OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > SEAMKIN YHTEISET PERUSOPINNOT VERKKO-OPINTOINA
« Takaisin

SeAMKin yhteiset perusopinnot verkko-opintoina

XX00CN10 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet, Siltaopinnot 2 op
XX00CT61 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys, Siltaopinnot 2 op
XX00CN09 Yrittäjyyden perusteet, Siltaopinnot 3 op