Siirry suoraan sisältöön

Sosiaalipalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat (5 op)

Toteutuksen tunnus: BH00BS29-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2019 - 31.12.2019

Ajoitus

01.01.2020 - 31.07.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala

Opettaja

  • Minna Zechner
  • Tarja Tapio

Opiskelijaryhmät

  • YSOS18
    Sosionomi (ylempiAMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida ammattilaisten ja asiakkaiden välisiä suhteita osana sosiaalipalveluita ja kykenee selittämään erilaisia asiakaslähtöisyyden periaatteita, rajoja ja mahdollisuuksia.

Sisältö

Ammattilaisten ja asiakkaiden oletetut roolit, asiakaslähtöisyys, asiakkaiden mahdollisuudet vaikuttaa palveluihin ja niiden tuottamisen tapoihin.

Oppimateriaalit

Esitellään opintojakson aikana.

Opetusmenetelmät

Opintojakson materiaali koostuu luennoista ja kirjallisuudesta. Nämä ja suorituksen edellyttämä(t) tehtävä(t) esitellään opintojakson alussa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollisia vierailevia luennoitsijoita ja työelämälähtöisiä tehtäviä.

Kansainvälisyys

Vieraskielinen kirjallinen ja visuaalinen materiaali tai vieraskieliset vierailevat luennoitsijat ovat mahdollisia.
.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä tarkoittaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa esitellä ammattilaisen ja asiakkaan rooleja ja nimetä asiakaslähtöisyyden periaatteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla ammattilaisten ja asiakkaiden erilaisia rooleja ja niiden seuraamuksia palveluissa. Opiskelija osaa tulkita asiakaslähtöisyyden periaatteita ja käytäntöjä eri näkökulmista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa arvioida ammattilaisen ja asiakkaan rooleja ja asiakaslähtöisyyden keinoja ja rajoja. Opiskelija osaa suhteuttaa näitä yhteiskunnan sosiaalipalveluille asettamiin rajoihin ja mahdollisuuksiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suoritus arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointiasteikko on esitelty opetussuunnitelmassa.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.