OPETUSSUUNNITELMAT > TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖKOULUTUS > AVOIN AMK > VÄYLÄOPETUSSUUNNITELMA, TERVEYDENHOITAJA (AMK)

Väyläopetussuunnitelma, Terveydenhoitaja (AMK)

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
YHTEISET PERUSOPINNOT
                                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
 
     
                 
Viestintätaidot 3
   
       
           
Tieto- ja viestintätekniikka 3
 
     
                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet, Väyläopinnot 2  
     
             
 
8253022.52.5111000.70.70.70
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                 
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 2  
     
             
 
02000200000000.70.70.70
AMMATTIOPINNOT
                                 
Anatomia ja fysiologia 3
 
     
                 
Eettisyys hoitotyössä 2
   
       
           
Ravitsemustiede 2
   
       
           
Farmakologia 3  
   
           
       
Mikrobiologia, tartuntatautien hoitotyö ja rokottaminen 3  
   
           
       
Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa 2  
     
             
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon organisointi ja palvelujen tuottaminen Suomessa 2  
     
             
 
71034641.51.51.31.31.3331.31.31.30
VALINNAISET OPINNOT
                                 
Käytännön anatomiaa ja fysiologiaa 2                                  
00000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Väyläopetussuunnitelma, Terveydenhoitaja (AMK)