OPETUSSUUNNITELMAT > MUUT OPINNOT > VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT > VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 2020-21

Vapaasti valittavat opinnot 2020-21

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 1
+ Vapaasti valittavat opinnot 2020-2021: Periodi 1, 24.8. - 18.10.2020 (ilmoittautumisaika 2.5. - 31.8.2020)
                 
Julkisten hankintojen perusteet 3
 
       
Windows-palvelinympäristö 3
 
       
Career communication 3
 
       
Professional English 3
 
       
Espanja 1 / Spanish 1 3
 
       
Sopimusoikeus 3
 
       
Sosiaalinen media yritysviestinnässä 3
 
       
Etiikka ja yritystoiminta 3
 
       
Julkisyhteisöjen henkilöstön suomen kielen taito, suullinen 0                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön suomen kielen taito, kirjallinen 0                  
Finnish Language and Culture 3
 
       
Kansainväliset tilintarkastusstandardit ja tilintarkastuksen tekniikka 6
 
       
Saksa 1 3
 
       
Venäjä 1 (Russian 1) 3
 
       
Matkailu globaalina ilmiönä 3
 
       
Ruotsia amk-opintoihin 2                  
Mestarimyyjä -koulutus 1                  
Sivutoimiyrittäjyys 2                  
4242021210000
+ Vapaasti valittavat opinnot 2020-2021: Periodi 2, 19.10. - 31.12.2020 (ilmoittautumisaika 1.9. - 10.10.2020)
                 
Markkinakartoitus ja -vuoropuhelu julkisissa hankinnoissa 2                  
Paikannusteknologiat 3                  
Writing skills 2                  
Matematiikkaa amk-opintoihin 2                  
Perhe- ja perintöoikeus 3                  
Office 365 jatkokurssi 3                  
Strategisen viestinnän suunnittelu 3                  
Prata bättre Svenska 3                  
Hallitusammattilaiset 2                  
Finland in English 2                  
Basic Swedish 1 3                  
Kestävä matkailu 2                  
Ruotsi 3                  
Asuntosijoittaminen 2                  
Mentorointiohjelma 2                  
Grow Up Student Assistant 1                  
Sosionomi mielenterveystyöntekijänä 4                  
Kestävän kehityksen perusteet 3                  
Tietoa oman yrityksen taloudesta – taloushallinto yrittäjän tukena 3                  
SomeBody- kehotietoisuus voimavaraksi 2                  
Camp Noste 3                  
Käytännön anatomiaa ja fysiologiaa 2                  
PC-pohjainen automaatiojärjestelmä ja sovellukset 3                  
Grow Up Student 3                  
Grow Up Student 2 3                  
Robopuulaaki kilpailu 2                  
Nailing it - desing develop and communicate your idea 5                  
000000000
+ Vapaasti valittavat opinnot 2020-2021: Periodi 3, 4.1. - 21.3.2021 (ilmoittautumisaika 11.10. - 19.12.2020)
                 
Markkinaoikeuden ratkaisut 3                  
Virtualisointiympäristöt 3                  
Saksa 2 3                  
Asuntokauppa 2                  
Verkkosivujen tuottaminen 2                  
Talousviestintä 2                  
Kuvankäsittelyn perusteet 2                  
Esiintymisvarmuus ja vuorovaikutustilanteet 2                  
Sosiaalinen media yritysviestinnässä 3                  
Employer Branding 5                  
Etiikka ja yritystoiminta 3                  
Finnish Language and Culture 3                  
International Negotiation Skills 3                  
Basic Swedish 2 3                  
Matkailun kokonaisvaltainen tuotekehitys 5                  
Vaikuttajaviestintä ja -markkinointi 2                  
Hiilenkierto ja vähähiilinen ruokaketju 2                  
Metsänomistuksen perusteet 5                  
Finanssialan perusteet 2                  
Kohtaamistaiteen ohjaaminen 10                  
Digitaalinen markkinointi 5                  
Espanja 2 / Spanish 2 3                  
Venäjä 2 (Russian 2) 3                  
Ranska 1 (French 1) 3                  
Työelämän saksa 3                  
Food Business Challenge - ideakilpailu (2-3 op) 3                  
Musiikkikirjastotyö 5                  
Matemaattisten AMK-aineiden perusteet 3                  
Affärskommunikation /  Swedish Business Communication 3                  
Saksa 5 KiVAKO 3                  
Yrityksen ostaminen 5                  
000000000
+ Vapaasti valittavat opinnot 2020-2021: Periodi 4, 22.3. - 6.6.2021 (ilmoittautumisaika 20.12. - 7.3.2021)
                 
Julkisten hankintojen sähköiset ratkaisut 2                  
Perintäoikeus 2                  
Sijoitustoiminnan periaatteet 4                  
Tietokoneen käyttäjän tietoturva 2                  
Somistus 2                  
Paloturvallisuustekniikka 3                  
Business English 2                  
Learn Finnish at Working Place 3                  
Affärssvenska / Business Swedish 3                  
Kansainvälinen sosiaali- ja terveysala UAS Saxion, Netherlands 4                  
Vapaaehtoistyö sosiaali- ja terveysalalla 2                  
Kohtaamistaiteen perusteet 5                  
Service Design 5                  
Ranska 2 (French 2) 3                  
Globaalit menestyjät 2                  
Business-etiketti 2                  
Espanja 3 / Spanish 3 3                  
000000000
+ Vapaasti valittavat opinnot 2020-2021: Kesäperiodi, 7.6. - 29.8.2021 (ilmoittautuminen 15.3.2021 alkaen)
                 
Online communication skills in English 2                  
Espanja 4 / Spanish 4 3                  
Live-tuotanto 3                  
Personal Branding 2                  
Kasviproteiinivalmisteet tutuksi 3                  
Elintarvikkeet ja ravitsemus 5                  
Excel-osaamista tutkimustyön tarpeisiin 3                  
Pahuuden sosiologia 2                  
Perioperative Nursing 2                  
Finnish Language and Culture 3                  
Sosiaalilainsäädännön perusteet 4                  
Rakenteellinen sosiaalityö 4                  
Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö 4                  
Vaikuttavuuden arvioiminen 3                  
Sosiaaliohjaus avopalveluissa 4                  
Perheohjaus 4                  
Svenska för arbetslivet 3                  
Kestävä ruokajärjestelmä 5                  
Svenska för Arbetslivet 3                  
000000000
+ Vapaasti valittavat opinnot 2020-2021: Verkko-opinnot
                 
Hiilenkierto ja vähähiilinen ruokaketju 2                  
Biokaasu maatiloilla 2                  
Aurinkoenergia ruokaketjussa 2                  
Ruokahävikki 2                  
Kiertotalouden liiketoimintamallit 2                  
Green Care-toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset 5                  
Green Care -palvelut ja -yrittäjyys 5                  
Kestävä ruokajärjestelmä 5                  
Kasviproteiinivalmisteet tutuksi 3                  
Elintarvikkeet ja ravitsemus 5                  
Svenska för arbetslivet 3                  
Food Business Challenge - ideakilpailu (2-3 op) 3                  
000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Vapaasti valittaviin opintoihin ilmoittaudutaan ilmoittautumisaikana Pepissä. Opiskelijan on itse varmistettava mahdollisuus sisällyttää opintojakso henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaansa joko tutkinto-ohjelmastaan vastaavan opinto-ohjaajan tai koulutuspäällikön kautta. Opinnot järjestetään pääsääntöisesti torstai-iltapäivisin ja muina aikoina toteutettavista opintojaksoista on mainittu erikseen. Tarkistathan ajankohdat ennen ilmoittautumista, että et vahingossa ilmoittaudu usealle kurssille, jotka järjestetään samanaikaisesti.

Jos sinulla on kysyttävää opintojen sisällöstä, voit tarvittaessa olla yhteydessä kyseisen opinnon opettajaan. SeAMKin henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@seamk.fi