OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISKOULUTUS > SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PALVELUIDEN KEHITTÄJÄ -ERIKOISTUMISKOULUTUS > SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PALVELUIDEN KEHITTÄJÄ -ERIKOISTUMISKOULUTUS

Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutus

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 1
Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut
                 
Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut 5
 
       
5502.52.50000
Käyttäjälähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut
                 
Käyttäjälähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut 5
 
       
5502.52.50000
Digitalisaatio ja ePalvelut
                 
Digitalisaatio ja ePalvelut 5
 
       
5502.52.50000
Palveluiden laatu ja vaikuttavuuden arviointi
                 
Palveluiden laatu ja vaikuttavuuden arviointi 5
 
   
 
505001.71.71.70
Sosiaali- ja terveystalousosaaminen
                 
Sosiaali- ja terveystalousosaaminen 5
 
   
 
505001.71.71.70
Kehittämisosaaminen
                 
Kehittämisosaaminen 5
 
   
 
505001.671.671.670
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Erikoistumiskoulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan amk-tutkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opinnon suorittamiseen.