OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISKOULUTUS > ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUKSEN ERIKOISTUMISKOULUTUS > ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUKSEN ERIKOISTUMISKOULUTUS

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1S 1 2 3 4 5 1
Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat 5
 
     
Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt 5
 
     
Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus 5
 
     
Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa asiakastyössä 5
 
     
 
Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä asiakas- ja palveluohjaus 5
 
     
 
Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus 5
 
3017135.675.675.676.56.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksessa (30 opintopistettä) on kuusi opintojaksoa. Opintojaksot ovat viiden opintopisteen laajuisia.Opinnot on kestävät yhden vuoden.