OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISKOULUTUS > SOSIOEMOTIONAALISTEN TAITOJEN TUKEMINEN VARHAISKASVATUKSESSA -ERIKOISTUMISKOULUTUS > SOSIOEMOTIONAALISTEN TAITOJEN TUKEMINEN VARHAISKASVATUKSESSA

Sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1S 1 2 3 4 5 1
Kehityspsykologinen ja erityispedagoginen näkökulma lapsen sosioemotionaalisiin taitoihin
                 
Lapsen sosioemotionaalinen kehitys 5
 
     
Lapsen sosioemotionaaliset erityispiirteet ja tarpeet 5
 
     
101003.33.33.3000
Keinoja lapsen sosioemotionaalisen kehityksen tukemiseen ja sosioemotionaalisten taitojen vahvistamiseen
                 
Vuorovaikutuksen tukeminen ja arvostava kohtaaminen varhaiskasvatuksessa 5
 
     
Lasta tukevien oppimisympäristöjen kehittäminen 5
 
     
101003.33.33.3000
Monialainen yhteistyö sosioemotionaalista tukea tarvitsevan lapsen kohdalla
                 
Monialainen yhteistyö sosioemotionaalista tukea tarvitsevan lapsen kohdalla 5
 
     
 
5050002.52.50
Varhaiskasvattajan asiantuntijuuden kehittäminen
                 
Varhaiskasvattajan asiantuntijuuden kehittäminen 5
 
52.52.50.830.830.831.251.250
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Erikoistumiskoulutus sopii henkilöille, jotka ovat varhaiskasvatuksen ammattilaisia ja joilla on ammatillista kokemusta varhaiskasvatuksesta.