OPETUSSUUNNITELMAT > TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖKOULUTUS > AVOIN AMK > VÄYLÄOPETUSSUUNNITELMA, TRADENOMI (AMK), LIIKETALOUS

Väyläopetussuunnitelma, Tradenomi (AMK), Liiketalous

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
YHTEISET PERUSOPINNOT
                                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2                                  
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys, Väyläopinnot 2  
   
           
       
Viestintätaidot 3
 
     
                 
Tieto- ja viestintätekniikka 3
 
     
                 
Yrittäjyyden perusteet, Väyläopinnot 3
   
       
           
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet, Väyläopinnot 2  
     
             
 
94632233111110.70.70.70
AMMATTIOPINNOT
                                 
Asiakaspalvelu menestystekijänä 3  
   
           
       
Liiketoiminnan digitalisaatio 3  
   
           
       
Etiikka ja yritystoiminta 3  
     
             
 
Itsensä johtaminen 2  
     
             
 
011006500000331.71.71.70
VALINNAISET OPINNOT
                                 
Matematiikkaa amk-opintoihin, Väyläopinnot 2                                  
Englantia amk-opintoihin, Väyläopinnot 2                                  
00000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Väyläopetussuunnitelma, Tradenomi (AMK), Liiketalous
1.8.2021-31.7.2023