Siirry suoraan sisältöön

Liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen: LIPA22S

Tunnus: LIPA22S

Kesto:
1 vuotta (0 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Kuvaus

Osaamiskokonaisuudessa keskitytään osaamispääoman ja markkinointiviestinnän kehittämiseen ja palvelumuotoilun johtamiseen. Opinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää osaamisen johtamisen yhteyden organisaation strategiaan ja menestymiseen. Hän osaa suunnitella, arvioida ja johtaa tavoitteellista, integroitua markkinointiviestintää sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Hän osaa soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä organisaation toiminnan kehittämiseksi.

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 Syksy
2022
Kevät
2023
1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023
LIPA22S-1001
Liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen

(Valitaan kaikki)

15
KD00CD31 Osaamispääoman johtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KD00CD33 Markkinointiviestinnän johtaminen 5 5 5 2.5 2.5
2E00CR52 Palvelumuotoilun johtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
Yhteensä 0 15 5 10 2.5 2.5 3.37 3.37 3.37

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
LIPA22S-1001
Liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen

(Valitaan kaikki)

15
KD00CD31 Osaamispääoman johtaminen 5
KD00CD33 Markkinointiviestinnän johtaminen 5
2E00CR52 Palvelumuotoilun johtaminen 5