OPETUSSUUNNITELMAT > MUUT OPINNOT > VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT > YAMK-TARJOTIN 2016-2017

YAMK-tarjotin 2016-2017

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 1
International Business Management
                 
Advanced Marketing Management 5
 
       
Innovative Entrepreneurship and SME Management 5
 
       
Management of Information Systems 5
 
   
 
Research Methods in Business Studies 3
 
   
 
Strategic Project Management 5
 
       
231587.57.52.72.72.70
Liiketoimintaosaaminen
                 
Asiakkuuksien johtaminen 5
 
   
 
Kansainvälinen markkinointi 5
 
       
Ostokäyttäytyminen 5
 
   
 
155102.52.53.33.33.30
Ruokaketjun kehittäminen
                 
Strateginen johtaminen 5
 
   
 
Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi 5
 
       
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5
 
       
15105551.71.71.70
Teknologiaosaamisen johtaminen
                 
Logistiikka 5                  
Osaamisen johtaminen 5
 
       
Projektijohtaminen 5
 
   
 
Strateginen johtaminen 5
 
       
Talouden johtaminen 5
 
Tulevaisuuden esimiestyö 5
 
       
Tuotekehitystoiminnan johtaminen 5
 
   
 
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 5
 
       
Uusiutuvat energialähteet 5                  
3522.512.511.2511.254.174.174.170
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opintoihin ilmoittaudutaan WinhaWillessä. Opiskelijan on itse varmistettava mahdollisuus sisällyttää opintojakso henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaansa. Jos sinulla on kysyttävää opintojen sisällöstä, voit tarvittaessa olla yhteydessä kyseisen opinnon opettajaan. SeAMKin henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@seamk.fi