OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > CAMPUSONLINE 2020 SYKSY
Tarjontakorit
« Takaisin

CampusOnline 2020 syksy

2B00BP52 Brändäys ja tarinallistaminen 5 op
XX00CI39 Diabetes, syvennä 1 tyypin ja 2 tyypin diabeetikon ohjausosaamistasi 3 op
8A00CK38 Digitaalitekniikan perusteet 3 op
LT00BE77 Etiikka ja yritystoiminta 3 op
KD06APSU012 Finnish Language and Culture 3 op
9A00CN06 Green Care -palvelut ja -yrittäjyys 5 op
9A00CN05 Green Care-toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset 5 op
LT00CK82 Henkilöstöhallinto 4 op
LT00BW03 International Corporate Communication 5 op
9A00BW75 Maatalouden yritystalouden perusteet 5 op
9A00CM17 Nautojen ruokinnan suunnittelu 5 op
CA00BI54 Ravitsemuslaatu 5 op
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3 op
XX00CI29 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 1: avoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet 1 op
YPO3A3 Viestintätaidot 3 op
BI00CI41 Ympäristö fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn tukemisessa 5 op