OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISKOULUTUS > MONIALAINEN OSAAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN DIGITALISAATION KEHITTÄMISESSÄ ERIKOISTUMISKOULUTUS > MONIALAINEN OSAAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN DIGITALISAATION KEHITTÄMISESSÄ -ERIKOISTUMISKOULUTUS

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 1S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3
Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden ja tiedonhallinnan osaamisen asiantuntija
(Valitaan opintoja 10 op)
                         
Sosiaali- ja terveysalan tiedonhallinnan osaaminen 2                          
Tiedolla johtamisosaaminen 2                          
Terveyden ja hyvinvoinnin seurantaosaaminen 2                          
Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluosaaminen sähköisessä ympäristössä 2                          
Eettinen osaaminen 2                          
Verkkovuorovaikutus 2                          
Sosiaali- ja terveysalan digitalisaation liittyvä yhteiskunnallinen osaaminen 2
   
       
     
2002000011000
Palvelumuotoiluosaaminen
                         
Palvelumuotoiluosaaminen 5                          
0000000000000
Vapaavalintaiset sisällöt
(Valitaan opintoja 5 op)
                         
Työelämälähtöinen kehittämistehtävä
                         
Työelämälähtöinen kehittämistehtävä 10
   
       
     
100010000055000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitseville korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille.
Erikoistumiskoulutuksen suoritettuaan opiskelija saavuttaa sellaisen tietoperustan, jolla hän kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Koulutuksessa paneudutaan syvällisesti digitaalisiin sosiaali- ja terveyspalvelujen ekosysteemin kehittämisosaamisiin ja siinä vaadittaviin syvällisiin erityisosaamisiin ja monialaisten kokonaisuuksien muotoiluosaamiseen ja hallintaan. Opiskelija tuottaa kehittämistehtävän, jossa häneltä vaaditaan käytännön ongelmanratkaisutaitoja ja toimimista erilaisissa monitoimijaisissa verkostoissa ja kehittämisyhteisössä. Tämä edistää oppijan ammatillisen osaamisen kehittymistä.