OPETUSSUUNNITELMAT > TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖKOULUTUS > AVOIN AMK > VÄYLÄOPETUSSUUNNITELMA, GERONOMI (AMK)

Väyläopetussuunnitelma, Geronomi (AMK)

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
YHTEISET PERUSOPINNOT
                                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
 
     
                 
Viestintätaidot 3
   
       
           
Tieto- ja viestintätekniikka 3
 
     
                 
8053002.52.5111000000
ALAKOHTAISET PERUSOPINNOT
                                 
Orientoituminen geronomin ammattiin 2
 
     
                 
20200011000000000
AMMATTIOPINNOT
                                 
Vanhustyön etiikka 4  
     
             
 
Ikäystävällinen ympäristö ja ajattelu 3
   
       
           
Ikäteknologia 3  
   
           
       
Psykososiaaliset menetelmät 4  
     
             
 
Vanhustyön toimintaympäristöt ja palvelujärjestelmät 3
   
       
           
Vanhustyö erityisryhmien parissa 3  
   
           
       
614066800222332.672.672.670
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Väyläopetussuunnitelma, Geronomi (AMK)