Siirry suoraan sisältöön

Tuotantoprosessien suunnitteluLaajuus (3 op)

Tunnus: KL25AB75200

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää simuloinnin merkityksen tuotantoprosessin suunnittelussa. Opiskelija osaa robottisimuloinnin perusteet ja ymmärtää sen mahdollisuudet teollisuusrobotiikan suunnittelussa ja ohjelmoinnissa. Lisäksi opiskelija osaa huomioida ergonomian merkityksen työpistesuunnittelussa ja osaa soveltaa simulointiohjelmistoa työpisteen ergonomiasuunnittelussa.

Sisältö

- Simuloinnin merkitys tuotantoprosessin suunnittelussa (sovelluskohteet, edut/rajoitukset, robottisimulointiprojektin vaiheet ja sisältö, ergonomian simulointi)
- Prosessien simulointiin tarkoitetun ohjelmiston perusteet (käyttöliittymä, ohjelmiston ominaisuudet)
- Erilaisten simulaatioiden rakentaminen (kappaleenkäsittely, hitsaus jne.)
- Ergonomiasuunnittelu 3D-ihmismalleihin perustuvalla tarkastelulla (rasitusanalyysit, ulottuvuustarkastelut, näkökentän tarkastelut)

Esitietovaatimukset

Ei vaadita edeltäviä opintoja

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija osaa mallintaa tuotantosolun. Opiskelija tuntee ja ymmärtää aiheiden peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa soveltaa niitä tavanomaisiin tuotannollisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet hyvin. Opiskelija osaa mallintaa tuotantosolun. Opiskelija tuntee aiheiden käsitteet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä erityyppisiin tuotannollisiin ongelmiin. Opiskelija osaa yhdistää kertyneet tiedot ja taidot aineen aikaisempiin kokemuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija osaa mallintaa tuotantosolun ja tuotantolinjan. Opiskelija tuntee aiheiden käsitteet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä erilaisiin tuotannollisiin ongelmiin. Opiskelija on osoittanut luovuutta ja innovatiivisuutta ja osaa löytää uusia merkityksiä soveltamalla oppimaansa. Opiskelija osaa analysoida tuotannon parametreja ja optimoida tuotantoa.

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama, sähköinen luentomateriaali

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 04.06.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Toni Luomanmäki
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE21
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää simuloinnin merkityksen tuotantoprosessin suunnittelussa. Opiskelija osaa robottisimuloinnin perusteet ja ymmärtää sen mahdollisuudet teollisuusrobotiikan suunnittelussa ja ohjelmoinnissa. Lisäksi opiskelija osaa huomioida ergonomian merkityksen työpistesuunnittelussa ja osaa soveltaa simulointiohjelmistoa työpisteen ergonomiasuunnittelussa.

Sisältö

- Simuloinnin merkitys tuotantoprosessin suunnittelussa (sovelluskohteet, edut/rajoitukset, robottisimulointiprojektin vaiheet ja sisältö, ergonomian simulointi)
- Prosessien simulointiin tarkoitetun ohjelmiston perusteet (käyttöliittymä, ohjelmiston ominaisuudet)
- Erilaisten simulaatioiden rakentaminen (kappaleenkäsittely, hitsaus jne.)
- Ergonomiasuunnittelu 3D-ihmismalleihin perustuvalla tarkastelulla (rasitusanalyysit, ulottuvuustarkastelut, näkökentän tarkastelut)

Oppimateriaalit

Opettajan antama materiaali, verkkopohjaiset tutoriaalit ja ohjeet

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutteiset luennot, ohjelmistoharjoitukset ja itsenäiset tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunnit 19 h, itsenäinen työskentely 51 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija osaa mallintaa tuotantosolun. Opiskelija tuntee ja ymmärtää aiheiden peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa soveltaa niitä tavanomaisiin tuotannollisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet hyvin. Opiskelija osaa mallintaa tuotantosolun. Opiskelija tuntee aiheiden käsitteet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä erityyppisiin tuotannollisiin ongelmiin. Opiskelija osaa yhdistää kertyneet tiedot ja taidot aineen aikaisempiin kokemuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija osaa mallintaa tuotantosolun ja tuotantolinjan. Opiskelija tuntee aiheiden käsitteet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä erilaisiin tuotannollisiin ongelmiin. Opiskelija on osoittanut luovuutta ja innovatiivisuutta ja osaa löytää uusia merkityksiä soveltamalla oppimaansa. Opiskelija osaa analysoida tuotannon parametreja ja optimoida tuotantoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Henkilökohtaiset harjoitustyöt, joiden arviointiperusteet annetaan opintojakson aikana.

Esitietovaatimukset

Ei vaadita edeltäviä opintoja

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.10.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Toni Luomanmäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää simuloinnin merkityksen tuotantoprosessin suunnittelussa. Opiskelija osaa robottisimuloinnin perusteet ja ymmärtää sen mahdollisuudet teollisuusrobotiikan suunnittelussa ja ohjelmoinnissa. Lisäksi opiskelija osaa huomioida ergonomian merkityksen työpistesuunnittelussa ja osaa soveltaa simulointiohjelmistoa työpisteen ergonomiasuunnittelussa.

Sisältö

- Simuloinnin merkitys tuotantoprosessin suunnittelussa (sovelluskohteet, edut/rajoitukset, robottisimulointiprojektin vaiheet ja sisältö, ergonomian simulointi)
- Prosessien simulointiin tarkoitetun ohjelmiston perusteet (käyttöliittymä, ohjelmiston ominaisuudet)
- Erilaisten simulaatioiden rakentaminen (kappaleenkäsittely, hitsaus jne.)
- Ergonomiasuunnittelu 3D-ihmismalleihin perustuvalla tarkastelulla (rasitusanalyysit, ulottuvuustarkastelut, näkökentän tarkastelut)

Oppimateriaalit

Opettajan antama materiaali, verkkopohjaiset tutoriaalit ja ohjeet

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutteiset luennot, ohjelmistoharjoitukset ja itsenäiset tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunnit 28 h, itsenäinen työskentely 32 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija osaa mallintaa tuotantosolun. Opiskelija tuntee ja ymmärtää aiheiden peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa soveltaa niitä tavanomaisiin tuotannollisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet hyvin. Opiskelija osaa mallintaa tuotantosolun. Opiskelija tuntee aiheiden käsitteet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä erityyppisiin tuotannollisiin ongelmiin. Opiskelija osaa yhdistää kertyneet tiedot ja taidot aineen aikaisempiin kokemuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija osaa mallintaa tuotantosolun ja tuotantolinjan. Opiskelija tuntee aiheiden käsitteet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä erilaisiin tuotannollisiin ongelmiin. Opiskelija on osoittanut luovuutta ja innovatiivisuutta ja osaa löytää uusia merkityksiä soveltamalla oppimaansa. Opiskelija osaa analysoida tuotannon parametreja ja optimoida tuotantoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Henkilökohtaiset harjoitustyöt, joiden arviointiperusteet annetaan opintojakson aikana.

Esitietovaatimukset

Ei vaadita edeltäviä opintoja

Ilmoittautumisaika

25.09.2021 - 07.11.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 19.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jarkko Pakkanen
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää simuloinnin merkityksen tuotantoprosessin suunnittelussa. Opiskelija osaa robottisimuloinnin perusteet ja ymmärtää sen mahdollisuudet teollisuusrobotiikan suunnittelussa ja ohjelmoinnissa. Lisäksi opiskelija osaa huomioida ergonomian merkityksen työpistesuunnittelussa ja osaa soveltaa simulointiohjelmistoa työpisteen ergonomiasuunnittelussa.

Sisältö

- Simuloinnin merkitys tuotantoprosessin suunnittelussa (sovelluskohteet, edut/rajoitukset, robottisimulointiprojektin vaiheet ja sisältö, ergonomian simulointi)
- Prosessien simulointiin tarkoitetun ohjelmiston perusteet (käyttöliittymä, ohjelmiston ominaisuudet)
- Erilaisten simulaatioiden rakentaminen (kappaleenkäsittely, hitsaus jne.)
- Ergonomiasuunnittelu 3D-ihmismalleihin perustuvalla tarkastelulla (rasitusanalyysit, ulottuvuustarkastelut, näkökentän tarkastelut)

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunnit 32h, itsenäinen työskentely 28h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija osaa mallintaa tuotantosolun. Opiskelija tuntee ja ymmärtää aiheiden peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa soveltaa niitä tavanomaisiin tuotannollisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet hyvin. Opiskelija osaa mallintaa tuotantosolun. Opiskelija tuntee aiheiden käsitteet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä erityyppisiin tuotannollisiin ongelmiin. Opiskelija osaa yhdistää kertyneet tiedot ja taidot aineen aikaisempiin kokemuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija osaa mallintaa tuotantosolun ja tuotantolinjan. Opiskelija tuntee aiheiden käsitteet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä erilaisiin tuotannollisiin ongelmiin. Opiskelija on osoittanut luovuutta ja innovatiivisuutta ja osaa löytää uusia merkityksiä soveltamalla oppimaansa. Opiskelija osaa analysoida tuotannon parametreja ja optimoida tuotantoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt
Tentti

Esitietovaatimukset

Ei vaadita edeltäviä opintoja

Ilmoittautumisaika

04.12.2020 - 02.05.2021

Ajoitus

04.01.2021 - 13.06.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Avoin amk
Opettaja
 • Mikko Ylihärsilä
Opiskelijaryhmät
 • ROBO20S
  Robotiikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää simuloinnin merkityksen tuotantoprosessin suunnittelussa. Opiskelija osaa robottisimuloinnin perusteet ja ymmärtää sen mahdollisuudet teollisuusrobotiikan suunnittelussa ja ohjelmoinnissa. Lisäksi opiskelija osaa huomioida ergonomian merkityksen työpistesuunnittelussa ja osaa soveltaa simulointiohjelmistoa työpisteen ergonomiasuunnittelussa.

