Siirry suoraan sisältöön

Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, Monimuotototeutus: MRESTO20

Tunnus: MRESTO20

Tutkinto:
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Restonomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2020

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Ravitsemispalvelujen tutkinto-ohjelmassa opiskelijalla on mahdollisuus saavuttaa monipuoliset taidot toimiakseen liikeideoiltaan erilaisissa ravitsemis- ja palvelualan organisaatioissa. Restonomi (AMK) työskentelee matkailu-, ravitsemis- ja talousalan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä, myynti- ja markkinointitehtävissä, esimiestehtävissä ravitsemispalveluissa tai yrittäjänä.

Restonomiopintojen laajuus on 210 opintopistettä ja kestoaika 2,5-3,5 vuotta riippuen aikaisemmasta osaamisesta sekä omista tavoitteista ja elämäntilanteesta. Monimuoto-opinnot on rytmitetty siten, että lähiopetus keskittyy syys-huhtikuulle noin kerran kuukaudessa. Kesäisin on mahdollista tehdä harjoitteluja ja kesäopintoja. Opiskelumuotoina ovat lähi- ja etäopinnot sekä harjoittelut.

AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Restonomi (AMK) on kansainvälistyvä, mutta paikallisuutta arvostava ammattilainen, jolla on niin käden taitoja kuin liiketoimintaosaamistakin. Hän on työelämän kehittäjä, joka huomioi kuluttajan tarpeet ja kantaa yhteiskunnallista ja ekologista vastuuta. Hän on ammattilainen, joka saa ravinnosta aikaan ruokaelämyksen. Ravitsemispalveluja tuottaessaan hän huomioi terveellisyyden, turvallisuuden, kokemuksellisuuden ja liiketoiminnallisuuden. Valinnaiset opinnot auttavat syventämään osaamista ravitsemuksessa, palveluliiketoiminnassa ja ruokatuotteiden kehittämisessä. Osaamistaan voi täydentää myös muiden koulutusalojen sisältöjä hyödyntäen.

PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Restonomin opinnot koostuvat palvelutoiminnasta, projekteista, harjoittelusta, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Opetussuunnitelma mahdollistaa opintoja myös koko ruokaketjun opinnoissa tai muilta koulutusaloilta. Opintokokonaisuudet ovat eri oppiaineiden muodostamia kokonaisuuksia ja asiakaslähtöisiä palveluja ja projekteja. Myöhemmässä opintojen vaiheessa opintokokonaisuudet toteutuvat työelämän kehittämisprojekteina.

Opiskelija on aktiivinen tiedonhankkija, -prosessoija, -tuottaja ja soveltaja. Oppiminen tapahtuu yksin tai yhdessä muiden kanssa verkostoja hyödyntäen. Opittavat asiat liitetään oppijan omaan kokemusmaailmaan, työhön ja toimintaympäristöön.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Kevät
2020
Syksy
2020
Kevät
2021
Syksy
2021
Kevät
2022
Syksy
2022
Kevät
2023
3. / 2020 4. / 2020 5. / 2020 1. / 2020 2. / 2020 3. / 2021 4. / 2021 5. / 2021 1. / 2021 2. / 2021 3. / 2022 4. / 2022 5. / 2022 1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023
MRESTO20-1000
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
MRESTO20-1001
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 2 2 0.7 0.7 0.7
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2 2 2 1 1
YPO3A3 Viestintätaidot 3 3 3 1.5 1.5
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3 1.5 1.5 1.5 1.5 0.8 0.8 0.8 0.8
MRESTO20-1002
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00BE90 Yritystoiminta ja yrittäjyys 3 3 3 1 1 1
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2 2 2 2
MRESTO20-1003
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 2
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3 3 3 1.5 1.5
MRESTO20-1004
PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

33
MRESTO20-1005
Matemaattiset ja viestintävalmiudet

(Valitaan kaikki)

15
KI15AMAT001 Matematiikka 3 3 3 3
YELVIEST02 Työelämän viestintä 2 2 2 2
YELRUOTS06 Svenska 1 3 3 3 1 1 1
YELRUOTS07 Svenska 2 2 2 2 1 1
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
YELENGLI06 English 1 3 3 3 1.5 1.5
YELENGLI07 English 2 2 2 2 1 1
MRESTO20-1006
Ruokaketjun liiketoimintavalmiudet

(Valitaan kaikki)

13
YE00BW57 Marketing planning and implementation in the food chain 5 5 5 1.7 1.7 1.7
YE00BS63 Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5 5 5 2.5 2.5
CA00BS64 Yritystalouden hallinta 3 3 3 1.5 1.5
MRESTO20-1007
Tutkimus ja kehittämistyövalmiudet

(Valitaan kaikki)

5
CA00BS65 Tutkimus- ja kehittämistyö 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
MRESTO20-1008
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

72
MRESTO20-1009
Ruokaketju

(Valitaan kaikki)

13
YE00BI34 Ruokaketjun kemia 3 3 3 1.5 1.5
YE00BI08 Ruokaketjun toiminta 5 5 5 2.5 2.5
YE00BI09 Ruokaketjun vastuullisuus 5 5 5 2.5 2.5
MRESTO20-1010
Ravitsemispalvelut

(Valitaan kaikki)

44
CA00BI44 Ruokapalvelujen tuottaminen 12
YELETMBI05 Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia 5 5 5 2.5 2.5
CA00BS66 Elintarvikkeet ja ravitsemus 5 5 5 1.7 1.7 1.7
CA00BS67 Asiakkaan kohtaaminen ja kokemuksellisuus 4 4 4 1.3 1.3 1.3
CA00CL40 Tuotannonohjaus ammattikeittiössä 2 2 2 0.7 0.7 0.7
CA00BI48 Ruokapalvelujen johtaminen 8 8 8 4 4
CA00BS68 Ruokapalvelujen laadun kehittäminen 4 4 4 2 2
CA00BI50 Ravitsemuksen erityiskysymykset 4 4 4 2 2
MRESTO20-1011
Palveluliiketoiminta

(Valitaan kaikki)

15
CA00CL41 Palveluprosessien laadun kehittäminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
CA00CL42 Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna 5 5 5 2.5 2.5
CA00CL43 Palveluyrityksen strateginen kehittäminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
MRESTO20-1012
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
MRESTO20-1013
Ravitsemusosaaminen

(Valitaan kaikki)

15
CA00BI54 Ravitsemuslaatu 5 5 5 2.5 2.5
CA00BS71 Ravitsemusviestintä ja -tutkimus 5 5 5 5
CA00BS72 Ravitsemuskasvatus ja -projekti 5 5 5 5
MRESTO20-1014
Development of Food Production

(Valitaan kaikki)

15
CA00CL45 Ruokatuotantoprosessit 5 5 5 1.7 1.7 1.7
CA00CL44 Planning of menus 5 5 5 2.5 2.5
CA00CG19 Food development project 5 5 5 1.7 1.7 1.7
MRESTO20-1015
Tila- ja elämyspalvelut

(Valitaan kaikki)

15
CA00BS73 Konseptilähtöinen tilasuunnittelu 5 5 5 2.5 2.5
CA00CL46 Messut markkinointikeinona 5 5 5 1.7 1.7 1.7
CA00CL47 Elämystapahtuma 5 5 5 1.7 1.7 1.7
MRESTO20-1016
Monialaiset työelämäprojektit (SeAMKPro)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

15 - 30
MRESTO20-1017
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YE00BS76 Englantia amk-opintoihin 2 2 2 0.7 0.7 0.7
YE00BS77 Ruotsia amk-opintoihin 2 2 2 1 1
YE00BI41 Ajankohtainen projekti 2 2 2 0.7 0.7 0.7
CA00BS78 Ruoka ja viini 3 3 3 1 1 1
YE00CG16 Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa 3
8B00CG67 Kestävä ruokajärjestelmä 5
YE00CG40 Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa 5
MRESTO20-1018
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
KI15EPEHAR1 Perusharjoittelu 12
CA00CL49 Syventävä harjoittelu 18 18 18 9 9
MRESTO20-1019
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
KI15FTU001 Opinnäytetyö 15 15 7.5 7.5 3.8 3.8 3.8 3.8
Yhteensä 210 33.5 72 61.5 33 33.5 31 41 29 32.5 25.5 7.5 12.2 12.2 9.4 15.5 15.5 14 14 13.5 14.6 14.6 7.6 7.6 17.6 12.75 12.75 3.75 3.75 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (AMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Matematiikka
Työelämän viestintä
Svenska 1
Svenska 2
English 1
English 2
Marketing planning and implementation in the food chain
Ruokaketjun kemia
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Tuotannonohjaus ammattikeittiössä
Ruokapalvelujen johtaminen
Ravitsemuksen erityiskysymykset
Ravitsemuslaatu
Englantia amk-opintoihin
Ruotsia amk-opintoihin
Perusharjoittelu
Syventävä harjoittelu
Opinnäytetyö
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Viestintätaidot
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Ruokapalvelujen tuottaminen
Asiakkaan kohtaaminen ja kokemuksellisuus
Ravitsemuslaatu
Ravitsemusviestintä ja -tutkimus
Ravitsemuskasvatus ja -projekti
Elämystapahtuma
Kestävä ruokajärjestelmä
Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa
Perusharjoittelu
Syventävä harjoittelu
Opinnäytetyö
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yritystoiminta ja yrittäjyys
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Työelämän viestintä
Svenska 1
Svenska 2
English 1
English 2
Marketing planning and implementation in the food chain
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Yritystalouden hallinta
Ruokapalvelujen tuottaminen
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia
Tuotannonohjaus ammattikeittiössä
Ruokapalvelujen johtaminen
Ravitsemuksen erityiskysymykset
Palveluprosessien laadun kehittäminen
Palveluyrityksen strateginen kehittäminen
Ravitsemuslaatu
Englantia amk-opintoihin
Ruotsia amk-opintoihin
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa
Perusharjoittelu
Syventävä harjoittelu
Opinnäytetyö
4 Innovaatio-osaaminen

- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Matematiikka
Tutkimus- ja kehittämistyö
Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna
Ravitsemuslaatu
Ravitsemuskasvatus ja -projekti
Ruokatuotantoprosessit
Planning of menus
Food development project
Konseptilähtöinen tilasuunnittelu
Messut markkinointikeinona
Elämystapahtuma
Ajankohtainen projekti
Ruoka ja viini
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa
Kestävä ruokajärjestelmä
Opinnäytetyö
5 Kansainvälistymisosaaminen

- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Ruokapalvelujen tuottaminen
Ruoka ja viini
Opinnäytetyö
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
- osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Yritystoiminta ja yrittäjyys
Marketing planning and implementation in the food chain
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Yritystalouden hallinta
Asiakkaan kohtaaminen ja kokemuksellisuus
Ruokapalvelujen johtaminen
Ruokapalvelujen laadun kehittäminen
Palveluprosessien laadun kehittäminen
Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna
Palveluyrityksen strateginen kehittäminen
Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa
Perusharjoittelu
Syventävä harjoittelu
Opinnäytetyö
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Tutkimus- ja kehittämistyö
Ruokaketjun kemia
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Elintarvikkeet ja ravitsemus
Ruokapalvelujen laadun kehittäminen
Palveluprosessien laadun kehittäminen
Palveluyrityksen strateginen kehittäminen
Ravitsemuslaatu
Planning of menus
Kestävä ruokajärjestelmä
Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen

Restonomi kompetenssit

1 Palvelukulttuuriosaaminen

- ymmärtää vieraanvaraisuuden (hospitality) alan keskeisenä arvona ja menestystekijänä
- osaa tuottaa terveellisiä, turvallisia ja taloudellisesti kannattavia palveluja edistämään asiakkaiden hyvinvointia
- osaa huomioida esteettiset ja eettiset näkökulmat palvelutoiminnassa (tilat ja palvelutuotteet, viestintä)
- tuntee kuluttajakäyttäytymisen periaatteet ja osaa hyödyntää niitä palvelukehityksessä

Työelämän viestintä
Svenska 1
Svenska 2
English 1
English 2
Marketing planning and implementation in the food chain
Ruokaketjun vastuullisuus
Ruokapalvelujen tuottaminen
Elintarvikkeet ja ravitsemus
Asiakkaan kohtaaminen ja kokemuksellisuus
Ruokapalvelujen johtaminen
Ravitsemuslaatu
Ravitsemusviestintä ja -tutkimus
Ravitsemuskasvatus ja -projekti
Ajankohtainen projekti
Ruoka ja viini
Perusharjoittelu
2 Palvelujärjestelmäosaaminen

- osaa suunnitella, tuottaa ja kehittää palveluja toimintaympäristön vaatimusten mukaan
- osaa kuvata, ohjata ja arvioida palveluprosesseja (tuotesuunnittelu, toiminnan kannattavuus, työn organisointi, ohjaus ja kehittäminen)
- osaa kehittää palveluja tuotekehityksen ja tuotteistamisen keinoin
- tuntee omaan toimialaansa liittyvät turvallisuusvaatimukset ja osaa soveltaa niitä työssään

