Siirry suoraan sisältöön

OpinnäytetyöLaajuus (30 op)

Tunnus: KD00CD63

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa käyttää tutkimukseen perustuvaa lähestymistapaa ja uusia työmenetelmiä työyhteisössä. Opiskelija osaa kerätä tietoa ja tutustuu liiketoiminnan ja hallinnon alan viimeisimpään kansalliseen ja kansainväliseen tutkimustietoon. Opiskelija kehittää kriittistä ajattelua ja ongelmaratkaisutaitoja. Opiskelija etsii ratkaistavan ongelman itsenäisesti ja osaa arvioida prosessin ja taustayhteisön funktioita. Opiskelija osaa suunnitella ja ohjata kehitysprosessia ja arvioida objektiivisesti sen tuloksia.

Sisältö

Aiheanalyysi
Opinnäytetyösuunnitelma
Teoreettinen viitekehys
Tutkimus- kehittämismenetelmät
Aineiston kerääminen ja analysointi
Raportointi

Esitietovaatimukset

-

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

SeAMKin opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

SeAMKin opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

SeAMKin opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti

Ilmoittautumisaika

01.08.2019 - 31.03.2020

Ajoitus

16.03.2020 - 31.05.2021

Laajuus

30 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
  • Suomi
Tutkinto-ohjelma
  • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
Opettaja
  • Marko Matalamäki
  • Satu Lautamäki
  • Anne-Maria Aho
Opiskelijaryhmät
  • YLI19
    Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää tutkimukseen perustuvaa lähestymistapaa ja uusia työmenetelmiä työyhteisössä. Opiskelija osaa kerätä tietoa ja tutustuu liiketoiminnan ja hallinnon alan viimeisimpään kansalliseen ja kansainväliseen tutkimustietoon. Opiskelija kehittää kriittistä ajattelua ja ongelmaratkaisutaitoja. Opiskelija etsii ratkaistavan ongelman itsenäisesti ja osaa arvioida prosessin ja taustayhteisön funktioita. Opiskelija osaa suunnitella ja ohjata kehitysprosessia ja arvioida objektiivisesti sen tuloksia.

Sisältö

Aiheanalyysi
Opinnäytetyösuunnitelma
Teoreettinen viitekehys
Tutkimus- kehittämismenetelmät
Aineiston kerääminen ja analysointi
Raportointi

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Verkkotehtävät ja työpajatyöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Kansainvälisyys

--

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 15 h, itsenäinen työskentely 38 h

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

SeAMKin opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

SeAMKin opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

SeAMKin opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti

Esitietovaatimukset

-