OPETUSSUUNNITELMAT > TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖKOULUTUS > AVOIN AMK > VÄYLÄOPETUSSUUNNITELMA, INSINÖÖRI (AMK), KONETEKNIIKKA

Väyläopetussuunnitelma, Insinööri (AMK), Konetekniikka

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
YHTEISET PERUSOPINNOT
                                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
 
     
                 
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys, Väyläopinnot 2  
   
           
       
Viestintätaidot 3
 
     
                 
Tieto- ja viestintätekniikka 3
 
     
                 
Yrittäjyyden perusteet, Väyläopinnot 3
   
       
           
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet, Väyläopinnot 2  
     
             
 
114832244111110.70.70.70
ALAKOHTAISET PERUSOPINNOT
                                 
Matematiikan perusopintojakso 2  
   
           
         
Algebra ja geometria 4  
   
           
       
Mekaniikka 3  
   
             
       
Vektorit ja matriisit 3  
     
             
     
012009300000453000
ALAKOHTAISET OPINNOT
                                 
Statiikka 3  
     
               
   
03000300000000300
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Väyläopetussuunnitelma, Insinööri (AMK), Konetekniikka