OPETUSSUUNNITELMAT > MUUT OPINNOT > VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT > VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 2019-20

Vapaasti valittavat opinnot 2019-20

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 1
+ Ö1Vapaasti valittavat opinnot 2019-2020: Periodi 1, 26.8. - 20.10.2019 (ilmoittautumisaika 2.5. - 31.8.2019)
                 
Saksa 1 3                  
Venäjä 1 (Russian 1) 3                  
Espanja 1 / Spanish 1 3                  
Professional English 3                  
Career communication 3                  
Englantia amk-opintoihin 2                  
Saksa 3 3                  
Finnish Language and Culture 3                  
Finska 3                  
Rästiruotsi 3                  
Talousmatematiikan jatkokurssi 3                  
Business-etiketti 2                  
Kansainväliset tilintarkastusstandardit ja tilintarkastuksen tekniikka 6                  
Sopimusoikeus 3                  
Matkailu globaalina ilmiönä 3                  
Tilastoaineiston käsittely 2                  
Julkisten hankintojen perusteet 3                  
Sosiaalinen media yritysviestinnässä 3                  
Ruoka ja terveys 3                  
Finland in English 2                  
Informaatiokäyttäytyminen, internet & kirjastot - nyt ja tulevaisuudessa 5                  
International Health and Welfare: Health Care and Social Welfare in Finland 5                  
Ruotsia amk-opintoihin 2                  
Sivutoimiyrittäjyys 2                  
Affärskommunikation /  Swedish Business Communication 3                  
Tieto- ja viestintätekniikka 3                  
Vapaaehtoistyö sosiaali- ja terveysalalla 2                  
Viestintätaidot 3                  
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 1: avoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet 1                  
Riippuvuus- ja mielenterveysongelmat 3                  
Liikunta, ravitsemus ja terveys - hyvinvoinnin peruskulmakivet 5                  
International Corporate Communication 5                  
Etiikka ja yritystoiminta 3                  
Ravitsemuslaatu 5                  
Advanced english speaking practice 2                  
Liikeideat lentoon 2                  
000000000
+ Ö2Vapaasti valittavat opinnot 2019-2020: Periodi 2, 21.10 - 29.12.2019 (ilmoittautumisaika 1.9. - 6.10.2019)
                 
Writing skills 2                  
Beginner Swedish for Foreigners 3                  
Finanssialan perusteet 2                  
Matematiikkaa amk-opintoihin 2                  
Office 365 jatkokurssi 3                  
Perhe- ja perintöoikeus 3                  
Hallitusammattilaiset 2                  
Kestävä maaseudun matkailu 2                  
Markkinakartoitus ja -vuoropuhelu julkisissa hankinnoissa 2                  
Assessment of Physical Activity and Health-Related Fitness 2                  
Mentorointiohjelma 2                  
Kohtaamistaiteen perusteet 5                  
Printti- ja kuosisuunnittelun perusteet 3                  
Proteiinituotannon vaihtoehdot – Valkuaiskasvit 5                  
Kirjansidonta 2                  
Grow Up Student 3                  
000000000
+ Ö3Vapaasti valittavat opinnot 2019-2020: Periodi 3, 2.1 - 15.3.2020, (ilmoittautumisaika 7.10. - 15.12.2019)
                 
Venäjä 2 (Russian 2) 3                  
Saksa 2 3                  
Espanja 2 / Spanish 2 3                  
Ranska 1 (French 1) 3                  
Finnish at Work 3                  
Finnish Language and Culture 3                  
Verkkosivujen tuottaminen 2                  
Esiintymisvarmuus ja vuorovaikutustilanteet 2                  
Asuntokauppa 2                  
Kuvankäsittelyn perusteet 2                  
Employer Branding 5                  
Matkailun kokonaisvaltainen tuotekehitys 5                  
Markkinaoikeuden ratkaisut 3                  
Sosiaalinen media yritysviestinnässä 3                  
Ravitsemuslaatu 5                  
Hyvän ravitsemuksen edistäminen 2                  
Business English 2                  
Työelämän saksa 3                  
Saksa 3 3                  
Intercultural communication 3                  
Assessment of Physical Activity and Health-Related Fitness 2                  
Kansainvälinen sosiaali- ja terveysala UAS Saxion, Netherlands 4                  
Green Care -perusteet 5                  
Kansainvälinen sosiaali- ja terveysala_Child Welfare and Child Protection in Finland and in Estonia 4                  
Viestintätaidot 3                  
Tietoa oman yrityksen taloudesta – taloushallinto yrittäjän tukena 3                  
Tiedä tulevaisuus! 2                  
Venäjä 4 (Kivako-pilotointi) 3                  
Musiikkikirjastotyö 5                  
Perspectives on Health promotion in Finland and Japan 2                  
Affärskommunikation /  Swedish Business Communication 3                  
000000000
+ Ö4Vapaasti valittavat opinnot 2019-2020: Periodi 4, 16.3. - 31.5.2020 (ilmoittautumisaika 16.12.2019 - 1.3.2020)
                 
Espanja 3 / Spanish 3 3                  
Ranska 2 (French 2) 3                  
Paloturvallisuustekniikka 3                  
Sijoitustoiminnan periaatteet 4                  
Somistus 2                  
Kuvankäsittelyn jatkokurssi 3                  
Julkisten hankintojen sähköiset ratkaisut 2                  
Tietokoneen käyttäjän tietoturva 2                  
Talousviestintä 2                  
Venäjä 3 (Russian 3) 3                  
Perintäoikeus 2                  
Prominence Intensive Programme 3                  
Kohtaamistaiteen perusteet 5                  
Network Rural Water Protection: Principles and practice-intensive course 5                  
Creating Dynamic Websites 3                  
Digitaalinen markkinointi 5                  
Finska 3                  
Learn Finnish at Working Place 3                  
Green Care -menetelmät ja toimintamuodot 5                  
Food Business Challenge –liikeideakilpailu (2-3op) 3                  
Marian ja Antin testiopintojakso 5                  
000000000
+ Ö5Vapaasti valittavat opinnot 2019-2020: Kesäperiodi, 1.6. - 23.8.2020 (ilmoittautuminen 16.3.2020 alkaen)
                 
Livetuotanto 5                  
Personal Branding 2                  
Online Communication Skills in English 2                  
Työsuojelu 2                  
Svenska för arbetslivet 3                  
Intercultural Communication at Work 2                  
Sosiaalilainsäädännön perusteet 4                  
Rakenteellinen sosiaalityö 4                  
Matemaattisten AMK-aineiden valmentava opintojakso 3                  
Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukena 5                  
Evidence Based Practice in Physiotherapy 4                  
Taitto-ohjelmien perusteet 2                  
Perheohjaus 4                  
Osallisuus ja marginaalisuus 5                  
Riippuvuus- ja mielenterveysongelmat 3                  
Ikäteknologia 3                  
Palveluohjaus 4                  
Ennakoiva kehittäminen 3                  
Vaikuttavuuden arvioiminen 3                  
Lapsen ja perheen varhainen tuki 3                  
Hyvinvointipassi 5                  
Kasviproteiinivalmisteet tutuksi 3                  
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2                  
Etiikka ja yritystoiminta 3                  
Esimiestyö 3                  
Projektinhallinnan perusteet 2                  
Compréhension écrite 3                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                  
Pahuuden sosiologia 2                  
000000000
+ Ö6Vapaasti valittavat opinnot 2019-2020: Verkko-opinnot
                 
Saksa 3 3                  
Professional English 3                  
Sosiaalinen media yritysviestinnässä 3                  
Sivutoimiyrittäjyys 2                  
International Corporate Communication 5                  
Finnish Language and Culture 3                  
Affärskommunikation /  Swedish Business Communication 3                  
Business English 2                  
Finland in English 2                  
Viestintätaidot 3                  
Ravitsemusviestintä ja -tutkimus 5                  
Mestarimyyjä -koulutus 1                  
Etiikka ja yritystoiminta 3                  
000000000
+ ÖLukioille suunnatut opintojaksot 2019-2020
                 
Assessment of Physical Activity and Health-Related Fitness 2                  
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2                  
Itsensä johtaminen 2                  
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3                  
Tieto- ja viestintätekniikka 3                  
Mediakäsikirjoittaminen 2                  
Lyhytelokuvatuotanto 3                  
000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Vapaasti valittaviin opintoihin ilmoittaudutaan ilmoittautumisaikana Pepissä. Opiskelijan on itse varmistettava mahdollisuus sisällyttää opintojakso henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaansa joko tutkinto-ohjelmastaan vastaavan opinto-ohjaajan tai koulutuspäällikön kautta. Opinnot järjestetään pääsääntöisesti torstai-iltapäivisin ja muina aikoina toteutettavista opintojaksoista on mainittu erikseen. Tarkistathan ajankohdat ennen ilmoittautumista, että et vahingossa ilmoittaudu usealle kurssille, jotka järjestetään samanaikaisesti.

Jos sinulla on kysyttävää opintojen sisällöstä, voit tarvittaessa olla yhteydessä kyseisen opinnon opettajaan. SeAMKin henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@seamk.fi