opiskelija tunnistaa peruskonstruktiomateriaalit ja niiden aineenkoestuksen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3 - 4: Opiskellija osaa metallien eri tilan käsittelyä ja niihin liittyvät toimenpiteet sekä näistä saatavat materiaaliominaisuudet

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa soveltaa metallien lämpökäsittelyn vaatimukset, näiden ominaisuuksien tuottamisen ja testaamisen

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson lopuksi tentti. Laboratorio osallistuminen pakollista.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

16.07.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

16.08.2021 - 19.12.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Jussi Yli-Hukkala
 • Juho Yli-Suomu
Opiskelijaryhmät
 • MKONE20
  Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee konstruktiomateriaalit, niiden ominaisuudet, käsittelyn, standardit ja valinnan.

Sisältö

- Materiaalien käyttöominaisuudet ja aineenkoetus
- metallien sisäinen rakenne
- olotilapiirros
- lämpökäsittelyt
- teräkset ja valuraudat
- alumiinit
- muut metalliseokset
- luonnonvarojen kulutus ja materiaalien kierrätys

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit

Lisämateriaali:
Konetekniikan Materiaalioppi
Koivisto, Kaarlo ; Laitinen, Esko ; Niinimäki, Matti ; Tiainen, Tuomo ; Tiilikka, Pentti ; Tuomikoski, Juho

Opetusmenetelmät

Oppimateriaali julkaistaan moodlessa
Luennot, itseopiskelu ja laboratiotyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 28h ja laboratorio työskentely 4h
Itseopiskelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1 - 2: Opiskelija tunnistaa peruskonstruktiomateriaalit ja niiden aineenkoestuksen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3 - 4: Opiskellija osaa metallien eri tilan käsittelyä ja niihin liittyvät toimenpiteet sekä näistä saatavat materiaaliominaisuudet

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa soveltaa metallien lämpökäsittelyn vaatimukset, näiden ominaisuuksien tuottamisen ja testaamisen

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson lopuksi tentti. Laboratorio osallistuminen pakollista.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

04.12.2020 - 17.01.2021

Ajoitus

04.01.2021 - 28.02.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Jussi Yli-Hukkala
 • Juho Yli-Suomu
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KONE20A
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • KONE20B
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä A
 • Pienryhmä B

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee konstruktiomateriaalit, niiden ominaisuudet, käsittelyn, standardit ja valinnan.

Sisältö

- Materiaalien käyttöominaisuudet ja aineenkoetus
- metallien sisäinen rakenne
- olotilapiirros
- lämpökäsittelyt
- teräkset ja valuraudat
- alumiinit
- muut metalliseokset
- luonnonvarojen kulutus ja materiaalien kierrätys

Oppimateriaalit

Koivisto – Laitinen – Niinimäki – Tiainen - Tiilikka – Tuomikoski Konetekniikan materiaaliopp

Opetusmenetelmät

Oppimateriaali on Moodlessa. Luennot, itsenäinen työskentely ja laboratoriotyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 32 h, ja laboraatiot 6 h, itsenäinen opiskelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1 - 2: Opiskelija tunnistaa peruskonstruktiomateriaalit ja niiden aineenkoestuksen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3 - 4: Opiskellija osaa metallien eri tilan käsittelyä ja niihin liittyvät toimenpiteet sekä näistä saatavat materiaaliominaisuudet

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa soveltaa metallien lämpökäsittelyn vaatimukset, näiden ominaisuuksien tuottamisen ja testaamisen

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson lopuksi pidetään tentti. Laboratorioharjoituksiin osallistuminen on pakollista. Tuntiharjoituksiin on osallistuttava.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Taso 1 - 2: Opiskelija tunnistaa peruskonstruktiomateriaalit ja niiden aineenkoestuksen

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Taso 3 - 4: Opiskellija osaa metallien eri tilan käsittelyä ja niihin liittyvät toimenpiteet sekä näistä saatavat materiaaliominaisuudet

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa soveltaa metallien lämpökäsittelyn vaatimukset, näiden ominaisuuksien tuottamisen ja testaamisen

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

08.11.2019 - 23.02.2020

Ajoitus

06.01.2020 - 23.02.2020

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Joni Ketola
 • Jukka Pajula
Opiskelijaryhmät
 • KONE19A
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • KONE19B
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee konstruktiomateriaalit, niiden ominaisuudet, käsittelyn, standardit ja valinnan.

Sisältö

- Materiaalien käyttöominaisuudet ja aineenkoetus
- metallien sisäinen rakenne
- olotilapiirros
- lämpökäsittelyt
- teräkset ja valuraudat
- alumiinit
- muut metalliseokset
- luonnonvarojen kulutus ja materiaalien kierrätys

Oppimateriaalit

Koivisto – Laitinen – Niinimäki – Tiainen - Tiilikka – Tuomikoski Konetekniikan materiaalioppi

Opetusmenetelmät

Oppimateriaali on Moodlessa. Luennot, itsenäinen työskentely ja laboratoriotyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 28 h, ja laboraatiot 6 h, itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1 - 2: Opiskelija tunnistaa peruskonstruktiomateriaalit ja niiden aineenkoestuksen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3 - 4: Opiskellija osaa metallien eri tilan käsittelyä ja niihin liittyvät toimenpiteet sekä näistä saatavat materiaaliominaisuudet

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa soveltaa metallien lämpökäsittelyn vaatimukset, näiden ominaisuuksien tuottamisen ja testaamisen

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson lopuksi pidetään tentti. Laboratorioharjoituksiin osallistuminen on pakollista. Tuntiharjoituksiin on osallistuttava.

Arvosteluasteikko 1-5
Hylätty 0

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.