OPETUSSUUNNITELMAT > TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖKOULUTUS > AVOIN AMK > VÄYLÄOPETUSSUUNNITELMA, FYSIOTERAPEUTTI (AMK)

Väyläopetussuunnitelma, Fysioterapeutti (AMK)

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
YHTEISET PERUSOPINNOT
                                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
 
     
                 
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys, Väyläopinnot 2  
   
           
       
Viestintätaidot 3
 
     
                 
Tieto- ja viestintätekniikka 3
 
     
                 
Yrittäjyyden perusteet, Väyläopinnot 3  
   
           
       
Projektitoiminnan perusteet 3  
     
             
 
888053440002.52.51110
AMMATTIOPINNOT
                                 
Toimintaympäristö hyvinvoinnin edistämisessä 2  
   
           
       
Assessment of Physical Activity and Health-Related Fitness 2
   
       
           
Finnish Society and Social Policy 3  
   
           
       
Liikkumisen biomekaniikka 2  
   
           
       
270270000.70.70.73.53.50000
VALINNAISET OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                 
Urheilijan psyykkinen hyvinvointi 2
   
       
           
Urheilijan kuormitus ja palautuminen 3
   
       
           
Liikunta, ravitsemus ja terveys - hyvinvoinnin peruskulmakivet 5
 
     
                 
Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukena 5  
     
             
 
10555052.52.51.671.671.67001.671.671.670
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Väyläopetussuunnitelma, Fysioterapeutti (AMK)