Siirry suoraan sisältöön

Tuotannon simulointiLaajuus (3 op)

Tunnus: KL25AB75300

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tapahtumapohjaisen simuloinnin merkityksen tuotannon materiaalivirtojen tarkastelussa ja optimoinnissa. Opiskelija osaa hyödyntää simulointiohjelmistoa erilaisten tuotannonohjausperiaatteiden todentamiseen ja tuotantoresurssien mitoittamiseen. Opiskelija osaa myös tunnistaa tuotannollisia ongelmia tuotannosta ja kehittää olemassa olevaa tilannetta simulointimallin avulla.

Sisältö

Simuloinnin perusteet ja sovellusesimerkit. Simulointityökalujen ominaisuudet, käyttökohteet ja rajoitukset. Simulointiprojektin vaiheet ja sisältö. Simulointiohjelmiston käyttö ja soveltaminen.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat. Opiskelija ymmärtää tapahtumapohjaisen simuloinnin merkityksen tuotannon materiaalivirtojen tarkastelussa ja optimoinnissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin. Opiskelija ymmärtää tapahtumapohjaisen simuloinnin merkityksen tuotannon materiaalivirtojen tarkastelussa ja optimoinnissa. Opiskelija osaa hyödyntää simulointiohjelmistoa erilaisten tuotannonohjausperiaatteiden todentamiseen ja tuotantoresurssien mitoittamiseen. Opiskelija osaa myös tunnistaa tuotannollisia ongelmia tuotannosta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija ymmärtää tapahtumapohjaisen simuloinnin merkityksen tuotannon materiaalivirtojen tarkastelussa ja optimoinnissa. Opiskelija osaa hyödyntää simulointiohjelmistoa erilaisten tuotannonohjausperiaatteiden todentamiseen ja tuotantoresurssien mitoittamiseen. Opiskelija osaa myös tunnistaa tuotannollisia ongelmia tuotannosta ja kehittää olemassa olevaa tilannetta simulointimallin avulla.

Oppimateriaalit

Harjoitus- ja teoriamateriaali suomeksi ja englanniksi.