Siirry suoraan sisältöön

Ruokapalvelujen tuottaminenLaajuus (8 op)

Tunnus: CA00CW02

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tuottaa palvelukonseptien mukaisia ruoka- ja asiakaspalveluja. Opiskelija osaa toimia työyhteisön jäsenenä erilaisissa tuotanto- ja palveluprosesseissa. Hän osaa soveltaa ruokapalvelujen turvallisuuteen ja taloudellisuuteen liittyvää osaamistaan palvelu- ja oppimisympäristöissä. Opiskelija hallitsee hyvät hygieeniset käytäntötavat ja ottaa vastuuta elintarvike- ja ravintolatilojen työympäristön puhtaanapidosta ja viihtyvyydestä ympäristöä säästäviä ja kestävää kehitystä tukevia valintoja käyttäen.

Sisältö

- Ruokapalvelujen perusteet
- Elintarviketuntemus
- Ravintolapalvelujen tuottaminen toimintaympäristöissä

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaa ohjatusti tuottaa palvelukonseptin mukaisia ruoka- ja asiakaspalveluja.
Osaa ohjatusti toimia joissakin tuotanto- ja palveluprosesseissa.
Opiskelija tunnistaa ruokapalvelujen turvallisuuteen ja taloudellisuuteen liittyvää perusosaamista erilaisissa palvelu- ja oppimisympäristöissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa tuottaa palvelukonseptin mukaisia ruoka- ja asiakaspalveluja.
Osaa toimia erilaisissa tuotanto- ja palveluprosesseissa.
Opiskelija osaa käyttää ruokapalvelujen turvallisuuteen ja taloudellisuuteen liittyvää tietoa palvelu- ja oppimisympäristöissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa tuottaa ja ratkaista palvelukonseptin mukaisia ruoka- ja asiakaspalvelutilanteita.
Osaa toimia itsenäisesti erilaisissa tuotanto- ja palveluprosesseissa.
Opiskelija osaa soveltaa ruokapalvelujen turvallisuuteen ja taloudellisuuteen ja liittyvää osaamistaan palvelu- ja oppimisympäristöissä.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 10.04.2022

Laajuus

8 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Eliisa Ylinen
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO21A
  Restonomi (AMK)
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa tuottaa palvelukonseptien mukaisia ruoka- ja asiakaspalveluja. Opiskelija osaa toimia työyhteisön jäsenenä erilaisissa tuotanto- ja palveluprosesseissa. Hän osaa soveltaa ruokapalvelujen turvallisuuteen ja taloudellisuuteen liittyvää osaamistaan palvelu- ja oppimisympäristöissä. Opiskelija hallitsee hyvät hygieeniset käytäntötavat ja ottaa vastuuta elintarvike- ja ravintolatilojen työympäristön puhtaanapidosta ja viihtyvyydestä ympäristöä säästäviä ja kestävää kehitystä tukevia valintoja käyttäen.

Sisältö

- Ruokapalvelujen perusteet
- Elintarviketuntemus
- Ravintolapalvelujen tuottaminen toimintaympäristöissä

Oppimateriaalit

Lehtinen, M,, Peltonen, H. & Taurén, P. 2011. Ruoanvalmistuksen käsikirja. WSOY.
Lehtinen, M., Peltonen, H. & Talvinen, P. 2007. Mestarikokin käsikirja. Helsinki: WSOY.
Lehtovaara, T & Hämäläinen, J. 2007. Ravintolakokista mestariksi. Helsinki: WSOY.
Lehtovaara, T. & Hämäläinen, J. 2014. Ravintolakokin käsikirja. Sanoma Pro.
Mauno S. & Lipre E. 2005. Älykäs kokki ammattikeittiössä. Helsinki: WSOY.
Mauno,S. & Lipre E. 2008. Taitava kokki ammattikeittiössä. Helsinki: WSOY.
Taskinen T. 2007. Ammattikeittiön ruokatuotantoprosessit. Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimuksia ja raportteja.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja ravintolapalvelujen tuottaminen palvelu- ja oppimisympäristöissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

