OPETUSSUUNNITELMAT > TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖKOULUTUS > AVOIN AMK > VÄYLÄOPETUSSUUNNITELMA, URHEILUAKATEMIA, TRADENOMI (AMK), LIIKETALOUS

Väyläopetussuunnitelma, urheiluakatemia, Tradenomi (AMK), Liiketalous

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 1S 2K 2S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
YHTEISET PERUSOPINNOT
                                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
 
     
                 
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys, Väyläopinnot 2
 
     
                 
Viestintätaidot 3
 
       
           
Tieto- ja viestintätekniikka 3
 
     
                 
Yrittäjyyden perusteet, Väyläopinnot 3
 
       
           
13094003.53.5222000000
URHEILUOPINNOT
                                 
Urheiluliiketoiminta 5  
   
           
       
Urheilumarkkinointi 3  
   
           
       
Urheilijan brändin rakentaminen 2  
   
         
 
0100091000004.34.30.30.50.50
MUUT OPINNOT
(Valitaan opintoja 7 op)
                                 
Urheilijan psyykkinen hyvinvointi 2  
   
         
 
Urheilijan kuormitus ja palautuminen 3  
   
             
 
Asiakaspalvelu menestystekijänä 3
 
       
           
Matemaattisten AMK-aineiden perusteet 3                                  
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet, Väyläopinnot 2  
   
         
 
Itsensä johtaminen 2
 
   
           
5723340.330.331.331.51.50.670.671.67220
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Väyläopetussuunnitelma, urheiluakatemia, Tradenomi (AMK), Liiketalous