OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 2018-2019: KIERTOTALOUSOPINNOT
Tarjontakorit
« Takaisin

Vapaasti valittavat opinnot 2018-2019: Kiertotalousopinnot

Kiertotalousopinnot on kokonaisuus, johon sisältyy useita eri sisältöjä ja kiertotalouden keskeinen tavoite on pyrkiä maksimoimaan tuotteiden, komponenttien ja materiaalinen sekä niihin sitoutuneen arvon kiertoa taloudessa mahdollisimman pitkään. Opinnot tarjoavat mahdollisuuden kartuttaa uusia ajattelun malleja kiertotaloudesta. Kiertotalousosaaminen tulee olemaan tulevaisuuden avaintaitoja.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Savonia- ja Karelia-ammattikorkeakoulut sekä Vaasan ja Jyväskylän yliopistot ovat tuottaneet yhdessä opintokokonaisuuden, jossa ruokaketjun kiertotaloutta tarkastellaan eri näkökulmista.

XX00BU62 Digitalisaatio ruokaketjun kiertotaloudessa 5 op
LT00BU30 Kiertotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet 5 op
XX00BU65 Moderni kuluttajakäyttäytyminen 5 op
XX00BU66 Ruokaketjun energiaomavaraisuus 5 op
XX00BU63 Ruokaketjun ravinnekierrot 5 op
XX00BU64 Ruokatuotteen tuotekehitys kiertotaloudessa 5 op