OPETUSSUUNNITELMAT > KORKEAKOULUDIPLOMI > HYVINVOINTIJOHTAMISEN KORKEAKOULUDIPLOMI > HYVINVOINTIJOHTAMISEN KORKEAKOULUDIPLOMI

Hyvinvointijohtamisen korkeakouludiplomi

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 5 1 2 3
Kohti elinikäistä ja itseohjautuvaa oppimista
                         
Kohti elinikäistä ja itseohjautuvaa oppimista 1
 
0.70.30.30.30.30.20.20.10.10.10.20.20
Hyvinvointi ja terveys elämänkaaren eri vaiheissa
                         
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 3
 
   
           
Monikulttuurisuus hyvinvointiyhteiskunnan rakennusaineena 2
 
   
           
Liikkumisen ja liikunnallisen elämäntavan merkitys 5
 
   
           
Hyvän ravitsemuksen edistäminen 2
 
 
     
Ympäristö osana hyvinvoinnin edistämistä 2
 
 
     
1401220660.70.70.7000
Hyvinvoinnin ja terveyden prosessien organisoituminen ja hallinto, palveluprosessien kehittäminen
                         
Maailma ympärillämme muuttuu, muutummeko me? 2
   
     
     
Liikuntahallinto hyvinvoinnin osana 2
   
     
     
Väestön hyvinvoinnin mittaaminen 3
   
     
     
Asiakasprosessien kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 5  
   
         
 
75075002.32.32.32.52.50
Hyvinvointimittaaminen ja - teknologia
                         
Hyvinvointimittaaminen ja -teknologia 8
   
     
     
80080002.72.72.7000
Johtaminen ja kehittäminen
                         
Johtaminen ja kehittäminen 10
 
   
 
Markkinointi- ja viestintäosaaminen 5
 
   
 
7.57.507.57.5002.52.52.53.83.80
Talousosaaminen
                         
Talousosaaminen 5  
   
         
 
05005000002.52.50
Kehittämistehtävä
                         
Kehittämistehtävä 5
 
   
 
2.52.502.52.5000.830.830.831.251.250
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opinnot kehittävät asiantuntemustasi hyvinvoinnin ja terveyden työssäsi.

Koulutuksen suoritettuasi osaat suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää sekä johtaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen prosesseja kunnassa, palveluntarjoajana tai/ja järjestössä. Verkostoidut, lisäät ymmärrystä ja laajennat osaamista hyvinvoinnin ja terveyden asiantuntijana.
Syvennät ymmärrystäsi ja osaamistasi liikunnan laaja-alaisesta merkityksestä hyvinvoinnin ja terveyden työssä huomioiden soveltavan liikunnan ja kaikkien elämänkaaren vaiheet. Osaat toimia toimintaympäristösi poikkihallinnollisissa prosesseissa.