OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISKOULUTUS > MONIALAINEN OSAAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN DIGITALISAATION KEHITTÄMISESSÄ ERIKOISTUMISKOULUTUS

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä erikoistumiskoulutus
, 30 op


  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot