OPETUSSUUNNITELMAT > TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖKOULUTUS > AVOIN AMK > VÄYLÄOPETUSSUUNNITELMA, RESTONOMI (AMK), RAVITSEMISPALVELUT

Väyläopetussuunnitelma, Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
YHTEISET PERUSOPINNOT
                                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
 
     
                 
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys, Väyläopinnot 2  
     
             
 
Viestintätaidot 3
   
       
           
Tieto- ja viestintätekniikka 3
   
       
           
Yrittäjyyden perusteet, Väyläopinnot 3  
   
           
       
852632112221.51.50.70.70.70
ALAKOHTAISET PERUSOPINNOT
                                 
Matematiikka 3  
     
             
 
03000300000001110
AMMATTIOPINNOT
                                 
Elämykselliset ruokapalvelut 2
   
       
           
Erityisruokavaliot 2
   
       
           
Elintarvikkeet ja ravitsemus 4  
     
             
 
Marketing planning and implementation in the food chain 5  
   
           
       
Organisaatiokäyttäytyminen 2  
   
           
       
4110474001.331.331.333.53.51.331.331.330
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Väyläopetussuunnitelma, Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut