OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > SILTAOPINNOT 2020-2021
Tarjontakorit
« Takaisin

Siltaopinnot 2020-2021

KA00BW81 Agroteknologia 10 op
KC00CB49 Algebra ja geometria 4 op
LTYA101 Asiakaspalvelu menestystekijänä 3 op
SH00BX73 Eettisyys hoitotyössä 2 op
LTVVO102 Englantia amk-opintoihin 2 op
YE00BW43 English 5 op
SH00BX85 Kansallinen ja globaali väestön terveys 2 op
SH00BY01 Kliinisen hoitotyön perusteet 1- ihmiskehon rakenne ja toiminta sekä mikrobiologia ja tautioppi 4 op
KA00BW69 Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi 5 op
KD07APLA010 Laskentatoimen perusteet 5 op
9A00BW67 Maaseutu toimintaympäristönä 5 op
RA00BH64 Matematiikan täydennyskurssi 3 op
9A00BW45 Matematiikka 5 op
KD07APMT020 Matematiikkaa amk-opintoihin 2 op
8C00CB75 Materiaalitekniikka 1 4 op
KC00CB59 Mekaniikka 3 op
KC00CB89 Ohjelmoinnin perusteet 1 3 op
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 op
YP00BW33 Projektitoiminnan perusteet 3 op
YP00CB37 Projektitoiminnan perusteet 3 op
8D00CK28 Rakennusmateriaalit 2 op
YE00BI08 Ruokaketjun toiminta 5 op
KC00CB61 Sähkö- ja lämpöoppi 3 op
KC00CB87 Sähkötekniikka ja elektroniikka 4 op
RAK2G1 Talonrakennus 5 op
RAK1B4 Talous- ja tilastomatematiikka 3 op
LTYP106 Talousmatematiikka 3 op
KC00CB71 Tekninen piirustus ja CAD 1 3 op
SH00BY29 Terveyden edistämisen harjoittelu 3 op
BD00BX83 Terveyttä edistävä hoitotyö ja tiedonhankinta 1 4 op
XX00CN10 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet, Siltaopinnot 2 op
8C00CB45 Työelämän englanti 3 op
XX00CT61 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys, Siltaopinnot 2 op
KC00CB51 Vektorit ja matriisit 3 op
YPO3A3 Viestintätaidot 3 op
XX00CN09 Yrittäjyyden perusteet, Siltaopinnot 3 op