183h kontaktitunteja
33h itsenäistä opiskelua

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla vaaditaan asianmukainen työvaatetus.
Opintojakson alussa mahdollisuus tilata työvaatteet keskitetysti.
Työvaatteet hankitaan omakustanteisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaa ohjatusti tuottaa palvelukonseptin mukaisia ruoka- ja asiakaspalveluja.
Osaa ohjatusti toimia joissakin tuotanto- ja palveluprosesseissa.
Opiskelija tunnistaa ruokapalvelujen turvallisuuteen ja taloudellisuuteen liittyvää perusosaamista erilaisissa palvelu- ja oppimisympäristöissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa tuottaa palvelukonseptin mukaisia ruoka- ja asiakaspalveluja.
Osaa toimia erilaisissa tuotanto- ja palveluprosesseissa.
Opiskelija osaa käyttää ruokapalvelujen turvallisuuteen ja taloudellisuuteen liittyvää tietoa palvelu- ja oppimisympäristöissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa tuottaa ja ratkaista palvelukonseptin mukaisia ruoka- ja asiakaspalvelutilanteita.
Osaa toimia itsenäisesti erilaisissa tuotanto- ja palveluprosesseissa.
Opiskelija osaa soveltaa ruokapalvelujen turvallisuuteen ja taloudellisuuteen ja liittyvää osaamistaan palvelu- ja oppimisympäristöissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, itsearviointi, ryhmäarviointi, asiakaspalautteet, harjoitustyöt ja raportit.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 10.04.2022

Laajuus

8 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Eliisa Ylinen
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO21B
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa tuottaa palvelukonseptien mukaisia ruoka- ja asiakaspalveluja. Opiskelija osaa toimia työyhteisön jäsenenä erilaisissa tuotanto- ja palveluprosesseissa. Hän osaa soveltaa ruokapalvelujen turvallisuuteen ja taloudellisuuteen liittyvää osaamistaan palvelu- ja oppimisympäristöissä. Opiskelija hallitsee hyvät hygieeniset käytäntötavat ja ottaa vastuuta elintarvike- ja ravintolatilojen työympäristön puhtaanapidosta ja viihtyvyydestä ympäristöä säästäviä ja kestävää kehitystä tukevia valintoja käyttäen.

Sisältö

- Ruokapalvelujen perusteet
- Elintarviketuntemus
- Ravintolapalvelujen tuottaminen toimintaympäristöissä

Oppimateriaalit

Lehtinen, M,, Peltonen, H. & Taurén, P. 2011. Ruoanvalmistuksen käsikirja. WSOY.
Lehtinen, M., Peltonen, H. & Talvinen, P. 2007. Mestarikokin käsikirja. Helsinki: WSOY.
Lehtovaara, T & Hämäläinen, J. 2007. Ravintolakokista mestariksi. Helsinki: WSOY.
Lehtovaara, T. & Hämäläinen, J. 2014. Ravintolakokin käsikirja. Sanoma Pro.
Mauno S. & Lipre E. 2005. Älykäs kokki ammattikeittiössä. Helsinki: WSOY.
Mauno,S. & Lipre E. 2008. Taitava kokki ammattikeittiössä. Helsinki: WSOY.
Taskinen T. 2007. Ammattikeittiön ruokatuotantoprosessit. Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimuksia ja raportteja.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja ravintolapalvelujen tuottaminen palvelu- ja oppimisympäristöissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

183h kontaktitunteja
33h itsenäistä opiskelua

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla vaaditaan asianmukainen työvaatetus.
Opintojakson alussa mahdollisuus tilata työvaatteet keskitetysti.
Työvaatteet hankitaan omakustanteisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaa ohjatusti tuottaa palvelukonseptin mukaisia ruoka- ja asiakaspalveluja.
Osaa ohjatusti toimia joissakin tuotanto- ja palveluprosesseissa.
Opiskelija tunnistaa ruokapalvelujen turvallisuuteen ja taloudellisuuteen liittyvää perusosaamista erilaisissa palvelu- ja oppimisympäristöissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa tuottaa palvelukonseptin mukaisia ruoka- ja asiakaspalveluja.
Osaa toimia erilaisissa tuotanto- ja palveluprosesseissa.
Opiskelija osaa käyttää ruokapalvelujen turvallisuuteen ja taloudellisuuteen liittyvää tietoa palvelu- ja oppimisympäristöissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa tuottaa ja ratkaista palvelukonseptin mukaisia ruoka- ja asiakaspalvelutilanteita.
Osaa toimia itsenäisesti erilaisissa tuotanto- ja palveluprosesseissa.
Opiskelija osaa soveltaa ruokapalvelujen turvallisuuteen ja taloudellisuuteen ja liittyvää osaamistaan palvelu- ja oppimisympäristöissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, itsearviointi, ryhmäarviointi, asiakaspalautteet, harjoitustyöt ja raportit.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita