OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 2018-19: KESÄPERIODI, 3.6. - 25.8.2019 (ILMOITTAUTUMINEN 18.3.2019 ALKAEN)
Tarjontakorit
« Takaisin

Vapaasti valittavat opinnot 2018-19: Kesäperiodi, 3.6. - 25.8.2019 (ilmoittautuminen 18.3.2019 alkaen)

Bioenergian nykyinen ja tuleva merkitys osana Suomen energiapolitiikkaa. Energiataseen ja energiapotentiaalin käsitteet.
Suomessa käytettävät bioenergialähteiden tuotantoprosessit, logistiikka ja käyttö.

KA01CKATE15 Bioenergia 5 op
KC00AMT1020 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 op
SOSATK40 Ennakoiva kehittäminen 3 op
LT00BE77 Etiikka ja yritystoiminta 3 op
LT00BK81 Excel-osaamista tutkimustyön tarpeisiin 3 op
GERAEV400 Ikäteknologia 3 op
KD18BAKM04 Kulttuurihistoria 5 op
FYS10AVO16 Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukena 5 op
2800BU60 Live-tuotanto 3 op
KD00DVVO001 Lue ja kuuntele venäjää (Read and Listen in Russian) 2 op
8A00CG99 Monialainen automaatio 4 op
LT00BI26 Online Communication Skills in English 2 op
KF08DVV2000 Pahuuden sosiologia 2 op
GERAPJ500 Palveluohjaus 4 op
SOSAPS30 Perheohjaus 4 op
LT00BI27 Personal Branding 2 op
SOSAVY20 Rakenteellinen sosiaalityö 4 op
LT00BS02 Saksa 3 3 op
SOSAPJ40 Sosiaalilainsäädännön perusteet 4 op
KC23BK20051 Statiikka 3 op
KD18BKIM02 Svenska för arbetslivet 3 op
KE16CYVO186 Svenska på nätet 3 op
LT00BE32 Taitto-ohjelmien perusteet 2 op
LTYP106 Talousmatematiikka 3 op
KC23BK20014 Tekninen piirustus ja CAD 1 3 op
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3 op
TLXM3550 Tilastomatematiikka 5 op
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 op
KD18F01 Tutkimusmenetelmät 3 op
KE16D113121 Työsuojelu 2 op
SO00BB48 Valtaistava sosiaalityö 4 op
SOSAVY40 Valtaistava sosiaalityö 4 op
YPO3A3 Viestintätaidot 3 op