OPETUSSUUNNITELMAT > KORKEAKOULUDIPLOMI > HYVINVOINTIJOHTAMISEN KORKEAKOULUDIPLOMI > HYVINVOINTIJOHTAMISEN KORKEAKOULUDIPLOMI

Hyvinvointijohtamisen korkeakouludiplomi

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 5 1 2 3
Hyvinvointi ja terveys elämänkaaren eri vaiheissa
                         
Hyvinvointi ja elinolot 6
 
   
           
Monikulttuurisuus hyvinvointiyhteiskunnan rakennusaineena 2
 
   
           
Ihmisen fyysinen kuormittuminen 4
 
   
           
Ruoka ja terveys 3
 
   
           
Toimintaympäristö hyvinvoinnin edistämisessä 2
   
     
     
17015207.57.50.70.70.7000
Hyvinvoinnin ja terveyden prosessien organisoituminen ja hallinto
                         
Maailma ympärillämme muuttuu, muutummeko me? 2
   
     
     
Liikuntahallinto hyvinvoinnin osana 2
   
     
     
Palvelumuotoilu 6
   
     
     
1000100003.33.33.3000
Hyvinvointimittaaminen ja -teknologia
                         
Hyvinvointiteknologia 3
   
     
     
Teknologia ja arki 3
 
 
     
401.52.500.80.80.80.80.8000
Johtaminen ja kehittäminen
(Valitaan opintoja 0 op)
                         
Johtaminen ja laadunhallinta eri organisaatioissa 2
 
 
     
Hyvän ravitsemuksen edistäminen 2
   
     
     
Kolmas sektori osana liikunta- ja hyvinvointialan palvelutuotantoa 3  
   
         
 
Markkinointi- ja viestintäosaaminen 5  
   
         
 
Talousosaaminen 5  
   
         
 
Ylemmät ammattikorkeakouluopinnot
(Valitaan opintoja 0 op)
                         
Työyhteisöjen ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen 5  
   
         
 
Kehittämistoiminnan vaiheet 5
 
6.51824.518111.51.51.5990
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opinnot kehittävät asiantuntemustasi hyvinvoinnin ja terveyden työssäsi.

Koulutuksen suoritettuasi osaat suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää sekä johtaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen prosesseja kunnassa, palveluntarjoajana tai/ja järjestössä. Verkostoidut, lisäät ymmärrystä ja laajennat osaamista hyvinvoinnin ja terveyden asiantuntijana.
Syvennät ymmärrystäsi ja osaamistasi liikunnan laaja-alaisesta merkityksestä hyvinvoinnin ja terveyden työssä huomioiden soveltavan liikunnan ja kaikkien elämänkaaren vaiheet. Osaat toimia toimintaympäristösi poikkihallinnollisissa prosesseissa.