Matematiikka
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Tutkimus- ja kehittämistyö
Ruokaketjun kemia
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Ruokapalvelujen tuottaminen
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia
Asiakkaan kohtaaminen ja kokemuksellisuus
Tuotannonohjaus ammattikeittiössä
Ruokapalvelujen johtaminen
Ruokapalvelujen laadun kehittäminen
Ravitsemuksen erityiskysymykset
Palveluyrityksen strateginen kehittäminen
Ravitsemuslaatu
Ruokatuotantoprosessit
Planning of menus
Food development project
Konseptilähtöinen tilasuunnittelu
Messut markkinointikeinona
Elämystapahtuma
Ajankohtainen projekti
Kestävä ruokajärjestelmä
Syventävä harjoittelu
Opinnäytetyö
3 Palvelujohtamisosaaminen

- tuntee ja ymmärtää yrityksen strategiat ja osaa hyödyntää niitä palvelutoiminnan ohjauksen työvälineenä
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oman ja yksikön päivittäistä lähijohtamista
- osaa organisoida työyhteisön toimintaa ja hyödyntää yksilöiden, tiimien ja yhteisöjen osaamista

Svenska 1
Svenska 2
English 1
English 2
Marketing planning and implementation in the food chain
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Ruokapalvelujen johtaminen
Ruokapalvelujen laadun kehittäminen
Ravitsemuksen erityiskysymykset
Palveluprosessien laadun kehittäminen
Palveluyrityksen strateginen kehittäminen
Ravitsemusviestintä ja -tutkimus
Ravitsemuskasvatus ja -projekti
Ruokatuotantoprosessit
Food development project
Konseptilähtöinen tilasuunnittelu
Elämystapahtuma
Ajankohtainen projekti
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa
Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa
Syventävä harjoittelu
Opinnäytetyö
4 Liiketoimintaosaaminen

- osaa analysoida asiakkuuksia palveluliiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta
- ymmärtää liiketoiminnan keskeiset käsitteet ja omaa liiketaloudellisen ajattelun perusteet
- osaa ennakoida vaihtoehtoisten toimintatapojen vaikutuksia taloudelliseen tulokseen ja kilpailukykyyn
- osaa soveltaa yrittäjyysperiaatteita yrittäjänä ja työntekijänä
- osaa toimia erilaisissa verkostoissa sekä hyödyntää ja kehittää niitä

Matematiikka
Yritystalouden hallinta
Tuotannonohjaus ammattikeittiössä
Ruokapalvelujen johtaminen
Palveluprosessien laadun kehittäminen
Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna
Palveluyrityksen strateginen kehittäminen
Ruokatuotantoprosessit
Planning of menus
Messut markkinointikeinona
Elämystapahtuma
Ajankohtainen projekti
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa
Kestävä ruokajärjestelmä
Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa
Syventävä harjoittelu
5 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen palveluympäristöosaaminen

- osaa arvioida hankintojen ja palveluiden tuottamisen vaikutuksia palvelun käyttäjälle, ympäristölle ja yhteiskunnalle
- osaa kantaa taloudellista, sosiaalista, ekologista ja kulttuurista vastuuta palvelujen tuottamisessa ja johtamisessa
- ymmärtää kansainvälisyyden, globalisaation ja erilaisten kulttuurien merkityksen palvelukulttuurille ja alan kehitykselle
- tiedostaa oman toimintansa merkityksen aluekehityksen näkökulmasta

Svenska 1
Svenska 2
English 1
English 2
Tuotannonohjaus ammattikeittiössä
Ruokapalvelujen johtaminen
Ruokapalvelujen laadun kehittäminen
Palveluprosessien laadun kehittäminen
Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna
Ravitsemuslaatu
Ravitsemusviestintä ja -tutkimus
Ravitsemuskasvatus ja -projekti
Messut markkinointikeinona
Elämystapahtuma
Ajankohtainen projekti
Kestävä ruokajärjestelmä
Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa
Perusharjoittelu
Syventävä harjoittelu
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yritystoiminta ja yrittäjyys
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Englantia amk-opintoihin
Ruotsia amk-opintoihin