Sisältö

- Simuloinnin merkitys tuotantoprosessin suunnittelussa (sovelluskohteet, edut/rajoitukset, robottisimulointiprojektin vaiheet ja sisältö, ergonomian simulointi)
- Prosessien simulointiin tarkoitetun ohjelmiston perusteet (käyttöliittymä, ohjelmiston ominaisuudet)
- Erilaisten simulaatioiden rakentaminen (kappaleenkäsittely, hitsaus jne.)
- Ergonomiasuunnittelu 3D-ihmismalleihin perustuvalla tarkastelulla (rasitusanalyysit, ulottuvuustarkastelut, näkökentän tarkastelut)

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunnit 21h + itsenäinen työskentely

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija osaa mallintaa tuotantosolun. Opiskelija tuntee ja ymmärtää aiheiden peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa soveltaa niitä tavanomaisiin tuotannollisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet hyvin. Opiskelija osaa mallintaa tuotantosolun. Opiskelija tuntee aiheiden käsitteet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä erityyppisiin tuotannollisiin ongelmiin. Opiskelija osaa yhdistää kertyneet tiedot ja taidot aineen aikaisempiin kokemuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija osaa mallintaa tuotantosolun ja tuotantolinjan. Opiskelija tuntee aiheiden käsitteet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä erilaisiin tuotannollisiin ongelmiin. Opiskelija on osoittanut luovuutta ja innovatiivisuutta ja osaa löytää uusia merkityksiä soveltamalla oppimaansa. Opiskelija osaa analysoida tuotannon parametreja ja optimoida tuotantoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt
Tentti

Esitietovaatimukset

Ei vaadita edeltäviä opintoja

Ilmoittautumisaika

19.09.2020 - 01.11.2020

Ajoitus

19.10.2020 - 20.12.2020

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Mikko Ylihärsilä
Opiskelijaryhmät
 • AUTE19KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää simuloinnin merkityksen tuotantoprosessin suunnittelussa. Opiskelija osaa robottisimuloinnin perusteet ja ymmärtää sen mahdollisuudet teollisuusrobotiikan suunnittelussa ja ohjelmoinnissa. Lisäksi opiskelija osaa huomioida ergonomian merkityksen työpistesuunnittelussa ja osaa soveltaa simulointiohjelmistoa työpisteen ergonomiasuunnittelussa.

Sisältö

- Simuloinnin merkitys tuotantoprosessin suunnittelussa (sovelluskohteet, edut/rajoitukset, robottisimulointiprojektin vaiheet ja sisältö, ergonomian simulointi)
- Prosessien simulointiin tarkoitetun ohjelmiston perusteet (käyttöliittymä, ohjelmiston ominaisuudet)
- Erilaisten simulaatioiden rakentaminen (kappaleenkäsittely, hitsaus jne.)
- Ergonomiasuunnittelu 3D-ihmismalleihin perustuvalla tarkastelulla (rasitusanalyysit, ulottuvuustarkastelut, näkökentän tarkastelut)

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunnit 32h + itsenäinen työskentely

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija osaa mallintaa tuotantosolun. Opiskelija tuntee ja ymmärtää aiheiden peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa soveltaa niitä tavanomaisiin tuotannollisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet hyvin. Opiskelija osaa mallintaa tuotantosolun. Opiskelija tuntee aiheiden käsitteet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä erityyppisiin tuotannollisiin ongelmiin. Opiskelija osaa yhdistää kertyneet tiedot ja taidot aineen aikaisempiin kokemuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija osaa mallintaa tuotantosolun ja tuotantolinjan. Opiskelija tuntee aiheiden käsitteet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä erilaisiin tuotannollisiin ongelmiin. Opiskelija on osoittanut luovuutta ja innovatiivisuutta ja osaa löytää uusia merkityksiä soveltamalla oppimaansa. Opiskelija osaa analysoida tuotannon parametreja ja optimoida tuotantoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt
Tentti

Esitietovaatimukset

Ei vaadita edeltäviä opintoja