OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISKOULUTUS > SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PALVELUIDEN KEHITTÄJÄ -ERIKOISTUMISKOULUTUS

Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutus
, 30 op


  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkinto-ohjelman nimi

Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutus

Suuntautumisvaihtoehdot

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Tutkinnon taso

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Ahot-menettelyt

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Erikoistumiskoulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan amk-tutkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opinnon suorittamiseen.

Ammatillinen osaamisprofiili

Koulutus painottuu sote-uudistuksen keskeisiin teemoihin: kykyyn ennakoida tulevaisuutta, muuttuvaan lainsäädäntöön, palveluiden käyttäjälähtöisyyteen, sähköisiin palveluihin, palveluiden laadun ja vaikuttavuuden arviointiin, talousosaamiseen sekä näihin kysymyksiin liittyvään kehittämisosaamiseen.

Kansainvälisyys

Jatko-opintokelpoisuus

Opintojen rakenne

Koulutus jakaantuu viiteen opintokokonaisuuteen:
Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut
Käyttäjälähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut
Digitalisaatio ja ePalvelut
Palveluiden laatu ja vaikuttavuuden arviointi
Sosiaali- ja terveystalousosaaminen
Kehittämisosaamisen tehtävä

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Valmistumisen edellytykset

Opiskelumuoto

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Opinto-ohjaaja

Harjoittelun koordinointi

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Opiskelijapalvelut