Siirry suoraan sisältöön

Farmakologia (3 op)

Toteutuksen tunnus: SH00BX99-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

09.08.2021 - 31.12.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

  • Katri Hemminki

Opiskelijaryhmät

  • MSH21KA
    Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus
  • MSH21KB
    Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee erilaiset lääkeaineet ja lääkevalmisteet sekä osaa käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti erilaisten sairauksien ja toimintahäiriöiden hoidossa. Opiskelija tuntee lääkkeiden vaikutusmekanismit ja ymmärtää perusteet lääkeaineiden vaikutuksista elimistöön. Opiskelija hallitsee keskeiset piirteet tavallisimpien lääkeaineiden ominaisuuksista, käyttötarkoituksista sekä haitta- ja yhteisvaikutuksista.

Sisältö

Lääkeaineet ja lääkevalmisteet. Lääkkeiden tarkoituksenmukainen käyttö. Lääkkeiden vaikutusmekanismit. Lääkkeiden käyttötarkoitukset. Lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutukset.

Oppimateriaalit

Moodlessa ilmoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Toteutus: Moodle - toteutus Itä-Suomen yliopiston verkkokurssina

Tavoitteet: Opiskelija tuntee erilaiset lääkeaineet ja lääkevalmisteet. Opiskelija tietää perusteet eri lääkkeiden vaikutusmekanismeista elimistössä.
Opiskelija tietää lääkkeiden keskeisimmät ominaisuudet, käyttötarkoitukset sekä haitta- ja yhteisvaikutukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Moodlekurssi + tentti=15 luentoa + tentti = 3 op:ta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija
- luettelee erilaiset lääkeaineet ja lääkevalmisteet sekä osaa käyttää niitä tyydyttävästi erilaisten sairauksien ja toimintahäiriöiden hoidossa
- nimeää lääkkeiden vaikutusmekanismit ja ymmärtää perusteet lääkeaineiden vaikutuksista elimistöön
- kuvaa keskeiset piirteet tavallisimpien lääkeaineiden ominaisuuksista, käyttötarkoituksista sekä haitta- ja yhteisvaikutuksista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija
- kuvaa erilaiset lääkeaineet ja lääkevalmisteet sekä osaa käyttää niitä hyvin erilaisten sairauksien ja toimintahäiriöiden hoidossa
- kuvaa lääkkeiden vaikutusmekanismit ja ymmärtää perusteet lääkeaineiden vaikutuksista elimistöön
- kuvaa keskeiset piirteet tavallisimpien lääkeaineiden ominaisuuksista, käyttötarkoituksista sekä haitta- ja yhteisvaikutuksista

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija
- tuntee erilaiset lääkeaineet ja lääkevalmisteet sekä osaa käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti erilaisten sairauksien ja toimintahäiriöiden hoidossa
- tuntee lääkkeiden vaikutusmekanismit ja ymmärtää perusteet lääkeaineiden vaikutuksista elimistöön
- hallitsee keskeiset piirteet tavallisimpien lääkeaineiden ominaisuuksista, käyttötarkoituksista sekä haitta- ja yhteisvaikutuksista

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty = 0
Opiskelija
- ei saavuta tyydyttävän tason osaamiskriteereitä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi: tenttitulos pisteytyy numeraaliseksi arvosanaksi seuraavin perustein:
51 % -60 % = T1
61 %- 70% =T2
71 %-80 % = H3
81 %-90 % =H4
91 %-100%-K5

Hylätty (0)

Monivalintatehtävistä oikein alle 51%.
Opiskelija voi uusia hylätyn suorituksen Moodlessa ilmoitettuna ajankohtana.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

51 % -60 % = T1
61 %- 70% =T2

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

71 %-80 % = H3
81 %-90 % =H4

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

91 %-100%-K5

Esitietovaatimukset

Ei tarvita edeltäviä opintoja.