OPETUSSUUNNITELMAT > TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖKOULUTUS > AVOIN AMK > VÄYLÄOPETUSSUUNNITELMA, INSINÖÖRI (AMK), AUTOMAATIOTEKNIIKKA

Väyläopetussuunnitelma, Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
YHTEISET PERUSOPINNOT
                                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
 
     
                 
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys, Väyläopinnot 2  
   
           
       
Viestintätaidot 3
 
     
                 
Tieto- ja viestintätekniikka 3
   
       
           
Yrittäjyyden perusteet, Väyläopinnot 3
 
     
                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet, Väyläopinnot 2  
     
             
 
114832244111110.70.70.70
ALAKOHTAISET PERUSOPINNOT
                                 
Matemaattisten AMK-aineiden perusteet 3
 
     
                 
Vektorit ja matriisit 3
   
       
           
6033001.51.5111000000
AMMATTIOPINNOT
                                 
Automaation perusteet 3  
   
           
       
Anturitekniikka 3  
     
             
 
Digitaalitekniikan perusteet 3
 
     
                 
3630331.51.50001.51.51110
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Väyläopetussuunnitelma, Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka