OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 2016-17: YRITYSTALLIOPINNOT
Tarjontakorit
« Takaisin

Vapaasti valittavat opinnot 2016-17: Yritystalliopinnot

KD07DVLI001 Ideasta kohti liiketoimintaa 2 op
LT00BJ20 Liikuntayrittäjyys 5 op