OPETUSSUUNNITELMAT > TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖKOULUTUS > AVOIN AMK > VÄYLÄOPETUSSUUNNITELMA, INSINÖÖRI (AMK), BIO- JA ELINTARVIKETEKNIIKKA

Väyläopetussuunnitelma, Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
YHTEISET PERUSOPINNOT
                                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
 
     
                 
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys, Väyläopinnot 2  
     
             
     
Viestintätaidot 3
   
       
               
Tieto- ja viestintätekniikka 3
   
       
               
Yrittäjyyden perusteet, Väyläopinnot 3  
   
           
       
Projektitoiminnan perusteet 3  
   
           
       
88266211600332000
ALAKOHTAISET PERUSOPINNOT
                                 
Algebra ja geometria 5
   
       
               
50050000500000000
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 7 op)
                                 
Elintarvikemikrobiologia ja prosessihygienia 7  
     
             
     
Pakkaustekniikka 3  
     
             
     
01000010000000010000
VALINNAISET OPINNOT
(Valitaan opintoja 1 kappaletta)
                                 
Elintarvikealan lainsäädäntö 2  
   
           
       
Ravitsemuksen perusteet 2  
   
           
       
04004000000220000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Väyläopetussuunnitelma, Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka