OPETUSSUUNNITELMAT > TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖKOULUTUS > AVOIN AMK > VÄYLÄOPETUSSUUNNITELMA, SOSIONOMI (AMK)

Väyläopetussuunnitelma, Sosionomi (AMK)

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
YHTEISET PERUSOPINNOT
                                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
 
     
                 
Viestintätaidot 3
 
     
                 
Tieto- ja viestintätekniikka 3
   
       
           
Yrittäjyyden perusteet, Väyläopinnot 3
   
       
           
11056002.52.5222000000
TUTKINTO-OHJELMAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                                 
Sosiaalityön perusteet 3
   
       
           
Kasvu ja sosialisaatio 5  
   
           
       
350350001112.52.50000
AMMATTIOPINNOT
                                 
Sosiaalialan etiikka 3  
     
             
 
Sosiaaliturva asiakasnäkökulmasta 5  
     
             
 
Hyvinvointiteknologia 3  
   
           
       
0110038000001.51.52.672.672.670
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Väyläopetussuunnitelma, Sosionomi (AMK)