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yritystoiminta ja yrittäjyys
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Matematiikka
Työelämän viestintä
Svenska 1
Svenska 2
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
English 1
English 2
Tutkimus- ja kehittämistyö
2 Ammattiopinnot
Marketing planning and implementation in the food chain
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Yritystalouden hallinta
Ruokaketjun kemia
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Ruokapalvelujen tuottaminen
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia
Elintarvikkeet ja ravitsemus
Asiakkaan kohtaaminen ja kokemuksellisuus
Tuotannonohjaus ammattikeittiössä
Ruokapalvelujen johtaminen
Ruokapalvelujen laadun kehittäminen
Ravitsemuksen erityiskysymykset
Palveluprosessien laadun kehittäminen
Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna
Palveluyrityksen strateginen kehittäminen
Ravitsemuslaatu
Ravitsemusviestintä ja -tutkimus
Ravitsemuskasvatus ja -projekti
Ruokatuotantoprosessit
Planning of menus
Food development project
Konseptilähtöinen tilasuunnittelu
Messut markkinointikeinona
Elämystapahtuma
3 Vapaasti valittavat opinnot
Englantia amk-opintoihin
Ruotsia amk-opintoihin
Ajankohtainen projekti
Ruoka ja viini
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa
Kestävä ruokajärjestelmä
Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa
4 Harjoittelu
Perusharjoittelu
Syventävä harjoittelu
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
MRESTO20-1000
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
MRESTO20-1001
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2
YPO3A3 Viestintätaidot 3
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3
MRESTO20-1002
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00BE90 Yritystoiminta ja yrittäjyys 3
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2
MRESTO20-1003
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3
MRESTO20-1004
PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

33
MRESTO20-1005
Matemaattiset ja viestintävalmiudet

(Valitaan kaikki)

15
KI15AMAT001 Matematiikka 3
YELVIEST02 Työelämän viestintä 2
YELRUOTS06 Svenska 1 3
YELRUOTS07 Svenska 2 2
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
YELENGLI06 English 1 3
YELENGLI07 English 2 2
MRESTO20-1006
Ruokaketjun liiketoimintavalmiudet

(Valitaan kaikki)

13
YE00BW57 Marketing planning and implementation in the food chain 5
YE00BS63 Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5
CA00BS64 Yritystalouden hallinta 3
MRESTO20-1007
Tutkimus ja kehittämistyövalmiudet

(Valitaan kaikki)

5
CA00BS65 Tutkimus- ja kehittämistyö 5
MRESTO20-1008
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

72
MRESTO20-1009
Ruokaketju

(Valitaan kaikki)

13
YE00BI34 Ruokaketjun kemia 3
YE00BI08 Ruokaketjun toiminta 5
YE00BI09 Ruokaketjun vastuullisuus 5
MRESTO20-1010
Ravitsemispalvelut

(Valitaan kaikki)

44
CA00BI44 Ruokapalvelujen tuottaminen 12
YELETMBI05 Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia 5
CA00BS66 Elintarvikkeet ja ravitsemus 5
CA00BS67 Asiakkaan kohtaaminen ja kokemuksellisuus 4
CA00CL40 Tuotannonohjaus ammattikeittiössä 2
CA00BI48 Ruokapalvelujen johtaminen 8
CA00BS68 Ruokapalvelujen laadun kehittäminen 4
CA00BI50 Ravitsemuksen erityiskysymykset 4
MRESTO20-1011
Palveluliiketoiminta

(Valitaan kaikki)

15
CA00CL41 Palveluprosessien laadun kehittäminen 5
CA00CL42 Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna 5
CA00CL43 Palveluyrityksen strateginen kehittäminen 5
MRESTO20-1012
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
MRESTO20-1013
Ravitsemusosaaminen

(Valitaan kaikki)

15
CA00BI54 Ravitsemuslaatu 5
CA00BS71 Ravitsemusviestintä ja -tutkimus 5
CA00BS72 Ravitsemuskasvatus ja -projekti 5
MRESTO20-1014
Development of Food Production

(Valitaan kaikki)

15
CA00CL45 Ruokatuotantoprosessit 5
CA00CL44 Planning of menus 5
CA00CG19 Food development project 5
MRESTO20-1015
Tila- ja elämyspalvelut

(Valitaan kaikki)

15
CA00BS73 Konseptilähtöinen tilasuunnittelu 5
CA00CL46 Messut markkinointikeinona 5
CA00CL47 Elämystapahtuma 5
MRESTO20-1016
Monialaiset työelämäprojektit (SeAMKPro)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

15 - 30
MRESTO20-1017
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YE00BS76 Englantia amk-opintoihin 2
YE00BS77 Ruotsia amk-opintoihin 2
YE00BI41 Ajankohtainen projekti 2
CA00BS78 Ruoka ja viini 3
YE00CG16 Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa 3
8B00CG67 Kestävä ruokajärjestelmä 5
YE00CG40 Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa 5
MRESTO20-1018
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
KI15EPEHAR1 Perusharjoittelu 12
CA00CL49 Syventävä harjoittelu 18
MRESTO20-1019
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
KI15FTU001 Opinnäytetyö 15