OPETUSSUUNNITELMAT > KORKEAKOULUDIPLOMI > HYVINVOINTIJOHTAMISEN KORKEAKOULUDIPLOMI > HYVINVOINTIJOHTAMISEN KORKEAKOULUDIPLOMI

Hyvinvointijohtamisen korkeakouludiplomi

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
Hyvinvointi ja terveys elämänkaaren eri vaiheissa
                                 
Hyvinvointi ja elinolot 6
 
     
                 
Monikulttuurisuus hyvinvointiyhteiskunnan rakennusaineena 2  
   
           
       
Ihmisen fyysinen kuormittuminen 4
 
   
           
Ruoka ja terveys 3
   
       
           
Toimintaympäristö hyvinvoinnin edistämisessä 2  
   
           
       
12.5493.5404.54.51.21.21.2220000
Hyvinvoinnin ja terveyden prosessien organisoituminen ja hallinto
                                 
Maailma ympärillämme muuttuu, muutummeko me? 2  
   
           
       
Liikuntahallinto hyvinvoinnin osana 2
 
     
                 
Palvelumuotoilu 6  
     
             
 
28202611000112220
Hyvinvointimittaaminen ja -teknologia
                                 
Hyvinvointiteknologia 3
 
   
           
Teknologia ja arki 3  
     
             
 
332103110.30.30.3001110
Johtaminen ja kehittäminen
(Valitaan opintoja 27 op)
                                 
Johtaminen ja laadunhallinta eri organisaatioissa 2
   
       
           
Hyvän ravitsemuksen edistäminen 2
   
       
           
Kolmas sektori osana liikunta- ja hyvinvointialan palvelutuotantoa 3  
   
           
       
Markkinointi- ja viestintäosaaminen 5
   
       
           
Talousosaaminen 5  
   
           
       
Ylemmät ammattikorkeakouluopinnot
(Valitaan opintoja 0 op)
                                 
Työyhteisöjen ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen 5  
   
           
       
Kehittämistoiminnan vaiheet 5  
     
             
 
Vaihtoehtoiset opinnot
                                 
7.51507.5105002.52.52.5551.671.671.670
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opinnoissa kehität asiantuntemustasi hyvinvointijohtamisessa. Hyvinvointijohtamisella tarkoitetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kiinnittyvien toimintatapojen, rakenteiden sekä prosessien kehittämistä. Opinnot suoritettuasi osaat suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää sekä johtaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen prosesseja kunnassa, palveluntarjoajana ja järjestössä. Osaat toimia toimintaympäristösi poikkihallinnollisissa prosesseissa. Opinnot toteutetaan työelämälähtöisyys huomioiden.

Opinnoissa myös verkostoidut, lisäät ymmärrystäsi ja laajennat osaamistasi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijana. Syvennät osaamistasi liikunnan, ravitsemuksen ja ympäristön laaja-alaisesta merkityksestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä huomioiden soveltavan liikunnan ja elämänkaaren vaiheet.